Aktieägaravtal – trygghet i fåmansbolag

Om du är delägare i ett företag med ett fåtal delägare, är det klokt att upprätta ett aktieägaravtal. En advokat med lång erfarenhet kan lämna ett förslag.

Du kan naturligtvis vara delägare i ett bolag som saknar aktieägaravtal. Men är det så klokt? Du kanske är anställd i bolaget samtidigt som du är aktieägare. Om du dessutom pantsatt din villa för att låna pengar till ditt aktieköp, vill du nog ha inflytande på bolagets olika beslut.

Så länge ett företag går bra, brukar det inte uppstå några större problem mellan delägare. Styrelsemöten och bolagsstämmor präglas av optimism. Morgondagen syns allt ljusare. Men ett företag går inte alltid bra och då sätts ägarna på prov. Nytt ägarkapital kan krävas eller så behöver ägarna gå i solidarisk borgen för att ta upp en utökad bankkredit.

Aktieägaravtal när tvister dyker upp

I aktiebolagslagen finns en rad formella krav som gäller för bolag. Men bestämmelser i en bolagsordning räcker föga vid oväntade problem som kan dyka upp. En delägare kan bli allvarligt sjuk eller till och med avlida. Vilka möjligheter finns det då för övriga aktieägare att överta aktierna? Och till vilket pris?

Ett aktieägaravtal innehåller paragrafer som delägarna själva kommer överens om. Det är dock klokt att låta en advokat med kunnande om bolagsrätt utarbeta ett förslag till avtal. En erfaren advokat vet vilka frågor som brukar bli föremål för tvister. Han eller hon ser också till att avtalet blir korrekt och tydligt. Och naturligtvis ska det framgå om eventuella tvister ska hänskjutas till skiljedom eller till domstol.

Läs mer kring aktieägaravtal på denna sida: aktieägaravtal.net

16 Apr 2023