Stöld straff

Vad är en stöld och vilket straff riskerar man?

Att stjäla är det brott som förekommit längst – vi har det nämnt i bibeln, vi har Hammurabis lag och vi har exempelvis ett sjunde budord som lyder: du skall icke stjäla. Kort och gott – så länge människan har funnits så har stölder förekommit och där något helt enkelt har tagit något som tillhör någon annan. Idag så delas en stöld in i tre olika straffvärden och vi tänkte snabbt gå igenom dessa samt vad de innebär rent praktiskt.

Snatteri: om en stöld ska anses som ett snatteri så brukar man säga att beloppet – värdet – inte ska överstiga 800-1000 kronor. Ett snatteri straffas ofta med böter och där gärningsmannen även blir bokförd i belastningsregistret. Ett snatteri är således en stöld; men där det stulna har ett mindre värde.

Stöld: en stöld av normalgraden kan man få fängelse i maximalt två år – men straffet kan även blir böter. Här görs en helhetsbedömning och där även föremålets värde naturligtvis spelar en stor roll. En riktlinje är att något som har ett värde under sextio tusen kronor räknas som en stöld; medan ett föremål som värderas högre förvandlas till nästa punkt – en grov stöld.

tjuv stjäl plånbok

Grov stöld ger ett högre straff

Grov stöld innebär alltså delvis att ett värde för det stulna övergår 60.000 kronor; men det finns även andra aspekter som spelar roll. Vi läser direkt från Brottsbalken gällande grov stöld:  Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om tillgreppet skett efter intrång i bostad, om det avsett sak som någon bar på sig, om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, av betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

Straffet för grov stöld kan vara allt från sex månader i fängelse till fängelse i sex år. Enbart böter är inte aktuellt vid en grov stöld.