Krock under körlektionen

Körkortet är inte enbart en nödvändighet för att kunna förenkla i vardagen och för att ha en bättre chans i arbetslivet. Det är dessutom något som ger en enorm frihetskänsla. Många glömmer bort att det är roligt att köra bil; man ser det som en stress och press bara att ta körkortet och glömmer därmed bort att det även är spännande. Att sätta sig bakom ratten för första gången, utan en handledare, och köra en bil - den känslan kan egentligen inte beskrivas i ord: den måste upplevas.

Många ser bilkörning som någonting farligt. Där finns en poäng - en bil kommer upp i väldiga hastigheter och det, tillsammans med kraft och tyngd, gör att fruktansvärda olyckor kan inträffa och tyvärr också inträffar längs våra svenska vägar.

Därför krävs också en skicklig handledare som kan påvisa vilka faror som finns, hur man undviker dessa och som trycker in ett säkerhetstänk hos varje elev och individ. Särskilt viktigt blir detta om man ser till en intensivkurs.

En intensivkurs ger en snabb väg till körkortet

En intensivkurs är en komprimerad körkortsutbildning där man under en kortare tid ska lära sig allt från ren teori till bilkörning och samtidigt också kombinera dessa kunskaper i praktiken. Att gå från noll till hundra på några veckor är inte omöjligt; men som sagt: det kräver en handledare med god kunskap, fin pedagogik och god kännedom om vilken typ av människa som sitter bakom ratten.

Handledaren har ansvaret

Rent juridiskt och enligt körkortsförordningen så bär också handledaren ansvar för färden framåt. Skulle du som elev backa på ett annat fordon så är det inte i juridisk mening du som gjort det - där din handledare. Det är nämligen så att du kör en bil med dubbelkommando och där din handledarens pedaler, så att säga, har det sista ordet.

Även om du gasar som om det inte finns någon morgondag så kommer bilen i fråga inte att röra sig en millimeter om di handledare trycker ned sin broms. Det gör att en intensivkurs i Stockholm också är att anse som säker. Detta i jämförelse med privat övningskörning.

Större risker att köra privat än att gå en intensivkurs

Om man kör privat - exempelvis med sina föräldrar - så finns det inte alls samma typ av säkerhet. Det är få privata bilar som har dubbelkommando. Vi skulle av den anledningen säga att man tar en risk i att enbart köra privat. Dels sett till att man kan lära sig dåliga vanor och inte få den djupare kunskap om bilkörning som en trafikskola kan ge.

Dina föräldrar må köra bil dagligen - men kör de korrekt; fuskar de aldrig och tar felaktiga beslut? Deras bilkörning är bra, men den sker säkerligen inte helt enligt trafikreglerna - något som också kommer att implementeras hos dig och i din egen bilkörning.

En trafikskola är bättre och även om det kostar pengar - en intensivkurs är dessutom dyrare - så ger en sådan bättre förberedda elever och det tjänar vi alla på. Säkrare elever minimerar risken för olyckor, både i stadsmiljö, längs motorvägar och på landsvägar.

Mer om intensivkurser: http://www.intensivkursstockholm.com.

15 Feb 2019