Rån Straff

Ett rån i Sverige – vad blir straffet?

Rån innebär att man med hjälp av våld eller hot om våld tar någonting från en annan människa – eller exempelevis en bank, ett postkontor eller en värdetransport. Det senare ska vi återkomma till; men vi fokuserar först och främst på det vanligaste typen av rån – nämligen ett personrån.

Ungefär en procent av Sveriges befolkning drabbas av ett personrån och bor man i någon av de större städerna – Malmö, Göteborg eller Stockholm – så löper man störst risk. 70 % av alla personrån äger nämligen rum i någon av dessa större städer.

Vad är då straffet för ett rån? Ja, detta är något som varierar mellan fall och där man har en straffskala som säger att ett rån ska innebära fängelse i minst ett år och maximalt sex år. Dock: är rånet – med hänsyn till våld, hot eller andra omständigheter – att bedöma som av en mindre allvarlig art så döms man inte för rån; man döms till ett annat brott som  just det förfarandet avser.

Innan vi går vidare till en annan typ av rån – ett grovt sådant – så ska vi presentera lite fakta om rån som gäller år 2015:

  • 8460 rån polisanmäldes detta år
  • 23 av dessa var bankrån
  • 11 % av rånen klarades upp
  • Mindre än en procent av alla rån är bank- eller värdetransportrån (dock så blir den mediala uppmärksamheten kring sådana högre och man kan därför luras till att tro att dessa är vanligare förekommande än vad de i själva verket är)
  • Ungefär fem procent av de intagna på våra fängelser sitter för rån.

rånare

Ett grovt rån – ett grövre straff

Ett rån som bedöms som grovt kommer att infalla under en annan – betydligt högre – straffsats och denna sträcker sig från lägst fyra år i fängelse och som högst 10 år. Vad är då skillnaden mellan ett ”vanligt” rån och ett grovt sådant; hur gör man bedömningen och var drar man linjen dem emellan? Här är några punkter:

  • Om våldet var livsfarligt
  • Om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada
  • Om han visat sällsynt råhet
  • Om gärningsmannen på ett hänsynslöst sätt utnyttjat sin position gentemot den utsatte.

Ett rån mot en värdetransport eller en bank bedöms nästan alltid som ett grovt rån.