Var ska barnen bo?

Har ni skilt er? Kan ni inte komma överens om var barnen ska bo? Innan det blir till en vårdnadstvist i tingsrätten bör ni ta all hjälp ni bara kan av familjerätten som finns i er egen kommun.

En vårdnadstvist handlar oftast om att en av föräldrarna vill ha ensam vårdnad om barnen. I vissa fall är det inga problem och den andra föräldern lämnar över vårdnaden utan att bråka. Att ha egen vårdnad innebär att man har ett mycket större ansvar. Man kan fatta egna beslut gällande skolgång och även om var i landet barnet ska bo. Men i de flesta fall motsätter sig den andra föräldern det. En vårdnadstvist kan vara en långdragen process. Det är viktigt att ta hänsyn till barnen och sätta dem i första rummet. 

Läs mer om vårdnadstvist.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Det kan ta väldigt lång tid när man går in i en vårdnadstvist. Innan man går in i den bör man dock ha tagit den hjälp som erbjuds från familjerätten i er egen kommun. De försöker skynda på processen för att den ska gå snabbare, främst för barnens skull. Först steget är att man tar ett besult i tingsrätten. Behöver man gå vidare efter det kan det ta upp emot 12 månader, i värsta fall mer. Hur lång processen blir beror på hur många hinder man stöter på längs vägen. Om den andre föräldern gör en överklagan till hovrätten kan det ta väldigt lång tid. Med andra ord tar varenda fall olika lång tid och man kan inte säga säkert hur lång tid det kommer ta i varje enskilt fall. Men de arbetar för att processen ska vara så snabb och smidig som möjligt.

Vad är en vårdnadstvist?

Det finns olika anledningar till att en vårdnadstvist inleds, det kan vara att man som föräldrar inte alls kan kommer överens om hur man ska ha det. I många fall räcker det då med att ta hjälp av en advokat som jobbar i familjerätten. Ibland är den ena föräldern inte lämplig som vårdnadshavare. Den kan t.ex. ha problem med droger, kriminalitet, misshandel, mm. Även då blir det en vårdnadstvist. Med en vårdnadstvist utser man vem som ska ha ensam vårdnad om barnet eller barnen. En vårdnadstvist är jobbig för alla inblandade. Men tänk på att barnen är viktigast och försök att ta hänsyn till deras känslor. Det är ni som valt att separera, inte barnen.

23 Oct 2020