Blogg

Här i bloggen tar vi upp alla aspekter av det mycket breda ämnet juridik. 

Sida 2

Ta hjälp vid vårdnadstvist

19 feb 2019

Det är jobbigt när livet förändras genom en separation. Oavsett om det finns barn med i bilden eller inte. Mycket praktiskt måste lösas med allt mellan himmel och jord. Men framför allt ett nytt boende måste ordnas snabbast möjligt. Det är inte så roligt att tvingas bo hos familje elelr vänner till boendet är löst. När det sedan är minst sagt frostigt mellan mamman eller pappan till de gemensamma barnen blir det riktigt jobbigt. Hur ska barnens boende lösas på bästa sätt?

Det bästa är såklart att barnen slipper byta skola, förskola liknande och att man bor relativt nära varandra så hämtningar och lämningar blir så smidiga som möjligt. 

Gift eller sambo

När det gäller gifta par som får barn blir båda automatiskt vårdnadshavare för barnet. Är därimot föräldrarna endast samboende blir modern alltid ensam vårdnadshavare. I dessa fall måste faderskapet fastställas och därefter måste fadern anmäla om han vill ha gemensam vårdnad.

Försök att se till barnens bästa

De regler som gäller vid familjemål liknar vanliga tvistemål. Det vanligaste itvisterna hanldar om att föräldrarna inte kan komma överens om ansvar och samarbete angående gemensamma barnet eller barnen. När det gäller ensam vårdnad handlar det oftast om allvarliga brister hos föräldrarna, som till exempel kriminalitet, missbruk eller psykiska åkommor och då brukar rättsystemet fungera relativt väl. 

Se över alla möjligheter

Vid en separation med barn inblandade är en jobbig tid. Om båda föräldrarna är överens om delad vårdnad blir det en massa pusslande. Självklart kan det kännas enklast om en av föräldrarna tar hand om vårdnaden men det är mycket ansvar. Och det är alltid bäst att dela upp ansvaret mellan föräldrarna om man får det att fungera. Det är många rutiner som kommer att förändras. Det är bra att undersöka möjligheterna att få hjälp av familj och vänner för att underlätta vardagen med barnens förskola, skola och aktiviteter.

Ta juridisk hjälp

Finns det inte några allvarliga brister är det bytydligt svårare, med all rätt, att få ensamvårdnad. På sättet processordningen är utformad måste man argumentera för sin sak, och förklara varför den andra inte är lämpad, att få ensam vårdnad. Man ställer föräldrarna mot varandra och barnet kommer i kläm. Förälder ställs mot förälder, med det enskilda barnen som största förloraren. 

När ni försökt allt och inte kommer överens om vårdnaden rekommenderas att få rättslig hjälp så allt går rätt till. Här kan du läsa mer om tvister och familjerätt: www.gemensamvårdnad.com.

Krock under körlektionen

15 feb 2019

Körkortet är inte enbart en nödvändighet för att kunna förenkla i vardagen och för att ha en bättre chans i arbetslivet. Det är dessutom något som ger en enorm frihetskänsla. Många glömmer bort att det är roligt att köra bil; man ser det som en stress och press bara att ta körkortet och glömmer därmed bort att det även är spännande. Att sätta sig bakom ratten för första gången, utan en handledare, och köra en bil - den känslan kan egentligen inte beskrivas i ord: den måste upplevas.

Många ser bilkörning som någonting farligt. Där finns en poäng - en bil kommer upp i väldiga hastigheter och det, tillsammans med kraft och tyngd, gör att fruktansvärda olyckor kan inträffa och tyvärr också inträffar längs våra svenska vägar.

Därför krävs också en skicklig handledare som kan påvisa vilka faror som finns, hur man undviker dessa och som trycker in ett säkerhetstänk hos varje elev och individ. Särskilt viktigt blir detta om man ser till en intensivkurs.

En intensivkurs ger en snabb väg till körkortet

En intensivkurs är en komprimerad körkortsutbildning där man under en kortare tid ska lära sig allt från ren teori till bilkörning och samtidigt också kombinera dessa kunskaper i praktiken. Att gå från noll till hundra på några veckor är inte omöjligt; men som sagt: det kräver en handledare med god kunskap, fin pedagogik och god kännedom om vilken typ av människa som sitter bakom ratten.

Handledaren har ansvaret

Rent juridiskt och enligt körkortsförordningen så bär också handledaren ansvar för färden framåt. Skulle du som elev backa på ett annat fordon så är det inte i juridisk mening du som gjort det - där din handledare. Det är nämligen så att du kör en bil med dubbelkommando och där din handledarens pedaler, så att säga, har det sista ordet.

Även om du gasar som om det inte finns någon morgondag så kommer bilen i fråga inte att röra sig en millimeter om di handledare trycker ned sin broms. Det gör att en intensivkurs i Stockholm också är att anse som säker. Detta i jämförelse med privat övningskörning.

Större risker att köra privat än att gå en intensivkurs

Om man kör privat - exempelvis med sina föräldrar - så finns det inte alls samma typ av säkerhet. Det är få privata bilar som har dubbelkommando. Vi skulle av den anledningen säga att man tar en risk i att enbart köra privat. Dels sett till att man kan lära sig dåliga vanor och inte få den djupare kunskap om bilkörning som en trafikskola kan ge.

Dina föräldrar må köra bil dagligen - men kör de korrekt; fuskar de aldrig och tar felaktiga beslut? Deras bilkörning är bra, men den sker säkerligen inte helt enligt trafikreglerna - något som också kommer att implementeras hos dig och i din egen bilkörning.

En trafikskola är bättre och även om det kostar pengar - en intensivkurs är dessutom dyrare - så ger en sådan bättre förberedda elever och det tjänar vi alla på. Säkrare elever minimerar risken för olyckor, både i stadsmiljö, längs motorvägar och på landsvägar.

Mer om intensivkurser: http://www.intensivkursstockholm.com.

Är det straffbart att använda våld i hemmet?

7 feb 2019

Det är straffbart att använda fysiskt våld mot människor, även om man råkar bo ihop och vara släkt med varandra. Däremot är inte psykiskt våld straffbart. Det är inte straffbart att vara elak eller säga elaka saker till andra, men det är straffbart att slå någon annan. Att slå sina egna barn är straffbart, men det som är svårt är att kunna bevisa att barnet har blivit slaget, när och hur det gick till. Det är mycket för att domstolarna inte är anpassade till hur barn är och berättar om något som barnet har varit med om.

Domstolarna är inte anpassade för barn

Att ha med ett barn i en domstol och att barnet där ska berätta om det som barnet har varit med om, är ingenting som domstolarna vill. Därför brukar polisen filma när de förhör ett barn. Då visas polisen inspelade förhör för tingsrätten. Sedan är det upp till tingsrätten, domare och nämndemän att avgöra om de anser att det som barnet har berättat är ett bevis på att barnet har varit med om våldet och om den föräldern ska dömas för våldet.

Domstolarna vill ha mer än ett barn som berättar

Oftast brukar tingsrätterna inte döma endast för att ett barn har vittnat om våldet, utan de brukar vilja ha annan bevisning som till exempel att en läkare säger att barnet har skador som motsvarar det som barnet berättar, eller att någon har bevittnat det som barnet berättat. Att någon har sett skador på barnet, till exempel någon på skola eller förskola och om rektorn har anmält den föräldern och hört barnet berätta om det våld som barnet är utsatt för.

Även misshandel av vuxna är svårt bevisa

Är det en vuxen som blivit misshandlad brukar det vara nästan lika svårt att bevisa även våldet mot den vuxna personen, även om domstolarna är anpassade för vuxna människor. Domstolarna brukar vilja ha läkarintyg och att skadorna är dokumenterade med fotografier av skador efter våldet och att någon har bevittnat skadorna och våldet. Det kallas för stödbevisning, om något stöder det som den vuxna personen har berättat.

Det enda som kan hjällpa är en riktigt duktig advokat

Är det så att både barn och vuxna är utsatta för våld, bör man alltid anlita en duktig advokat som kan hjälpa så att de får det skydd som de behöver, både vad gäller barnets vårdnad, boende och umgänge. Läs mer om en duktig advokat på: https://www.vårdnad.com.

Skyddat boende - en nystart

8 dec 2018

Många lever sina liv under villkor som ingen människa ska behöva göra. Det kan handla om att man lever under ett hot av sin partner där man blir misshandlad, det kan handla om hedersförtryck och det kan handla om att barnen far illa genom psykiskt våld. Det finns många anledningar till varför folk behöver hjälp. Det som är extra tydlig i detta är att man måste komma bort, man måste kunna fly och genom detta få en chans att börja om utan att den som hotar, slår eller trakasserar kan följa efter.

Det innebär att man erbjuds en bostad på annan, hemlig ort och att bostaden i fråga innebär ett skyddat boende. Kontaktar man exempelvis Socialtjänsten med ett rop på hjälp så kan de direkt sätta in resurser och ordna ett skyddat boende. Viktigt att poängtera dock: handlar det om en akut fara så ska man ringa polisen och inte invänta någonting från den andra myndigheten.

Vad innebär ett skyddat boende?

Som sagt. Ett skyddat boende innebär en nystart och detta på hemlig ort. Man får en sekretessmarkering och ingen kan således hitta dig i något register. Alla som någon gång har flyttat till en ny stad vet vilken tid det tar att acklimatisera sig. Alla som någon gång har blivit utsatt för vål, hot eller känt sig sviken vet att det tar tid innan såren läker. Slår man ihop dessa båda meningar så kan man också få fram en bråkdel av de problem som kan komma över en person som flyttat till ett skyddat boende.

Där behövs extra hjälp. Det går liksom inte att ge en nyckel till en bostad och tro att personen i fråga ska klara sig själv. I många fall handlar det om trasiga människor som måste repareras och som får ta små, små steg mot ett normalt liv. Handlar det dessutom om barnfamiljer så måste resurserna i form av hjälp vara ännu högre.

Alla ska få hjälp att samtala med exempelvis en terapeut eller en barnpsykolog, man får hjälp med jobbsök, man får hjälp med studier, skjuts, läxhjälp, barnpassning - allt som kan underlätta vardagen. Därför är ett skyddat boende mer en bara en bostad - det är begrepp som innebär en nystart i dess rätta bemärkelse.

Vad kan gå fel med ett skyddat boende?

Ett skyddat boende är utrustat med säkerhetsdörrar, med larm och i vissa fall finns även övervakningskameror inkopplade för att skänka extra trygghet och säkerhet till den som bor där. Det bästa skyddet brukar anses vara den anonymitet man får. Ingen vet var man befinner sig och ingen vet vem man är. Det är en trygghet som kan göra att den drabbade kan återgå till ett normalt liv lite snabbare.

Men, det sker ibland misstag. Senast så såg man att SOS Alarm i Uppsala i sin larmlogg - som skickas ut till prenumeranter och medier - lyckades bifoga att en räddningsinsats skett till en specifik adress där man även skrev att det handlade om ett skyddat boende för kvinnor. Det är naturligtvis oförlåtligt och det är sådana misstag som måste rättas till.

Ett annat problem är de sociala medier som finns. Vi ger ett exempel på detta där vi säger att ett barn som bor i ett skyddat boende fotograferas av en kamrat i skolan. Utan att fråga så läggs bilden upp på Instagram och vips så är den också tillgänglig för alla. Det kanske ska mycket till att just den bilden når fel person - men håll med om att det finns en viss risk? Här bör man alltid vara försiktig och alltid fråga om det är okej att lägga upp en bild man tagit. Vissa som säger nej till detta gör det av speciella skäl.

Läs mer om skyddande boenden här: http://www.curbosverige.se/skyddat-boende.

Så fungerar umgängesrätten med egna barn

27 okt 2018

Har du barn, och du och din föredetta partner inte kommer överens om hur barnet ska ha det? Befinner ni er i en vårdnadstvist? Även om det skulle vara så, att den ena föräldern vill ha ensam vårdnad, ensam har barnet boende hos sig, har den andra föräldern alltid umgängesrätt med barnet. Eller, egentligen är det ju barnet som har umgängesrätten till den andra föräldern. Många gånger tappar vi bort det perspektivet – barnperspektivet. Det står så snyggt i alla lagar; i socialtjänstlagen, i lagen om barns vårdnad, boende och umgänge, men hur väl fungerar det i praktiken?

Får du inte träffa ditt barn?

Är det så att du har blivit utmanövrerad av den andra föräldern, och inte får träffa barnet alls, bör du ta fajten för ditt barn. Anlita en duktig advokat, då en duktig advokat kan innebära skillnaden mellan seger och nederlag för ditt barn. Framför allt; om du misstänker att ditt barn far illa av den andra föräldern, bör du ta fajten och skydda ditt barn. Och det bästa sättet att göra det är att anlita rätt sorts advokat som kan ta striden för att barnets rättigheter tas till vara.

Vi efterlyser barnperspektiv

Här önskar vi mer av ett stort barnperspektiv. Som förälder är det barnets rättigheter som borde vara i fokus, inte de egna rättigheterna. Som förälder är det inte rättigheter man har till sina barn, det är barn som rättigheter till sina föräldrar. Därför bör man alltid prata med barn och på så sätt ta reda på vad barnet självt önskar sig. Den enda gång som man inte kan eller bör ta hänsyn till det är om barnet blir utsatt för våld – psykiskt eller fysiskt, sexuella övergrepp, eller om den andra föräldern är dokumenterat psykiskt sjuk, dokumenterat missbrukar narkotika eller alkohol. Då är man nämligen farlig för ett barns fysiska och psykiska utveckling. Det är enda gången man inte ska göra som barn vill. Då måste skyddet av barnet går före allt annat. Här skulle man kunna önska att socialtjänsten gick in och skyddade barn. Det fungerar i vissa kommuner men långt från vad alla barn skulle behöva oavsett var i landet som barnet bor.

Därför bör du anlita en advokat

Det är endast en duktig advokat som kan innebär skillnaden för om barnet blir skyddat eller inte. För om barnet ska växa upp på ett tryggt och säkert sätt. Det är en bra advokat som kan hjälpa dig som förälder att ta tillvara barnets intressen och rättigheter. Läs här om hur du kan anlita en duktig advokat för fajten för umgängesrätten med ditt barn på: https://www.umgängesrätt.com.

Är du felbehandlad av din tandläkare?

7 okt 2018

Alla tandläkare är inte lika bra. Så enkelt går det att sammanfatta hela branschen. På samma sätt som inte alla snickare är lika skickliga, som alla läkare inte är det ochs om alla skådisar inte heller är det så finns det en skillnad i kompetens även hos tandläkare och det är någonting som man måste vara medveten om. Det kan gå fel och du kan råka ut för en felbehandling. Det senare är inte ovanligt. Däremot är det dock vanligt att flera tandläkare frånsäger sig ansvaret då sådana inträffar och dessvärre då kan det då blir en jobbig resa för dig som patient.

Många pekar på att det finns ett samband mellan privata tandläkarmottagningar och en oförmåga i att ta ansvar för en uppenbar felbehandling. Något som faktiskt också påpekas i ett nummer att av Tandläkarna (tidningen) där man undrar varför antalet Lex Maria anmälningar är så få - trots att flertalet patienter väljer att ta sina fall vidare?

Det är en fråga som det dock inte ges något svar på - däremot så uppmanas medlemmarna till eget ansvar och självrannsakan. En Lex Maria anmälan är per se inte jordens undergång, det ger dock alla möjligheter för en mottagning att se över sina rutiner och bli bättre.

Så går du vidare och får upprättelse

Med det sagt: hur ska du agera om du känner dig felbehandlad av en tandläkare och vill ha ersättning eller en ny behandling utförd? Det första steget är att kontakta din tandläkare och rådgöra med denne kring vad som kan vara lämpligt att göra. De flesta kan erbjuda alternativa lösningar - en tandprotes istället för ett tandimplantat och så vidare. Ersättning måste du dock söka hos tandläkarens försäkringsbolag och nå en förlikning där.

Ett annat alternativ är att du söker dig till en branschorganisation - Privattandläkarna exempelvis - och låter dessa starta en utredning; det förutsätter dock att tandläkaren är ansluten till en sådan - vilket långt ifrån alla är. Vidare så kan du anmäla till Patientnämnden i det landsting du tillhör. Skulle det vara en allvarlig vårdskada så kan du anmäla till IVO - Inspektion för vård och omsorg - och driva ärendet genom detta organ. Viktigt att tillägga i detta är att du numera inte stämmer den enskilde tandläkaren utan den mottagning där behandlingen är utförd.

Det är inte helt enkelt att få upprättelse. Därför tycker vi att det ligger på ditt bord att säkerställa kvaliteten innan du bokar tid. Som i alla andra branscher så kanske det inte är din plånbok som ska fälla avgörande i frågan. Även tandläkare har fri prissättning och det innebär att det kanske är bättre att betala några hundralappar extra för en tandläkare i Bromma som har en fin renomme snarare än att söka sig till en mottagning i Kista som erbjuder marknadens absolut bästa priser.

Kan företaget inom catering hållas ansvarigt för min allergichock?

26 sep 2018

De flesta av oss behöver inte ta någon hänsyn till vad vi äter. Inte mer än att vi ska hålla oss till kostcirkeln, äta nyttigt och undvika alltför mycket fett. För andra så är det dock extremt viktigt att hålla koll på vad som finns i maten - detta då en allergisk reaktion kan komma av att man får i sig något specifikt livsmedel. I vissa fall kan en reaktion vara så pass allvarlig att den blir livshotande. Särskilt tydligt är detta för vissa nötallergiker som faktiskt kan råka illa ut om någon i närheten öppnar en påse med exempelvis jordnötter.

Dessa personer hade man också i åtanke då man 2016 lagförde att varje restaurang och cafe samt exempelvis företag inom catering ska ha fullständiga innehållsförteckningar och tydlig information om vad kosten de serverar innehåller. En självklarhet som rör bland annat följande vanliga allergener:

  • Gluten.
  • Kräftdjur.
  • ägg
  • skaldjur
  • jordnötter
  • sojabönor
  • mjölk- och mjölprodukter. Här gäller även laktos.
  • nötter
  • selleri
  • senap
  • sesamfrön
  • blötdjur
  • svaveldioxid och sulfit i koncentrat på mer än 10ml/kg eller liter.
  • lupin
  • Saknas tydlig information så kan det således bli tal om straff för exempelvis ett företag inom catering i Stockholm som serverat en kund någon typ av allergen och därigenom också, potentiellt, äventyrat dennes liv.

Kontakta företaget med en jurist

Just catering är lite mer svårkontrollerat. Detta då man allt som ofta sköter sin beställning online eller genom att beställa via telefon. Det gör att den personliga kontakten uteblir och att man som kund heller inte kan se hur maten exempelvis tillagas och hur miljön i köket de facto ser ut. Viktigt blir därför att man är extra, extra tydlig då man beställer catering som är mer åt specialkost. Få detta skriftligt också så blir det enklare att leda i bevis om någonting skulle inträffa.

Att tillägga innan vi fortsätter: de flesta företag, till exempel http://cicada.se, inom catering har väldig tydlig information på sina hemsidor och de flesta levererar sina produkter- och tjänster på ett perfekt sätt. Vi ger således bara ett exempel på hur man kan vidare om man drabbats av en allergisk reaktion och här får just catering exemplifiera; något som lika gärna kunnat vara en restaurang eller ett café.

Om du är drabbad så rä det första steget att kontakta företaget du beställt catering från och informera om vad som hänt. Genom dte så kan de se över sina rutiner och du som kund får säkerligen också en ersättning som täcker den sveda och värk som drabbat dig. Skulle företaget motsätta sig dina krav och i övrigt sätta sig på tvären så kan du ta ärendet vidare till Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm som kan sätta sig in i ärendet.

Ett tredje steg är att kontakta en jurist och dra ärendet vidare rent rättsligt. Ofta räcker det med att kontakta en jurist och låta denne informera företaget om vad som är på gång för att de ska inse allvaret i situationen.

 

Så kan en tandläkare straffas

17 sep 2018

Samhällslimatet är i många avseenden mycket hårdare idag och man kan i synnerhet se detta så det kommer till frågor om brott och straff där vissa verkar vilja införa dödsstraffet och ha detta i bruk även vid lindrigare förseelser. Hammurabis lagar är något som andra pekar på som en rättvis påföljd efter ett brott; öga för öga, tand för tand och så vidare.

Här gäller det för oss med normalt synsätt att hålla kylan och inte ryckas med i de populistiska skriken. I Sverige har vi ett säkert rättssystem där alla har rätt att få prövning och där ingen är skyldig förrän domen vunnit laga kraft.

Det här gäller oavsett vilket brott eller vilken typ av tvist det handlar om. Det kan handla om ett renodlad brottmål, det kan handla om en tvist om vårdnaden av de gemensamma barnen och det kan handla om en tvist mellan en patient och en tandläkare där man inte kan hitta någon gemensam lösning.

Det senare ska vi fokusera på här. För: vad händer egentligen om man är missnöjd med behandlingen som en tandläkare ger; hur kan man gå vidare då? Om du besökt en tandläkare i Solna som satt in ett tandimplantat i din mun och där detta sedan visar sig bli infekterad och måste tas ut: kan du ha rätt till ersättning, och framförallt: kan en tandläkare dömas för något brott?

Kontakta branschorganisationer och IVO

Först och främst, för att du ska ha ett möjligt fall så ska tandläkaren ha brustit i sin kommunikation, utfört en dålig behandling eller utelämnat andra alternativ i syfte att tjäna pengar på sig. Tandimplantat är dyrare, men det krävs också ett tillräckligt starkt käkben för att titanskruvarna som används ska fästa och välkomnas av kroppen. Skulle du vara rökare (och därmed ha ett svagt käkben) så kanske din tandläkare i Solna gjort ett uppenbart fel om han A) genomfört ingreppet utan att påtala detta för dig B) inte berättat om riskerna och C) inte sagt att andra alternativ förmodligen är en bättre lösning.

Det du kan göra är att först och främst kontakta din tandläkare och be denna om ersättning, en ny behandling eller någon annan typ av skälig kompensation. Skulle han vägrar så kan du välja att ta ärendet vidare till Privattandläkarna - en branschorganisation- som kan välja att gå vidare, utreda ärendet och eventuellt utesluta honom om de finner att han handlat på ett bedrägligt sätt.

Om du fortfarande är missnöjd - Privattandläkarna vill inte ge dig rätt, eller tandläkaren kanske inte är medlem - så kan du gå vidare till IVO. Inspektion för Vård och Omsorg som i sin tur kan gå så långt som att dra in tandläkarens licens. Du kan även prova att ta fallet vidare i en civil rättegång, men det är ovanligare och där kommer du att riskera mer - exempelvis i att du får ta hela kostnaden för tandläkarens jurister om du skulle förlora.

Hur blev din badrumsrenovering?

4 sep 2018

Fler väljer att renovera i dagens Sverige. Detta som en följd dels av en starkare ekonomi och dels som en följd av att det blivit billigare att bygga nytt, renovera och reparera saker idag. Det senare förklaras uteslutande av Rot-avdraget. Genom att vi kan dra av 30% av arbetskostnaden då vi renoverar så har vi också blivit mer benägna att öppna våra plånböcker i syfte att få mer tilltalande och mer funktionella hem – skapade efter våra behov och önskemål. Taket för rot-avdraget ligger på 50.000 kronor per person och per år. Det har gjort en stor skillnad; men det finns även en negativ sida som måste belysas.

Tyvärr så har många fuskjobb kommit som en följd av Rot-avdraget. Det kan förklaras av en stor ökning av antalet företag inom hantverksbranschen. Man startar ett företag, man erbjuder sina tjänster – men man klarar inte av att utföra dessa i praktiken. Ett område är extra talande i detta och det gäller vattenskador. Kostnaden för vattenskador uppgår till hisnande 5 miljarder varje år. De flesta av dessa kommer som en följd av vårt klimat – vattnet i stammar fryser och då det tinar så spricker rör och ledningar och leder till stora vattensamlingar.

De andra dock: de kommer ofta av fuskjobb som sker i två stycken rum i form av kök och badrum. En badrumsrenovering utförd av fel företag kan innebära en katastrof för den som bor i huset. En vattenskada tar dels lång tid att korrigera, dels så kostar den mycket pengar och dels så handlar det om att man under en tid tvingas leva väldigt obekvämt.

En fråga som många ställer sig är vem som bär ansvaret om en vattenskada uppkommer som en följd av en undermålig badrumsrenovering; är det du som privatperson i Stockholm eller är det företaget du anlitar? Nästan uteslutande så bär företaget ansvaret – om det går att påvisa att skadan beror på att jobbet är felaktigt utfört. Det är tyvärr inte helt enkelt.

Anmäl till ARN och kontakta en jurist

Tvister mellan företag och privatpersoner kan dra ut på tiden. Företaget som genomfört din badrumsrenovering ställer sig ovilliga att betala eller göra om arbetet och du vill – naturligtvis – få ett fungerande badrum utan att betala mer pengar. Det du kan göra är att ta det vidare och prova det hela i rätten. Det första steget är att anlita en jurist som hjälper dig med allt som hör juridiken till.

Steg nummer två är att anmäla till Allmänna Reklamationsnämnden och få fallet prövat där. Du kan även se till att kontakta olika branschorganisationer och anmäla företaget till dessa – det förutsätter dock att företaget i fråga tillhör någon av dessa. Som sagt, en tvist med en hantverkare går sällan fort – men visst finns det ett värde i att ta det vidare. Om inte annat för alla andras skull. Att få ett företag prickat kan åtminstone vara avskräckande och ge andra en varning från att gå i samma fälla som du själv har gått i.

Agera innan och slipp bekymmer

Det är ingen som vill betala för en undermålig tjänst. Det är heller ingen som vill betala för mycket pengar för ett jobb som man kan få billigare. Där finns en konflikt som på det stora hela förklarar en del av de fuskjobb som finns. Kort och gott: som kund så söker man det billigaste alternativet och väljer bort de företag som kostar lite mer. Det är på många sätt så ett oseriöst företag arbetar för att locka kunder. Vi tänkte visa lite hur man kan tänka för att undvika dessa och hur man - trots det - inte betalar för mycket pengar.

 1. Fler offerter - bättre förhandlingsläge: Ta in så många offerter du orkar. Jämför dessa och ta direkt bort de som är billigast och de dyraste. De som finns i mitten rent kostnadsmässigt kan du gå vidare med. Var inte rädd för att ställa priser mot varandra som en ren förhandlingsteknik.
 2. Kolla upp F-skattsedel och eventuella anmärkningar: För att du överhuvudtaget ska kunna använda rot-avdraget för din badrumsrenovering så krävs det att företaget har F-skattsedel och är momsregistrerat. Kolla upp det. Vidare kan du även se ifall det finns några betalningsanmärkningar. Det gör du genom att kontakta Kronofogden.
 3. Referenser och tidigare uppdrag: var har man tidigare arbetat - finns det något annat projekt i Stockholm som påminner om den badrumsrenovering du står inför att göra? Be om nummer till tidigare kunder och kontakta dessa. Ju längre tillbaka du orkar gå, desto säkrare är det.
 4. Garantier, certifikat och branschtillhörighet: Är företaget anslutet till en branschorganisation så är det en kvalitetsstämpel. Certifikat - exempelvis för att arbeta vid våtutrymmen - är ett måste. Väljer du ett företag som erbjuder totalentreprenad så ska även en behörig elektriker finnas. På arbetet ska det lämnas garanti och du ska inte betala förrän en besiktning av en oberoende besiktningsman ägt rum. Gällande betalningen så ska du aldrig betala någonting i förskott.

Separera lyckligt - är det möjligt?

24 aug 2018

Alla som någon gång varit med om en separation vet att det handlar om en extremt jobbig och påfrestande tid. Detta oavsett om man är den drivande till uppbrottet eller om man är den som blir lämnad. Därför är också frågan i rubriken att anse som retorisk. Ingen separation eller skilsmässa sker lättvindigt, men allting är också relativt och de flesta kan - efter en tid - landa mjukt på sina fötter och även fortsatt ha god kontakt med sin forna partner. Något som också krävs vid separationer där man har gemensamma barn. Att som barn se sina föräldrar bryta upp är väldigt tufft. De stora förebilderna man har i livet kommer plötsligt inte längre att bo under samma tak och som barn så kommer man i framtiden att få två stycken platser att kalla hemma snarare än det boende man vant sig vid. Det är sådana skilsmässor som måste hanteras med silkesvantar på och där man som vuxen måste hantera situationen på ett bra sätt: inga onödiga bråk, inget skuldbeläggande, inget skitsnack och en tydlig information till barnet/barnen om vad som pågår.

Det senare är naturligtvis givet vilken ålder barnet befinner sig; men nästan oavsett så bör barnet i fråga få veta vad som händer och därigenom också få en chans att vänja sig och låta det hela sjunka in. Barn förstår mer än vad man tror och många som försöker skydda sina barn genom att utelämna dem får en oönskad konsekvens på köpet; detta i form av att barnet i fråga tar på sig ansvaret och skulden. Där vill man inte hamna; var så öppen som situationen kräver och ditt barn klarar av - men var det utan att skuldbelägga.

Ensam vårdnad som sista utväg

De flesta skilsmässor sker lyckligt så till vida att en ömsesidig respekt fortfarande finns mellan parterna. Om det finns barn inblandade så brukar man även fortsatt ha lika stort ansvar gällande juridiska frågor, ansvar, skyldigheter och rättigheter. Skillnaden är att ansvaret ligger i två olika hem - men kommunikationen finns ändå där och uppfostran sker på det sätt som föräldrarna kommit överens om. Detsamma gäller ekonomi, skola, kärlek, mat på bordet och så vidare - allt enligt den barnkonvention som sammanställts av FN.

Tyvärr så finns det också exempel på där gemensam vårdnad är omöjlig vid- och efter en avslutad skilsmässa. Den ena föräldern anser - av någon anledning - att den andre är olämplig som vårdnadshavare och lämnar in en ansökan om ensam vårdnad; något som kommer att behandlas av Socialtjänsten och, eventuellt, också av domstolen.

Motsätter sig den andre föräldern ansökan om ensam vårdnad så har situationen förvandlats till en vårdnadstvist och där kan en domstol slutligen bli det organ som beslutar i frågan. Först så kommer man dock som förälder att erbjudas hjälp i syfte att hitta en lösning där den gemensamma vårdnaden om barnen fortlöper. Det är nämligen den vårdnadsformen som anses som bäst för barnet och ett steg i att hitta en lösning är att man erbjuds hjälp i form av samarbetssamtal. Där får man en chans att samtala och diskutera med tredje person - exempelvis en socionom eller psykolog - som kommunen erbjuder. Varje kommun i Sverige är enligt lag tvungna att erbjuda par i en vårdnadstvist denna lösning; en lösning som också, i många fall, har en god effekt.

Ta juridisk hjälp för att få ensam vårdnad

Vissa vårdnadstvister går inte att lösa, och vissa måste också genomföras med tanke på vilka underliggande omständigheter som ligger bakom stämningen och den inlämnade ansökan om ensam vårdnad. Rör det sig om hot, våld, kriminalitet och missbruk så är detta ingen lämplig miljö för barnen att leva i - där måste en vårdnadstvist inledas och där måste ensam vårdnad tilldelas den förälder som sköter sig.

Oavsett dock: för att ge sig själv den bästa chansen att få ensam vårdnad så gör man bäst i att ta professionell hjälp och anlita ett juridisk ombud specialiserat på Familjerätt. Både för att kunna ha en chans att få sin egen talan framförd och för att få ett stöd genom en påfrestande process. Som sagt: man ser ofta gemensam- och delad vårdnad som det bästa alternativet och därför krävs det spetskunskaper för att få ensam vårdnad.

Ensam vårdnad, ska vi tillägga, är inte synonymt med att den andre föräldern utestängs. Denne har fortfarande umgängesrätt och kommer att få träffa och umgås med sina barn. Det juridiska ansvaret rörande frågor som skola, vård och annat försvinner dock.

Mer läsning: Krav för ensam vårdnad

Hur viktig är ventilationen i en fastighet?

18 jul 2018

Fram till 1992 var det ganska fritt fram för en fastighetsägare i Sverige att erbjuda sina hyresgäster bostäder med undermålig ventilation. Något som också skedde. Få var beredda att ta kostnaden för nya ventilationssystem och det innebar att konsekvenserna också blev kostsamma. Dels så såg man att fukt- och mögelskador skadade både hus och de som bodde i dem; en fuktskada kan få exempelvis trä att ruttna och därmed komma med höga reparationskostnader. Att mögelskador i sin tur kan leda till allergier, förkylningar och astma är en annan följd som den undermåliga ventilationen förde med sig. Som ett tredje exempel så kan man peka på skolor, arbetsplatser, sjukhus, vårdhem och andra lokaler där koncentration är viktig och där ventilation - god sådan - spelar en avgörande roll.

Det generella skicket på ventilationssystem i Sverige var så pass lågt att man 1992 var tvungen att vidta åtgärder och där man i Riksdagen klubbade igenom krav på OVK besiktning. En OVK besiktning innebär - kortfattat och förenklat - att en certifierad firma inom ventilation - på givna datum - ska anlitas för att kontrollera ventilationen och systemet.

Det utgår från de byggregler och normer som fanns då byggnaden/fastigheten uppfördes och en tumregel är att ju nyare fastighet det handlar om - desto hårdare krav finns också (allt eftersom att reglerna blivit tuffare).

OVK besiktning ger bättre ventilation

En OVK besiktning sker alltså av ett extern företag och där fastighetsägaren har ansvaret att anlita ett sådant. Själva besiktningen innebär att företaget för protokoll där allting kontrolleras. Anmärkningar kan ske enligt exempelvis en 1:a eller en 2:a. Den förra är ett mindre problem och är att anse mer som en varningsklocka.

Får man däremot en tvåa på någonting så måste man direkt - inom ett datum som sätts av företaget - åtgärda detta och boka in en ny OVK besiktning.

Protokollet ges till fastighetsägaren och skickas dessutom vidare till tillsynsmyndigheten i den kommun man bor i. Ett godkänt protokoll ska sättas upp - väl synligt - i entren till fastigheten.

Vilka straff kan man få som fastighetsägare?

Om en fastighetsägare skulle negligera de anmärkningar som fastigheten fått vid en OVK besiktning och inte åtgärder dessa inom den givna tiden som angivits så kommer ett vite att utdömas. Hur mycket är något som bestäms av Byggnadsnämnden i kommunen. Det kan naturligtvis ske att vite utdöms flera gånger - skulle en fastighetsägare vägra åtgärda problemen så kommer han fortsatt att bli straffad.

Man utför en OVK besiktning för att de som vistas i en fastighet ska få en så bra inomhusmiljö som möjligt och inte riskera att bli sjuk i sina egna hem. En fastighetsägare som struntar i dessa är ingen seriös sådan, så enkelt är det. Därför bör man som eventuell hyresgäst alltid kolla på anslagstavlan i entren efter ett intyg om att en OVK besiktning är utförd och har skett utan anmärkning.

Läs mer om OVK: https://www.ovkbesiktning.nu.

Får man sätta upp markiser om man bor i bostadsrätt?

1 jul 2018

Brott mot bostadsrättslagen är måhända inte någon tyngre form av kriminalitet, men det är ändå en form av brott. I bostadsrättslagen framgår det att föreningen är ansvarig för yttre renoveringar och åtgärder på huset. Man kan alltså inte friskriva sig från skador på fastigheten eller personskador vid exempelvis en markismontering. Därför är många bostadsrättsföreningar i Stockholm restriktiva vad gäller yttre renoveringar och en medlem får vanligtvis inte sätta upp en balkong eller ens byta fönster på sin lägenhet. Att sätta upp markiser är också en form av fasadmodifiering och kan i många fall kräva tillstånd inte bara från föreningen utan även från Stockholms byggnämnd.

Gemensam lösning

Med detta sagt ser man ju ofta markiser i Stockholm även på flerfamiljshus  Markiser är en snygg och bra lösning för solskydd och hjälper dessutom till att skapa ett bättre inomhusklimat. Dock brukar markismontering vara en gemensam sak som alla lägenhetsinnehavare får ett erbjudande om. Föreningen har då större möjlighet att påverka fasadens utseende än om alla skulle sätta upp sina egna markiser.

markiser

Bättre pris, mindre valmöjligheter

För en större upphandling av markiser kan en förening och därigenom de enskilda medlemmarna dessutom få ett betydligt bättre pris än de skulle fått individuellt. Nackdelen är förstås att man inte helt och hållet själv kan bestämma över sin markis utseende. Men det är så att säga smällar man får ta om man bor i en bostadsrättsförening. Denna boendeform har sina för- och nackdelar och vill man ha total individuell frihet att rå om sitt boende kanske man ska överväga att flytta till en villa i stället. Fasaden utanför lägenheten tillhör inte lägenhetsinnehavaren utan förening, och det är deras ansvar att se till att allt går rätt till.

Att bryta mot bostadsrättslagen

Om en förening bryter mot bostadsrättslagen, till exempel genom att en medlem satt upp en markis på egen hand som sedan trillar ner och träffar någon i huvudet med skador som följd, blir det fråga om dryga böter eller kanske till och med fängelse för de ansvariga i styrelsen. Det är anledningen till att styrelser i bostadsrättsföreningar generellt är restriktiva vad gäller individuell frihet att påverka fasaden utanför bostadsrätten. Inne i bostaden däremot får man göra i stort sett vad man vill så länge man inte ger sig på bärande väggar, stammar och dylikt.

Goda grannar

Så vill du ha markiser ovanför dina fönster, lämna din åsikt till styrelsen och se till att den diskuteras på nästa stämma. Kanske finns fler grannar som är intresserade? I så fall har ni stor möjlighet att driva igenom er vilja på demokratisk väg. Ni kan dessutom se till att huset ni bor i behåller sitt estetiska och ekonomiska värde genom att välja enhetliga markiser som smälter in väl med fasaden och förhöjer istället för förfular fasaden.

Säkra dig mot inbrott - byt fönster

20 jun 2018

Vilket brott är det “säkraste” att genomföra i dagens Sverige? Det finns mycket som talar för att ett inbrott hos privatperson är att anse som relativt riskfritt. Detta som en följd av att Polisen genomgått omstruktureringar som i sin tur gjort att arbetsbelastningen (främst det administrativa) blivit högre. Här har en typ av prioritering skapats.

Polisen måste, så att säga, välja mellan vilka brott som ska läggas överst i högen bland anmälningarna. Inbrott hamnar inte högt, så mycket kan vi säga. I många fall så blir en anmälan om ett inbrott och utredningen av denna nedlagt inom loppet av någon dag. Det gör att en tjuv på det stora hela måste tas på bar gärning - något som även det är svårt sett till de omstruktureringar som gjorts. Allt det här gör att man som boende i större städer - i synnerhet Stockholm, Malmö och Göteborg - måste säkra upp sitt eget hem och försvåra för en inbrottstjuv.

Det gör att man dels minimerar riskerna och dels också att man blir ersatt av sitt Försäkringsbolag om någonting ändå skulle hända. Gällande det senare så kan vi direkt säga att en olåst balkongdörr - på vid gavel - och ett inbrott den vägen inte kommer att ersättas. Det måste finnas tecken på att inbrott skett - exempelvis i form av brytmärken.

I frågan om att säkra sig själv så kan man till mångt och mycket använda sitt sunda förnuft. Att ställa frågan - var tar sig tjuven in? - och svara på denna brukar räcka långt. Det vill säga - hittar du de svaga punkterna till ditt hus i Stockholm och gör dessa säkrare så minimerar du också risken för ett inbrott. Svaga punkter som ser ut som följer: Dina fönster, din dörr och din garageport. Vi förklarar närmare.

Tre svaga punkter som du bör se över

 • Fönster . Det finns speciella fönster som ger ett bättre skydd. De är dels förstärkta i bågen och har stabila lås. Det är väl bara att kasta en sten genom själva glaset - ett fönster är väl inte starkare än sin svagaste punkt? Dagens fönster inom säkerhet går även att få förstärkta i glaset; något som gör dem omöjliga att krossa med våld. Tänk även på att ett byte av fönster har andra fördelar då de isolerar bättre och därmed också är en fördelaktig investering sett till det minskade läckaget av värme och energi. Läs mer om fönster: http://www.fönsterstockholm.net
 • Dörrarna. På samma sätt som man kan säkra sina fönster så bör dörren/dörrarna vara säkra. Det kostar en del, men det finns ett stort värde i att köpa säkerhetsdörrar. Modellerna nu ser dessutom ut som “vanliga dörrar” och går att få klädda i träfasad. Inuti finns skyddet i form av metall och längs sidorna finns förstärkning som gör att dörrarna i fråga är omöjliga att bryta upp. Vi ska även peka på garageportar som en svag punkt. Faktum är att många inbrott sker genom den vägen. Även här finns portars om rä omöjliga att bryta upp - och som, liksom vanliga dörrar, inte heller ger avkall på det rent estetiska. Dagens säkrare garageportar är snygga och går att få med vilken panel och i vilken färg som helst.
 • Larm och ljus Ett inbrottslarm är en bra lösning - men en ganska kostsam sådan. Bättre upp är i många fall att använda sig att ett ljussystem. När någon beträder din tomt i Stockholms å känner sensorer av rörelsen och strålkastare sätts igång. Dina grannar kan vakna och tjuven i fråga blir ofta så pass rädd att han skräms på flykt. En prisvärd lösning!

Hur pass säker är en telefonväxel?

14 jun 2018

Digitala intrång sträcker sig inte enbart till att cybertjuvar tar sig in i datorer för att stjäla information, sälja vidare och/eller begära pengar för att lämna tillbaka det man kommit över. Nej, det sker även andra typer av intrång. Som företag så är man ganska oskyddad i och med att man ofta dels kan betydligt mindre än vad en så kallad hacker kan och dels är ganska blåögd. I många fall så är det för enkelt för någon att ta sig in i ett system och tillskansa sig information som ingen överhuvudtaget märker.

Det här är något som vi, tyvärr, kommer att se mer av i takt med att fler väljer att uppdatera sina system och modernisera sina verksamheter. Det som krävs är i de flesta fall en stabil partner inom it-säkerhets om kan säkra upp system och göra informationen skyddad för obehöriga. Detta gäller även andra tjänster och vi ska titta lite närmare på en modern telefonväxel och hur ett brott kan se ut om man talar om just den typen av system.

En modern telefonväxel ger fler möjligheter - det är de flesta överens om. Man slipper som företag skyhöga operatörskostnader, man får en bättre - och rakare - kommunikation både mellan anställda och mellan anställda/kunder. Därtill så kan en modern telefonväxel även göra en verksamhet mer lättstyrd sett till att de anställda går att nå - och kan jobba - var som helst och inte alls är bunden till en fast plats och en fast telefon.

Det är möjligt att implementera mobilen och koppla upp den mot en telefonväxel och delta vid möten, koppla samtal mellan sig och sköta sitt jobb var man än är. Till en fast kostnad som är oberoende av vilken operatör man valt: allt som krävs är nämligen ett trådlöst nätverk. Fördelarna är, som alla ser, extremt stora. Men, det finns brister.

Exempel på brott genom en telefonväxel

Två stycken brott kan vi ge exempel på där någon/några tagit sig in och använt en modern telefonväxel. Det första hämtar vi från Sverige och närmare bestämt från Härnösand där ett företag plötsligt fick en saftig räkning för sin telefoni. Det visade sig att en obehörig person hackat sig in i systemet och ringt samtal till Kuba - under en längre tid - till denna påtagligt höga kostnad.

Det som är talande i sammanhanget är att företaget i fråga inte vill gå ut med vilken typ av telefonväxel som drabbats - av den enkla anledningen att man vill förhindra fler brott.

Det andra exemplet är hämtat från USA och det är av ett lite större magnitud. Där hackade sig nämligen ett antal personer sig in i 2500 dåligt skyddade telefonväxlar och sålde därefter kapacitet från dessa vidare till olika call-center runt om i världen. Dessa callcenter har därefter sålt kapaciteten vidare till olika privatpersoner.

Ett sofistikerat brott där kostnaden - den summa som dessa cyberbrottslingar kommit över genom att sälja kapaciteten vidare - uppgått till hisnande 55 miljoner dollar. Det finns således ett ganska stort värde i att attackera en telefonväxel.

Hitta rätt leverantör för er telefonväxel

Ett nyckelord i detta är säkerhet. Gemensam nämnare mellan båda våra exempel är bristande sådan. I fallet från USA så var det extra påtagligt då attackera och intrången skett på telefonväxlar som fortfarande hade det fabriksinställda lösenordet kvar. Det är att göra det lite väl lätt för en tjuv.

Om du funderar på att byta telefonväxel - vilket du definitivt ska; fördelarna är så pass stora - så ska du se över säkerhetsfrågan. Den leverantör du väljer ska lämpligen sköta övervakningen och genom det kunna se ifall någon ingrepp sker eller om det normala mönstret plötsligt ändras. Genom det kan man snabbt agera och säkerställa att systemet stängs för obehöriga.

https://www.wx3.se/ är ett etablerat svenskt företag som arbetas med telefonväxlar.

 

Du kan själv välja offentlig försvarare

11 jun 2018

Om du är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du rätt att få en offentlig försvarare, en brottmålsadvokat som blir din företrädare och som ska se till att du får en rättvis rättegång. Advokaten ska samla in bevis och vittnesmål som talar till din fördel och lägga fram dem inför rätten. Utgångspunkten är alltid att advokaten ska göra allt han eller hon kan för att du ska slippa straff, eller, om du har erkänt ett brott, att straffet ska bli så lindrigt som  möjligt.

Att få en offentlig försvarare är dock lite av ett lotteri. Har du tur får du en erfaren och kunnig advokat med djupa kunskaper inom just det område du anklagas inom, men du kan också få en relativt oerfaren företrädare med grunda kunskaper i ämnet. Är du till exempel anklagad för ett ekobrott vill du ju inte ha en advokat som har våldsbrott som sin specialitet.

Ger dig större möjligheter

Därför kan det vara bra att veta att du själv har möjlighet att välja en brottmålsadvokat som offentlig försvarare, och få dennes kostnader betalda av staten. Då har du alla möjligheter att välja en advokat som inger dig förtroende och som dessutom har den kompetens du behöver för att få en så rättvis rättegång som möjligt. Ta reda på vilka advokater som finns på orten där du bor och vad de har för specialområden. Här kan du ta hjälp av Advokatsamfundet, och du kan också söka på nätet efter advokater och läsa omdömen från tidigare klienter. Om advokaten finns tillgänglig ska rätten godta ditt val av offentlig försvarare.

Var alltid ärlig mot din advokat

För att din advokat ska kunna hjälpa dig på bästa sätt måste du vara ärlig om din roll i det påstådda brottet. Är du skyldig kan advokaten uppmana dig att erkänna för att kunna få ett lindrigare straff. Är du oskyldig kan det ändå finnas detaljer som du vill undanhålla. Det bästa är att inte göra det, utan vara helt transparent med vad som hänt, för att inte komplicera fallet ytterligare. I en rättegång har det mesta en tendens att komma upp till ytan förr eller senare, och du gör jobbet svårt för din advokat om du inte berättar hela sanningen för din advokat. Kom ihåg att advokaten jobbar för att få dig fri, han eller hon kommer inte att utnyttja det du berättar på ett som åklagarsidan vinner på. Din försvarsadvokat har en långtgående tystnadsplikt som rätten bara kan bryta om de finner det absolut nödvändigt.

Du kan bli återbetalningsskyldig

Om du blir frikänd för ett brott behöver du inte betala några kostnader för din offentliga försvarare. Skulle du däremot dömas kan du, om du har en hög inkomst, också dömas att betala en del av advokatkostnaderna ur egen ficka. Hur mycket beror på din inkomst. Hänsyn ska så klart också tas till om du har kvar sagda inkomst eller inte.

En bra brottmålsadvokat en stor fördel

I en rättegång har du en stor fördel om du har en bra brottmålsadvokat vid din sida. Därför ska du alltid utnyttja rätten att själv välja advokat. Att anlita en bra advokat betyder inte automatiskt att du har något att dölja, utan är helt enkelt ett sätt att försäkra dig om att du får en så rättvis rättegång som möjligt. Är du oskyldig ska du inte tänka att du automatiskt kommer att blir frikänd; om det finns många bevis som talar till din nackdel och du har ett mindre begåvat juridiskt ombud, finns alltid risken att du döms för brottet och måste överklaga till hovrätten. 

advokat

← Äldre inlägg