Kan advokat frånträda uppdrag?

En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot sin klient och företräda dennes intressen – frågan är om man som advokat kan frånträda uppdrag och detta som en följd av exempelvis samarbetsproblem?

En advokat får aldrig gå emot klientens uttryckliga vilja och som advokat så får man heller inte handla för egen vinning och mot egna fördelar; samtidigt får man heller inte ta hänsyn eller påverkas av olika ovidkommande omständigheter. Som anklagad så måste man fullt ut kunna lita på sin advokat och veta att allt man säger till denne också sägs i förtroende. Det ska inte föras vidare. Detta brukar sällan innebära några problem. I det flesta fall handlar det om information som kan tala till klientens fördel och som kan handla om exempelvis motsägelser från ett vittne eller en tydligare förklaring om varför man som anklagad agerat på ett visst sätt. Den typen av information är ofta användbar och den används också i rätten.

handskakning

En advokat kan frånträda uppdrag

Däremot så kan viss typ av information komma att strida mot en annan av advokatens grundpelare. Nämligen att inte främja orätt. Gränsen mellan att visa trohet och lojalitet mot klienten och att inte främja orätt kan vara väldigt tunn och svår att balansera på.

Hur agerar man som advokat om klienten - direkt eller indirekt - erkänner sig skyldig till brottet han anklagats för, men vägrar att göra detta i rättegången? Hur ska man som advokat agera om klienten uppenbart pekar ut någon oskyldig person? Det går att frånträda ett uppdrag och det är fullt möjligt att lämna över ett sådant uppdrag till någon annan.

Hur går man vidare?

Om man som advokat väljer att frånträda ett uppdrag – av ovan nämnda skäl; exempelvis att man främjar orätt – så behöver man inte slå på den stora trumman. Det vill säga – man behöver kanske inte basunera ut anledningen till varför man inte längre vill företräda den anklagade. Det räcker med att säga att man har olika uppfattningar om hur fallet ska drivas i rätten, eller att man kanske saknar det förtroende och samarbete som krävs. Som lekman kan man naturligtvis spekulera i detta i framtiden. Om en advokat frånträder ett uppdrag som blivit uppmärksammat i rätten och anger skäl som exempelvis samarbetsproblem - handlar det då i själva verket om att han skulle främja orätt om han valde att fortsätta? Inte nödvändigtvis.

Det förtroende och det samarbete mellan klient och advokat som nämndes måste naturligtvis också finnas där. En advokat måste fullt ut kunna sköta sitt jobb och fullt ut kunna följa den plan som finns. Om en klient motsätter sig detta och ständigt vill påverka – det är långt ifrån ovanligt – så kan detta förvandlas till en omöjligt uppgift och då kan man som advokat välja att frånträda uppdraget. Givet naturligtvis det uppenbara: att en advokat aldrig får gå emot klientens uttryckliga vilja. Här handlar det, återigen, om en balansgång. Kanske kan en annan advokat hitta bättre vägar till kommunikation med detta klient? Vi är trots allt bara människor och personkemi måste finnas för att ett så bra resultat som möjligt ska kunna nås. Det gäller inom allt, men det kan vara extra tydligt just mellan klient och advokat. Här kan man läsa vidare och om advokat som man kan anlita i Uppsala: https://www.advokatuppsala.biz.

11 Oct 2019