Specialister på familjerätt i Helsingborg

Barn är det finaste vi har och som förälder måste man alltid se till barnets bästa. Men vid en separation kan det ibland uppstå meningsskiljaktigheter om vad som egentligen är bäst för barnet.

Som vårdnadshavare ansvarar man för barnets välmående och utveckling. Tyvärr kan ibland föräldrar tycka olika i vad som är bäst för barnet och man hamnar då i en vårdnadstvist. Inte sällan uppstår vårdnadstvister i samband med en separation eller skilsmässa.

Kan man ska man först och främst försöka lösa tvisten utanför domstol. Kommunen kan hjälpa till att medla genom samtal, men man kan även gemensamt ta hjälp av en advokat inom familjerätt. Lyckas man ändå inte komma överens måste tvisten lösas av tingsrätten, som då fattar beslut i de frågor som man inte kan komma överens i.

Ibland kan man få rättshjälp

Behöver man hjälp i en vårdnadstvist ska man vända sig till specialister på familjerätt i Helsingborg. På advokatsamfundets hemsida finns det en bra sökfunktion där advokater står listade efter specialområde och ort. Men man kan även söka direkt på nätet och sedan gå in på de olika advokatbyråernas hemsidor och där hitta information.

Vårdnadstvister är ofta väldigt jobbiga och det är därför viktigt att advokaten man anlitar är specialiserad på familjerätt och vårdnadstvister. Bäst blir det om advokaten också har stor erfarenhet och har företrätt flera föräldrar i rätten. I vårdnadstvister brukar man oftast själv få stå för advokatkostnader, men man kan beroende på inkomst ha rätt till rättshjälp från staten.

25 May 2021