Ta hjälp vid vårdnadstvist

Det är jobbigt när livet förändras genom en separation. Oavsett om det finns barn med i bilden eller inte. Mycket praktiskt måste lösas med allt mellan himmel och jord. Men framför allt ett nytt boende måste ordnas snabbast möjligt. Det är inte så roligt att tvingas bo hos familje elelr vänner till boendet är löst. När det sedan är minst sagt frostigt mellan mamman eller pappan till de gemensamma barnen blir det riktigt jobbigt. Hur ska barnens boende lösas på bästa sätt?

Det bästa är såklart att barnen slipper byta skola, förskola liknande och att man bor relativt nära varandra så hämtningar och lämningar blir så smidiga som möjligt. 

Gift eller sambo

När det gäller gifta par som får barn blir båda automatiskt vårdnadshavare för barnet. Är därimot föräldrarna endast samboende blir modern alltid ensam vårdnadshavare. I dessa fall måste faderskapet fastställas och därefter måste fadern anmäla om han vill ha gemensam vårdnad.

Försök att se till barnens bästa

De regler som gäller vid familjemål liknar vanliga tvistemål. Det vanligaste itvisterna hanldar om att föräldrarna inte kan komma överens om ansvar och samarbete angående gemensamma barnet eller barnen. När det gäller ensam vårdnad handlar det oftast om allvarliga brister hos föräldrarna, som till exempel kriminalitet, missbruk eller psykiska åkommor och då brukar rättsystemet fungera relativt väl. 

Se över alla möjligheter

Vid en separation med barn inblandade är en jobbig tid. Om båda föräldrarna är överens om delad vårdnad blir det en massa pusslande. Självklart kan det kännas enklast om en av föräldrarna tar hand om vårdnaden men det är mycket ansvar. Och det är alltid bäst att dela upp ansvaret mellan föräldrarna om man får det att fungera. Det är många rutiner som kommer att förändras. Det är bra att undersöka möjligheterna att få hjälp av familj och vänner för att underlätta vardagen med barnens förskola, skola och aktiviteter.

Ta juridisk hjälp

Finns det inte några allvarliga brister är det bytydligt svårare, med all rätt, att få ensamvårdnad. På sättet processordningen är utformad måste man argumentera för sin sak, och förklara varför den andra inte är lämpad, att få ensam vårdnad. Man ställer föräldrarna mot varandra och barnet kommer i kläm. Förälder ställs mot förälder, med det enskilda barnen som största förloraren. 

När ni försökt allt och inte kommer överens om vårdnaden rekommenderas att få rättslig hjälp så allt går rätt till. Här kan du läsa mer om tvister och familjerätt: www.gemensamvårdnad.com.

19 Feb 2019