Arbetstillstånd med hjälp av advokat

Arbetstillstånd ansöker du om hos Migrationsverket. Det kan vara bra att ta hjälp av advokat när du ansöker om arbetstillstånd för dig och andra i familjen.

När du kommer till ett nytt land är det många regler, lagar och dokument du ska hålla reda på. Inte minst när det kommer till att börja arbeta i landet. Detta är lika sant i Sverige som i något annat land. För att arbeta i Sverige behöver du ett arbetstillstånd.

Detta tillstånd utfärdas av Migrationsverket. Det är en relativt komplicerad ansökningsprocess, och det kan vara bra om du tar hjälp av någon som är väl bevandrad i det svenska lagsystemet och svenska språket för att ansöka. Vissa menar även att handläggningstiderna blir kortare om du gör din ansökning via en certifierad juristfirma.

Arbetstillstånd för hela familjen

Du som söker advokathjälp med arbetstillstånd bör räkna på kostnaden för ansökan. Självklart kan du inte anlita advokat om du inte har ekonomiska medel för att göra det. Men du ska också ta med din eventuella inkomst i beräkningen. Utan att kunna arbeta kommer du ha en mycket kärvare ekonomisk situation än om du får ett arbetstillstånd och kan jobba.

Se också till att ansöka om arbetstillstånd för samtliga medlemmar i din familj som är i arbetsför ålder, det vill säga över 18 år. Det gäller kvinnor såväl som män, och föräldrar såväl som barn i familjen. Ni kommer lättare kunna skapa en meningsfull tillvaro om alla familjemedlemmar har tillgång till den svenska arbetsmarknaden.

25 Aug 2022