Blogg

Här i bloggen tar vi upp alla aspekter av det mycket breda ämnet juridik. 

RSS

Dags att göra en konkursansökan – Så stänger du din butik på ett ansvarsfullt sätt

15 Jun 2023

Att driva ett företag är ingen dans på rosor. Trots din hårda arbete och omfattande marknadsföring, kanske det inte går så bra som du förväntat dig. Du har försökt allt – från att anlita konsulter till att göra marknadsundersökningar, men ingenting tycks fungera. Nu har du nått en punkt där du inte kan betala dina anställda eller leverantörer. Vad bör du göra nu? Det bästa sättet att avsluta på ett ansvarsfullt sätt kan vara att göra en konkursansökan.

Att stänga ner ditt företag kan verka som ett misslyckande, men det är inte alltid så enkelt. Ibland finns det faktorer utanför din kontroll som påverkar ditt företags drift. Du behöver inte skämmas eller känna skuld för att saker inte har fungerat. Det är dock viktigt att ta ansvar för situationen och agera på ett rätt sätt.

Här är några tips för att stänga din butik på ett ansvarsfullt sätt:

Få professionell hjälp: Ansök om juridisk hjälp vid konkursansökan. Det är viktigt att göra allt enligt lag och att du inte lämnar några lösa trådar som kan komma tillbaka och bita dig senare.

Kommunikation: Var öppen och ärlig med dina anställda, leverantörer och kunder om din situation. Förklara situationen och hur du kommer att hantera avslutet. Se till att informera dem om de betalningar som är möjliga och de som inte är det.

Dokumentation: Spara alla dokument och papper som rör din verksamhet, såsom kontrakt, avtal och betalningsbekräftelser. Detta kommer att hjälpa dig senare när du går igenom processen.

Betala dina skulder: När du gör en konkursansökan är det viktigt att du betalar av alla dina skulder så långt det är möjligt. Detta kommer att hjälpa till att bevara ditt rykte och visa att du tar ansvar för din verksamhet.

Att stänga ner ditt företag är aldrig en lätt uppgift, men ibland är det det bästa sättet att gå vidare. Det är viktigt att du agerar på ett ansvarsfullt sätt och gör allt enligt lag. Med rätt hjälp och kommunikation kan du stänga din butik på ett sätt som är rättvist för alla inblandade parter.

Aktieägaravtal – trygghet i fåmansbolag

16 Apr 2023

Om du är delägare i ett företag med ett fåtal delägare, är det klokt att upprätta ett aktieägaravtal. En advokat med lång erfarenhet kan lämna ett förslag.

Du kan naturligtvis vara delägare i ett bolag som saknar aktieägaravtal. Men är det så klokt? Du kanske är anställd i bolaget samtidigt som du är aktieägare. Om du dessutom pantsatt din villa för att låna pengar till ditt aktieköp, vill du nog ha inflytande på bolagets olika beslut.

Så länge ett företag går bra, brukar det inte uppstå några större problem mellan delägare. Styrelsemöten och bolagsstämmor präglas av optimism. Morgondagen syns allt ljusare. Men ett företag går inte alltid bra och då sätts ägarna på prov. Nytt ägarkapital kan krävas eller så behöver ägarna gå i solidarisk borgen för att ta upp en utökad bankkredit.

Aktieägaravtal när tvister dyker upp

I aktiebolagslagen finns en rad formella krav som gäller för bolag. Men bestämmelser i en bolagsordning räcker föga vid oväntade problem som kan dyka upp. En delägare kan bli allvarligt sjuk eller till och med avlida. Vilka möjligheter finns det då för övriga aktieägare att överta aktierna? Och till vilket pris?

Ett aktieägaravtal innehåller paragrafer som delägarna själva kommer överens om. Det är dock klokt att låta en advokat med kunnande om bolagsrätt utarbeta ett förslag till avtal. En erfaren advokat vet vilka frågor som brukar bli föremål för tvister. Han eller hon ser också till att avtalet blir korrekt och tydligt. Och naturligtvis ska det framgå om eventuella tvister ska hänskjutas till skiljedom eller till domstol.

Läs mer kring aktieägaravtal på denna sida: aktieägaravtal.net

Arbetsrättsjurist i Stockholm – hjälp med juridik i arbetslivet

6 Feb 2023

Ta hjälp av någon som kan rättsfrågor – anlita en professionell arbetsrättsjurist i Stockholm när det uppstår en tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Precis som i privatlivet så kan det i arbetslivet hända att vi behöver hjälp med juridiska frågor och tvister ibland. Det kan handla om att du som arbetstagare har problem med det företag du arbetar för, eller kanske att du själv är företagare och behöver hjälp med att skriva kontrakt med mera.

Bor du i huvudstaden och söker en arbetsrättsjurist i Stockholm så är det som tur är ingen brist på alternativ. Med det sagt finns det även god hjälp att finna på många andra orter i vårt avlånga land. Även om det skulle vara så att du bor mitt ute i de norrländska skogarna kan du få hjälp med det juridiska, fast du kan kanske inte alltid förvänta dig ett hembesök.

Detta gör en arbetsrättsjurist

Oavsett om du är anställd eller företagare kan det ske många saker då du behöver juridisk hjälp. De lite tråkigare fallen är naturligtvis om det uppstår någon typ av tvist mellan en arbetsgivare och en anställd, som exempelvis vid uppsägningar och avsked.

En arbetsrättsjurist kan bland annat hjälpa dig om du anser att du blivit uppsagd utan sakliga skäl, eller om du som företagare anser att den anställda inte har uppfyllt sina åligganden gentemot dig som arbetsgivare. Utöver detta kan de hjälpa dig med många andra juridiska frågor som har med arbetslivet att göra.

Arbetstillstånd med hjälp av advokat

25 Aug 2022

Arbetstillstånd ansöker du om hos Migrationsverket. Det kan vara bra att ta hjälp av advokat när du ansöker om arbetstillstånd för dig och andra i familjen.

När du kommer till ett nytt land är det många regler, lagar och dokument du ska hålla reda på. Inte minst när det kommer till att börja arbeta i landet. Detta är lika sant i Sverige som i något annat land. För att arbeta i Sverige behöver du ett arbetstillstånd.

Detta tillstånd utfärdas av Migrationsverket. Det är en relativt komplicerad ansökningsprocess, och det kan vara bra om du tar hjälp av någon som är väl bevandrad i det svenska lagsystemet och svenska språket för att ansöka. Vissa menar även att handläggningstiderna blir kortare om du gör din ansökning via en certifierad juristfirma.

Arbetstillstånd för hela familjen

Du som söker advokathjälp med arbetstillstånd bör räkna på kostnaden för ansökan. Självklart kan du inte anlita advokat om du inte har ekonomiska medel för att göra det. Men du ska också ta med din eventuella inkomst i beräkningen. Utan att kunna arbeta kommer du ha en mycket kärvare ekonomisk situation än om du får ett arbetstillstånd och kan jobba.

Se också till att ansöka om arbetstillstånd för samtliga medlemmar i din familj som är i arbetsför ålder, det vill säga över 18 år. Det gäller kvinnor såväl som män, och föräldrar såväl som barn i familjen. Ni kommer lättare kunna skapa en meningsfull tillvaro om alla familjemedlemmar har tillgång till den svenska arbetsmarknaden.

Fastighetsjuridik är ett hett ämne hos en fastighetsjurist i Stockholm

7 May 2022

Vet du vad en fastighetsjurist i Stockholm gör? Har du koll på vad fastighetsjuridik är och vad det används till? Vill du veta lite mera så kan du läsa här.

Om du tar kontakt med en fastighetsjurist i Stockholm kommer du märka vilken stenkoll den personen har när det gäller fastighetsjuridik. Ämnet omfattar alla lagar och regler angående fastigheter. Allt som har med dem att göra. Det vill inte säga lite. En lag reglerar vad en fastighet får användas till. En annan hur det går till när man ombildar en fastighet. En tredje handlar om hur man skriver ett korrekt avtal när det gäller förvaltning. Ett fjärde om hur det går till när det uppstår en tvist. Det kan till exempel gälla ett fel som uppstått i fastigheten. Det kan handla om att lösa konflikter som uppstår när det gäller olika byggnader.

Balkar och lagar som styr och ställer för en fastighetsjurist

Inom fastighetsjuridik finns det en hel del lagar att förhålla sig. Det är beroende av vilket område det gäller. För att du ska förstå lite kommer det räknas upp några här. Först ut är jordabalken och miljöbalken. Plan- och bygglagen om du vill bygga. Till sist finns det både väglag och hyreslag. Det är inte de enda men ger dig en uppfattning om hur stort och övergripande ämnet är. Inom alla dessa områden finns det alltså oräkneliga villkor som ska uppfyllas. Det kräver sin man eller kvinna att hålla ordning på allt.

Misstänkt för brott – ej att betrakta som skyldig

29 Mar 2022

Att bara vara misstänkt för brott innebär inte att du är skyldig. Det gäller dock att agera smart för att inte försvåra för dig själv. Ring först en advokat.

I allmänhetens ögon är det lätt att bli dömd som skyldig så fort man har blivit gripen. Men sanningen är att du fortfarande i det här läget är att betrakta som oskyldig. Du har nämligen inte blivit dömd än. Än så länge är du enbart misstänkt för brott. Förundersökningen pågår mest troligt fortfarande. Polisen har kanske tagit in dig för att du är en intressant person i undersökningen. De misstänker att du är gärningsmannen, men än så länge sitter du inte framför någon domare i någon rättssal. Du är fortfarande bara misstänkt. Men att vara misstänkt för brott kan vara obehagligt nog. Långa och tuffa förhör med polis och åklagare eller att sitta i häktet är ingen dans på rosor.

Misstänkt för brott kan få konsekvenser

Dansen blir dock något enklare att hantera om du har en försvarare som kan tala för dig. En advokat som har finansierats av staten. Det är standard när du är misstänkt för ett brott där fängelse finns med på straffskalan. Vad som är viktigt att komma ihåg är att allting du säger redan vid det här läget kan komma att användas mot dig. Redan när polisen låter meddela att du är misstänkt för brott ska du därför ringa din advokat. Så att du inte säger något dumt eller förstör dina chanser att få dig frigiven framöver. Kom i kontakt med en advokat här: www.misstänktförbrott.nu

Takläggning - undvik en framtida tvist

30 Jan 2022

Som villaägare så kommer man med jämna mellanrum att behöva professionell hjälp med någonting som rör hemmet. Det kan handla om en elektriker, det kan handla om hjälp med bergvärmepumpen eller också kan det handla om någon typ av renovering som sker i syfte att öka levnadsstandarden. Det kan även handla om olika typer av reparationer och förbättringar.

Oavsett vilket så kommer detta faktum att kosta pengar och som villaägare så gör man bäst i att vara beredd på detta. Kort sagt: saker och ting kommer att gå sönder och man bör alltid se till att bygga en buffert för att klara av såväl förutsägbara och planerade utgifter likväl som mer akuta sådana. Det man även bör veta är att man alltid bör se till att välja företag med omsorg.

Om du exempelvis ska byta ut ditt tak i Stockholm och behöver en takläggare så är det upp till dig att säkerställa att företaget i fråga håller den kvalitet du har rätt att förvänta dig. Vilket är långt ifrån någon garanti sett till hur många fuskjobb som årligen rapporteras och med tanke på hur många konflikter mellan beställare och utförare som de facto äger rum. Väljer du fel takläggare i Stockholm så kan du hamna i en situation där du dels inte får ett tak som håller tätt och dels också tvingas ta ärendet vidare rent juridiskt. Det tar lång tid och det är något som dessutom sliter på det mentala.

Så väljer du rätt takläggare i Stockholm

Att antalet fuskjobb har ökat kan till stor del förklaras av att det dels finns ett större behov av hantverkare och dels också av att det förmånliga Rot-avdraget finns tillgängligt. Båda dessa faktorer hör också ihop: vi vill bygga mer som en följd av att det blir billigare och det har skapat en större efterfrågan - vilket skapat nya företag. Långt ifrån alla håller den klass man kan förvänta sig. Det kan handla om takläggare i Stockholm som egentligen inte kan mer om takläggning än vad en lekman kan. Detta skapar såklart problem.

Hur ska man då kunna veta vilket företag som är pålitligt och vilket som inte håller måttet? Helt lätt är det inte. Det finns extremt många takläggare i Stockholm - och andra hantverkare, såklart - och det gör att man aldrig riktigt kan veta säkert. Däremot så finns det nycklar till att hitta rätt. Vi tänkte här ge några snabba tips om hur du kan utesluta de sämre yrkesmännen och hitta en skicklig takläggare för ditt projekt. Enligt följande:

  • Garanti och försäkring. Är företaget anslutet till någon organisation? Har man försäkring om någonting skulle gå sönder? Lämnar man garanti på jobbet och i så fall hur lång sådan ger man? Det är viktiga frågor att ta reda på och det är viktigt att allt detta framkommer tydligt i avtalet man skriver.
  • Referenser. Var har man arbetat tidigare och finns det möjlighet att kontakta dessa kunder? Referenser är ett bra sätt att skilja agnarna från vetet och du bör se till att det finns några nummer att ringa. Gärna så långt tillbaka i tiden som möjligt.
  • Betalningen. Betala aldrig i förskott. Du som beställare ska betala så snart arbetet är färdigställt - och besiktigat av en extern besiktningsman. Det finns åtskilliga exempel på där folk - i god tro - betalat i förskott eller löpande under arbetets gång och där företaget sedan mystiskt försvunnit och sluta dyka upp. Du betalar när jobbet är klart - punkt!

Här kan du läsa om hur en seriös takläggarfirma arbetar: stockholmtakläggare.se

Specialister på familjerätt i Helsingborg

25 May 2021

Barn är det finaste vi har och som förälder måste man alltid se till barnets bästa. Men vid en separation kan det ibland uppstå meningsskiljaktigheter om vad som egentligen är bäst för barnet.

Som vårdnadshavare ansvarar man för barnets välmående och utveckling. Tyvärr kan ibland föräldrar tycka olika i vad som är bäst för barnet och man hamnar då i en vårdnadstvist. Inte sällan uppstår vårdnadstvister i samband med en separation eller skilsmässa.

Kan man ska man först och främst försöka lösa tvisten utanför domstol. Kommunen kan hjälpa till att medla genom samtal, men man kan även gemensamt ta hjälp av en advokat inom familjerätt. Lyckas man ändå inte komma överens måste tvisten lösas av tingsrätten, som då fattar beslut i de frågor som man inte kan komma överens i.

Ibland kan man få rättshjälp

Behöver man hjälp i en vårdnadstvist ska man vända sig till specialister på familjerätt i Helsingborg. På advokatsamfundets hemsida finns det en bra sökfunktion där advokater står listade efter specialområde och ort. Men man kan även söka direkt på nätet och sedan gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor och där hitta information.

Vårdnadstvister är ofta väldigt jobbiga och det är därför viktigt att advokaten man anlitar är specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. Bäst blir det om advokaten också har stor erfarenhet och har företrätt flera föräldrar i rätten. I vårdnadstvister brukar man oftast själv få stå för advokatkostnader, men man kan beroende på inkomst ha rätt till rättshjälp från staten.

Hitta en skicklig brottmålsadvokat

13 May 2021

Är man misstänkt för ett brott som kan ge mer än ett halvt års fängelse, har man rätt till en offentlig försvarare. Men vad ingår egentligen i dennes arbete, och hur hittar man en bra advokat?

Det är tingsrätten som beslutar om man som brottsmisstänkt ska ha rätt till en offentlig försvarare. Detta innebär att försvararens lön kommer att betalas av staten. Skulle man senare fällas för brottet kan man dock bli återbetalningsskyldig, för hela eller delar av beloppet. Föreslår man själv ingen försvarare utser rätten i stället en. Tyvärr är det inte alls säkert att denna advokat är särskilt erfaren eller ens specialiserad på brottmål. Det är därför viktigt att man själv letar reda på en advokat, eller föreslår namnet på någon. Vill man ha förslag på olika brottmålsadvokater kan man kontakta Advokatsamfundet, men man kan även söka direkt på nätet.

Så ska en bra advokat vara

En erfaren brottmålsadvokat vet ungefär vilka frågor som polisen kommer att ställa under förhören och kan därför förbereda sin klient. Advokaten sitter också med vid förhören som stöd och bevakar också klientens intressen. Brottmålsadvokaten går även igenom polisens utredning och försöker hitta svagheterna i den, men letar även reda på vittnen som kan tala till den brottsmisstänktes fördel. Sådant arbete tar tid och därför kan advokaten inte ha för många klienter på en gång. Tycker man som klient, att advokaten inte engagera sig tillräckligt i målet, eller om man inte känner förtroende, ska man be om att få byta försvarare. Läs mer om advokater på denna hemsida: arenastadensadvokatfirma.se

När kommunikationen inte längre funkar

6 May 2021

Ni som alltid varit som en, är nu två helt separata människor. Från att dagarna förgylldes med glädje, är det nu ilska och sorg. Det är en del av livet. För alla håller det inte hela vägen.

När man hör ett äldre par berätta att de varit ihop i hela livet, då avundas man ofta dem. Man blir glad för deras skull. Tänka sig att hitta sin själsfrände och vara med denne i resten av sitt liv.

En själsfrände finns för alla. Man kan tro att man har hittat den utan att man faktiskt har det. Det kan visa sig efter flera år tillsammans, att nej, ni var inte rätt. Med ett brustet hjärta behöver man ta sig vidare. Har man barn är det inte riktigt så enkelt. Då är det inte bara era hjärtan som ska läka.

Kommer inte överens

Trots att man levt tillsammans länge kan man komma till punkten där man inte alls kan kommunicera. Att ha ett framtida samarbete är inte att drömma om, och det kan leda till en vårdnadstvist. Främst bör man ta hjälp av familjerätten. Detta är advokater som har bra koll på vad som gäller just inom vårdnadstvister. De försöker medla mellan er för att hitta en väg som passar er alla.

I Sverige har barn rätt till båda sina föräldrar, det är endast vid särskilda anledningar som det kan tas ifrån dem. Räcker det inte med familjerätten kan det tas till domstol. Då är det domstolen som tar besultet.

Hjälp av en expert

29 Apr 2021

Inget är svart eller vitt, framförallt inte när det kommer till kärlek som svalnat. Eller kanske var det att bråken tog över? Oavsett vilket kan man behöva en expert vid sidan för att få hjälp.

Inom de flesta områden kan man få hjälp av en advokat. De är specialiserade inom olika ämnen, till exempel familjerätt, brottmålsadvokat, försvarsadvokat, och så vidare. Det säger sig själv att en advokat inte kan hjälpa till inom alla områden, detta då det är alldeles för mycket. Behöver man en advokat vid vårdnadstvist i Stockholm kan man hitta de bästa. Kolla gärna vad andra rekommenderar, och om du är tveksam, prata med dem innan för att känna av dem. Det är viktigt att du känner dig trygg med att de för din talan på önskvärt sätt. De kommer att finnas där för dig under hela ärendet.

En jobbig situation för alla inblandade

Det är inte roligt för någon när man behöver ta upp saken till domstol. Bara att gå till en advokat kan för många vara ett stort steg. Ska man separera och har barn kan det behövas. Kan ni inte komma överens, eller ha ett samarbete längre fram, kan det bli en vårdnadstvist. Tänk på att barnen alltid sätts i första hand. Alla har möjlighet att få hjälp av familjerätten, detta är även helt frivilligt att få. Man får hjälpen från den kommun man tillhör, där försöker man medla för att lösa situationen. Går inte det kan det behöva tas längre.

Hjälp efter våldtäkt i Göteborg

29 Apr 2021

Att utsättas för en våldtäkt är ett stort trauma. Förövaren har troligen inte insikt om hur fruktansvärt det brottet är för offret, men det är inget att förringa eller prata sig fri ifrån.

Beroende på hur brottet har gått till, om det är inomhus, hemma eller ett överfall utomhus, om man känner varandra sedan tidigare eller inte, kan det vara olika känslor inblandade i fallet. Men det är en fasansfull upplevelse för den som blir utsatt, och inte sällan ger det men för livet. Kanske vågar man inte gå ut ensam i Göteborg, kanske blir man rädd för folk och känner sig deprimerad och kränkt. Våldtäkt är ett grovt intrång på en annan människas integritet och tecken på dålig respekt för andra.

Polis, läkare och advokat kan konsulteras

Det är inte bara övergreppet i sig som är problemet, det kan också få konsekvenser. Det kan orsaka fysiska skador, leda till graviditet eller att offret får en smittsam sjukdom. De sociala konsekvenserna kan också bli psykologbesök och ett trauma som hänger i länge.

Har du blivit utsatt för våldtäkt bör du åka till läkare direkt och dokumentera vad som har hänt, och du bör också göra en polisanmälan. Du bör också ha en bra advokat som kan föra din talan när förövaren grips. Då kan du få skadestånd och ditt rättsläge stärks, så du behöver advokathjälp vid våldtäkt i Göteborg. Ibland nekar gärningsmannen och ord står mot ord. Det är tufft, men man måste våga anmäla så att man kan få hjälp.

Behöver ni hjälp av en advokat?

30 Nov 2020

Är du eller någon du känner misstänkt för brott? Med en bra advokat vid din sida har du bättre förutsättningar. Du har möjlighet att själv välja en advokat eller bli tilldelad en av staten.

Har du blivit anklagad för ett brott kan du behöva en advokat vid din sida. Detta gäller vare sig du är misstänkt eller faktiskt är skyldig. En advokat tar sig an fallet och arbetar för dig.

En bra advokat hjälper genom att sätta sig in i brottet ordentligt. Vissa gör även egna utredningar och hittar sådan information som inte polisen funnit tidigare. Det är viktigt att du är nöjd med din advokat och känner att den är på din sida. I annat fall har du rätt att byta advokat, vilket man har rätt till att göra så många gånger man vill.

Stort ansvarsområde

Juridiken är ett stort ämnesområde, därav väljer de flesta advokater att specialisera sig på ett ämne. Det gör att alla advokater inte passar för alla fall. Är man anklagad för ett brott är det just en brottmålsadvokat man ska anlita. En erfaren jurist är duktig och seriös inom sitt område.

Letar du efter en advokat finns det många olika att välja mellan. Du bör välja en advokatbyrå som är proffsig och kunnig. Behöver du hjälp så maila eller ring till dem och berätta om ditt problem. Då kan de direkt svara på om de är rätt firma för jobbet, i annat fall kan de råda er till någon annan.

Vad är ett brottmål?

16 Nov 2020

Advokater som företräder klienter i brottmål är inte ovanligt att se i deckare på tv. Men hur går det egentligen till på riktigt och vilka brott är det som räknas som ett brottmål i lagens ögon?

I deckare på tv kan man se olika typer av advokater som slåss för sina brottsliga klienter i rätten. Det finns de som är ärliga och bra. Men även de som är lika brottsliga som klienterna de ska försvara. Och tillsammans gör det en perfekt grogrund för den dramatik som man eftersträvar.

I verkligheten ser det oftast lite annorlunda ut. De snabba växlingarna består istället av ett gediget grundarbete med ofta hundratals sidor dokumentation som ska presenteras. Där allvarligare brott kan ta månader att utreda och förbereda. Och i vissa fall till och med år. Det är inte heller så godtyckliga domar som man ofta kan uppleva på tv-skärmen. Utan det finns mycket tydliga ramar och belägg för de besluten som i slutändan presenteras den tilltalade.

Advokatyrkets stora utsatthet

Som advokat inom området brottmål har man ofta en mycket utsatt position. Uppdraget består i att se till att den tilltalade får en rättegång som är rättvis och korrekt. Men ibland kan det vara svårt att kunna hålla det objektiva förhållningssättet. Det kan vara ett brott, eller just den tilltalade, som man känner en stor känslomässig påverkan av. Antingen på grund av den tilltalade som person eller på grund av det begångna brottets natur.

Men som tur är kan man med åren falla in i en roll där man lär sig att lägga de mänskliga känslorna åt sidan. Även om vissa mål till och med åsamkar en mediestorm där man på det sättet blir ifrågasatt och utsatt. För det är viktigt att komma ihåg yrkets grundsten som är att se till att alla får en rättvis rättegång.

Vem som är motparten

När man talar om brottmål så är det inte alla brott som man i dagligtal menar. För det finns många sätt som man kan skada en annan människa utan att det ses som ett brott i lagens ögon. Brottmål är ett mål där den tilltalade har gjort något som strider mot landets lagar. Och det innebär dessutom att den som driver målet är landet. Inte den som blivit utsatt för brottet. Det kan vara mord, misshandel, våldtäkt och även andra brott som stöld. Men även brott inom ekonomi och företagande innefattas här. Läs mer om brottmålsadvokater på denna hemsida: https://www.brottmålsadvokatmalmö.se 

Var ska barnen bo?

23 Oct 2020

Har ni skilt er? Kan ni inte komma överens om var barnen ska bo? Innan det blir till en vårdnadstvist i tingsrätten bör ni ta all hjälp ni bara kan av familjerätten som finns i er egen kommun.

En vårdnadstvist handlar oftast om att en av föräldrarna vill ha ensam vårdnad om barnen. I vissa fall är det inga problem och den andra föräldern lämnar över vårdnaden utan att bråka. Att ha egen vårdnad innebär att man har ett mycket större ansvar. Man kan fatta egna beslut gällande skolgång och även om var i landet barnet ska bo. Men i de flesta fall motsätter sig den andra föräldern det. En vårdnadstvist kan vara en långdragen process. Det är viktigt att ta hänsyn till barnen och sätta dem i första rummet. 

Läs mer om vårdnadstvist.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Det kan ta väldigt lång tid när man går in i en vårdnadstvist. Innan man går in i den bör man dock ha tagit den hjälp som erbjuds från familjerätten i er egen kommun. De försöker skynda på processen för att den ska gå snabbare, främst för barnens skull. Först steget är att man tar ett besult i tingsrätten. Behöver man gå vidare efter det kan det ta upp emot 12 månader, i värsta fall mer. Hur lång processen blir beror på hur många hinder man stöter på längs vägen. Om den andre föräldern gör en överklagan till hovrätten kan det ta väldigt lång tid. Med andra ord tar varenda fall olika lång tid och man kan inte säga säkert hur lång tid det kommer ta i varje enskilt fall. Men de arbetar för att processen ska vara så snabb och smidig som möjligt.

Vad är en vårdnadstvist?

Det finns olika anledningar till att en vårdnadstvist inleds, det kan vara att man som föräldrar inte alls kan kommer överens om hur man ska ha det. I många fall räcker det då med att ta hjälp av en advokat som jobbar i familjerätten. Ibland är den ena föräldern inte lämplig som vårdnadshavare. Den kan t.ex. ha problem med droger, kriminalitet, misshandel, mm. Även då blir det en vårdnadstvist. Med en vårdnadstvist utser man vem som ska ha ensam vårdnad om barnet eller barnen. En vårdnadstvist är jobbig för alla inblandade. Men tänk på att barnen är viktigast och försök att ta hänsyn till deras känslor. Det är ni som valt att separera, inte barnen.

← Äldre inlägg