Professionell rådgivning i immaterialrätt

Det är bra att kontakta professionell rådgivning i immaterialrätt innan man publicerar en idé, uppfinning eller företagsprofil som man vill vara ensam om.

Ett företags värde kan bland annat grunda sig på tillgångar som inventarier, fastigheter eller produkter. Men en stor del av värdet ligger också i de så kallade immateriella tillgångarna. En immateriell tillgång är en tillgång som inte är av materia. Den immateriella tillgången kan exempelvis vara en uppfinning, en idé, ett kundregister eller en slogan. För många företag ligger så mycket som 80 procent av värdet i immateriella tillgångar som inte går att ta på.

De immateriella tillgångarnas rättsstatus regleras av immaterialrätten. Denna rätt delas upp i fyra olika delar: upphovsrätt, patent, varumärkesskydd och designskydd. Upphovsrätten uppstår automatiskt när någon skapar ett verk. Detta kan till exempel gälla en programvara till en dator. Programvaran säljs inte, upphovsrätten gör att den istället licensieras ut till användare. De övriga immateriella tillgångarna; patent, varumärkesskydd och designskydd, skyddas genom Patent- och registreringsverket (PRV) eller hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden.

Det är bra att på ett tidigt stadium söka rådgivning inom immaterialrätt

Designskydd, eller mönsterskydd som det också kallas, ger ensamrätt till en produkts utseende. Det kan exempelvis gälla formen på en flaska eller mönstret på ett tyg. Varumärkesskyddet handlar bland annat om ord, figurer, bokstäver och siffror eller slogans som kännetecknar ett företag och ger det en unik profil.

Immaterialrätten gör att företag kan satsa tid och pengar på att tänka ut och uppfinna nya produkter och idéer och att de vågar offentliggöra och dela med sig av dem. Om man har en idé är det därför viktigt att på ett tidigt stadium söka juridisk rådgivning inom immaterialrättsligt skydd. På det sättet kan man utveckla och dra nytta av de idéer man har och låta andra få tillgång till dem utan att förlora sina rättigheter.

7 Apr 2024