Narkotikabrott Straff

Narkotikabrott – kännbara straff

Vad är egentligen att anse som ett narkotikabrott? Vi ger en kortare beskrivning. Det är i Sverige olagligt att: Sälja narkotika. Framställa narkotika. Förvärva narkotika. Bearbeta narkotika. Transportera narkotika. Inneha narkotika. Vidare så är det även olagligt att i Sverige förmedla kontakt mellan köpare och säljare av narkotika.

Straffet för narkotikabrott av normalgraden kan bli fängelse i maximalt tre år; men som inom alla typer av brott så gör man en bedömning och gällande narkotikabrott så använder man sig av tre stycken skalor. Vi har nämnt det ”normala” narkotikabrottet och att straffet för det är maximalt tre års fängelse – men vi har även en lägre skala och denna gäller om brottet i fråga bedöms som ringa.

Ringa narkotikabrott och straffet för ett sådant

Då det kommer till ett ringa narkotikabrott så är straffet för ett sådant ofta böter – men fängelse i maximalt sex månader kan också utdömas. I bedömningen kring huruvida ett narkotikabrott är ringa tar man hänsyn till vilken typ av narkotika det handlar om samt i vilken mängd den förekommit.

Vi kan här även nämna att ett ringa narkotikabrott kan innebära att Transportstyrelsen kräver en så kallad missbruksutredning där den dömde under en viss tid – om sex månader – tvingas lämna ett urinprov varje månad. Kostnaden för ett sådant uppgår till 6000 kronor och om man vägrar detta – då dras också körkortet in från personen i fråga.

polis griper brottsling

Grovt narkotikabrott – straff som svider

Bedöms ett narkotikabrott som grovt så har rätten tagit in följande i sin bedömning: att narkotikabrottet varit en del av en betydande verksamhet som bedrivits i en större omfattning. Att narkotikabrottet varit av en särskild farlig eller hänsynslös art. Att narkotikabrottet avsett en större mängd narkotika. Straffet för ett grovt narkotikabrott är fängelse – som lägst två år och som högst tio år.

Några snabba fakta om narkotikabrott i Sverige gällande år 2015:

  • 000 anmälda narkotikabrott mot narkotikastrafflagen
  • 500 misstänktes för narkotikabrott
  • Män är överrepresenterade – 87 % av de som misstänks är manliga
  • Personuppklarningsprocenten för narkotikabrott är 53 %
  • Grovt narkotikabrott utgjorde 2 % av lagföringarna

Här kan du läsa mer om narkotikabrott: https://www.narkotikabrott.nu/.