Vad är ett brottmål?

Advokater som företräder klienter i brottmål är inte ovanligt att se i deckare på tv. Men hur går det egentligen till på riktigt och vilka brott är det som räknas som ett brottmål i lagens ögon?

I deckare på tv kan man se olika typer av advokater som slåss för sina brottsliga klienter i rätten. Det finns de som är ärliga och bra. Men även de som är lika brottsliga som klienterna de ska försvara. Och tillsammans gör det en perfekt grogrund för den dramatik som man eftersträvar.

I verkligheten ser det oftast lite annorlunda ut. De snabba växlingarna består istället av ett gediget grundarbete med ofta hundratals sidor dokumentation som ska presenteras. Där allvarligare brott kan ta månader att utreda och förbereda. Och i vissa fall till och med år. Det är inte heller så godtyckliga domar som man ofta kan uppleva på tv-skärmen. Utan det finns mycket tydliga ramar och belägg för de besluten som i slutändan presenteras den tilltalade.

Advokatyrkets stora utsatthet

Som advokat inom området brottmål har man ofta en mycket utsatt position. Uppdraget består i att se till att den tilltalade får en rättegång som är rättvis och korrekt. Men ibland kan det vara svårt att kunna hålla det objektiva förhållningssättet. Det kan vara ett brott, eller just den tilltalade, som man känner en stor känslomässig påverkan av. Antingen på grund av den tilltalade som person eller på grund av det begångna brottets natur.

Men som tur är kan man med åren falla in i en roll där man lär sig att lägga de mänskliga känslorna åt sidan. Även om vissa mål till och med åsamkar en mediestorm där man på det sättet blir ifrågasatt och utsatt. För det är viktigt att komma ihåg yrkets grundsten som är att se till att alla får en rättvis rättegång.

Vem som är motparten

När man talar om brottmål så är det inte alla brott som man i dagligtal menar. För det finns många sätt som man kan skada en annan människa utan att det ses som ett brott i lagens ögon. Brottmål är ett mål där den tilltalade har gjort något som strider mot landets lagar. Och det innebär dessutom att den som driver målet är landet. Inte den som blivit utsatt för brottet. Det kan vara mord, misshandel, våldtäkt och även andra brott som stöld. Men även brott inom ekonomi och företagande innefattas här. Läs mer om brottmålsadvokater på denna hemsida: https://www.brottmålsadvokatmalmö.se 

16 Nov 2020