Misshandel straff

En misshandel – vad riskerar man för straff? 

För att svara på frågan så måste man först och främst ställa sig ett par frågor. Hur grov var misshandeln i fråga, har du tidigare gjort något kriminellt där våld förekommit och hur vilken ålder har du?

Dessa frågor och svaren på dem ligger nämligen till grund för vilket straff du får. Exempel: har du tidigare blivit dömd för en misshandel så kan denna dom ligga dig i fatet och detsamma om du tidigare blivit dömd för exempelvis ett rån. Var misshandeln i fråga mer av en örfil snarare än ett regelrätt slag och/eller flertalet sparkar – där har vi också en parameter som domstolen tar hänsyn till. Åldern spelar även den en stor roll då man ser till påföljder.

Vi tänkte nedan skriva upp hur misshandel delas in i Sverige och vi tänkte även exemplifiera för att ge en lite bättre bild av hur bedömningen sker:

juridik

Misshandel – så ser vår straffskala ut

I Sverige så delar vi in misshandel enligt följande straffskala

Ringa: ringa misshandel kan innebära en knuff, en örfil, ett lättare slag eller att man drar någon i kläderna. Situationen där detta skett bedöms samt hur hotfull den varit. Ringa misshandel kan kombineras med böter och straffskalan uppgår till maximalt sex månader i fängelse. Två olika scenarion får illustrera hur brett man bedömer en misshandel som ringa:

  • En mamma slår sin son med ett köksredskap över lår och rumpa. Den tioårige pojken får blåmärken som följd av detta och mamman döms av Högsta domstolen till Ringa Misshandel.
  • En man slår en annan man i ansiktet och ett tre centimeters jack uppkommer där slaget träffade. Straffet för denna ringa misshandel blir 80 dagsböter.

Misshandel: Här är straffet fängelse i maximalt två år och en ”vanlig”misshandel är ofta där den drabbade fått någon typ av skada. Exempelvis slagit ut en tand, brutit en arm eller ett ben.

  • En man som vid upprepade tillfällen har slagit sin fru döms till maximala 2 år i fängelse
  • En föreståndare för en avdelning för psykisk sjuka brukar våld mot de intagna och döms för detta till två månaders fängelse för misshandel.

Grov misshandel – ett hårdare straff

Grov misshandel medför också störst konsekvenser – av naturliga skäl. Straffet är som lägst fängelse i ett år och som högst så riskerar man ett fängelsestraff i sex år. Vad bedöms då som grov misshandel? Vi ger några parametrar som spelar roll:

  • Har gärningsmannen tillfogat stor kroppsskada eller allvarlig sjukdom? (att exempelvis vara medveten om att man har HIV och inte informera sexuella partners om detta räknas som grov misshandel.)
  • Var gärningsmannen livsfarlig?
  • Har han/hon visat särskild hänsynslöshet?

Exempel på när grov misshandel har bedömts:

  • En man misshandlar en femårig flicka döms till tre års fängelse för detta.

Det finns några intressanta detaljer att lägga märke till vid misshandlar i Sverige – oavsett ringa sådana, grova eller vanliga – och dessa är följande: A) det är främst män som är inblandade. 18% av gärningsmännen då det handlar om misshandel bedöms vara kvinnor – resten är män. B) sprit och droger är ofta förekommande. Ungefär sex av tio drabbade har haft intrycket av att gärningsmannen varit påverkad vid misshandeln.