Bedrägeri Straff

Vad är bedrägeri och vilket straff riskerar man?

Bedrägeri innebär att en person på något sätt försöker lura sig till varor, pengar eller tjänster på en annan persons bekostnad. En annan person kan i det här fallet stavas bank, det kan stavas företag eller myndighet. Att uppsåtligen gå in för att tillskansa sig fördelar – gärna ekonomiska sådana – är alltså vad ett bedrägeri innebär och här har vi tre stycken skalor gällande straffen för ett sådant.

Vi tänkte gå igenom dessa i den här texten och vi tänkte även ge exempel på hur det bedrägeri i just den klassen kan se ut; detta för att ge en lite bättre bild av hur de olika nivåerna ligger och ser ut. Bedrägeri inne bär alltså att man medvetet vilseleder någon och idag har detta blivit betydligt vanligare än vad förr var fallet. Mycket beroende på internet och att man på ett annat sätt kan vara anonym i sitt oärliga uppsåt.

  • Bedrägligt beteende: om brottet – med hänsyn till skadans omfattning – bedöms som ringa så döms man till bedrägligt beteende istället för bedrägeri. Med ringa så tas flera olika parametrar med i bedömningen och man ser en helhet. Beloppet tusen kronor är ofta satt som ett tak för när ett bedrägligt beteende övergår till ett bedrägeri – men det finns även fall där betydligt högre belopp förekommit och där gärningsmannen ändå blivit dömd för just ett bedrägligt beteende. Straffet är böter eller fängelse i maximalt sex månader. Exempel: en man köper skivor i en butik, men innan han betalar så ser han till att byta ut prislapparna mot billigare sådana.
  • Bedrägeri: Straffet för ett bedrägeri är fängelse i maximalt två år. Några intressanta siffror rörande bedrägeri är att det år 2004 anmäldes 51297 stycken fall – år 2014 hade siffran ökat till 152.888. Just internet – med bluffakturor, med nätfiske och skimning – har definitivt en del i denna ökning.

opålitlig handskakning

Grovt bedrägeri kan ge ett kännbart straff

Grovt bedrägeri är den värsta formen av bedrägeri och har också det mest kännbara straffet. Här döms man minimalt till fängelse i två månader och i maximalt sex år. Hur bedömer man då att ett bedrägeri varit grovt? Fyra punkter som kan innebära ett grovt bedrägeri kommer här nedan:

  • Om gärningsmannen har missbrukat ett allmänt förtroende.
  • Om gärningsmannen har använt sig av förfalskade handlingar.
  • Om gärningsmannen utsatt någon för en särskilt kännbar skada.
  • Om gärningsmannen genomfört en handling som anses vara särskilt farlig för den drabbade.

Man tar även hänsyn till om ett bedrägeri avser ett betydande värde eller ej – är så fallet så kan det bedömas som ett grovt bedrägeri.

Här hittar du mer information om bedrägeri: www.bedrägeri.nu.