När du behöver en brottmålsadvokat i Göteborg

Det är mycket fokus nu på gängvåld som vi har sett i både Stockholm och i Malmö. Också Göteborg har fått sin beskärda del av skottlossningar och gängvåld, även om de senaste månadernas skottlossningar har gällt kvinnor i Stockholm och Malmö. Så de kriminella som finns i Göteborg kan behöva en brottmålsadvokat i Göteborg som försvarar dem och ser till att de får en rättvis dom. Även en kriminell behöver rättvisa domar.

Vad kan man behöva när man måste anlita en brottmålsadvokat i Göteborg? Här anser vi att erfarenhet och personlighetstyp är mer avgörande för att en advokat lyckas med konststycket att försvara någon som är oskyldig till ett brott, eller som ser till så att deras klienter får en rättvis utredning och dom.

Det krävs av en brottmålsadvokat

När du behöver en brottmålsadvokat i Göteborg

  • Utbildning – att en brottmålsadvokat ska ha den rätta utbildning kanske vi ser som självklart, men det är inte på något sätt självklart. En advokat som har utbildats i ett annat land än Sverige, bör ha en utbildning som motsvarar eller är bättre än den svenska juristkandidatens examen. Det är endast universitetens juridikutbildningar som bör räknas till en tillräckligt bra utbilding för en brottmålsadvokat.
  • Erfarenhet – det är snudd på viktigare att en brottmålsadvokat har rätt slags erfarenhet än att hon, eller han har den rätta utbildningen. Det är erfarenhet som gör att en brottmålsadvokat vet och kan försvara sin klient på ett tillräckligt bra sätt.
  • Analytiskt sinnelag – en brottmålsadvokat bör kunna tänka analytiskt och kritiskt till det som sker under en förundersökning eller rättegång.
  • Intelligens – detta har också med det analytiska tänkandet att göra. En brottmålsadvokat måste alltid ifrågasätta det som åklagaren påstår, eller det som polisen påstår, som urtreder det eventuella brottet och inte bara svälja det som de påstår. Särskilt viktigt är det om polisen eller åklagaren gör ett dåligt jobb.
  • Kreativitet – även kreativitet har med både det kritiska och intelligenta tänkandet att göra. En brottmålsadvokat måste kunna tänka utanför boxen, och göra egna utredningar och genom att ifrågasätta det arbete som polisen och åklagaren gör, eller inte gör, peka på det som talar emot att den egna klienten skulle vara skyldig.
  • Förtroendeingivande – en brottmålsadvokat måste kunna vara förtroendeingivande. Här kommer det an på klädsel, intryck och utseende, bemötande och uppträdande om en brottmålsadvokat lyckas inge förtroende hos domare och motpartens advokat.
  • Förmåga till nätverkande – en lyckad brottmålsadvokat bör kunna få bra kontakter hos polis och domare. Först då lyckas en brottmålsadvokat få insyn i förundersökning och det arbete som polisen företar sig.
1 Nov 2019