Hjälp efter våldtäkt i Göteborg

Att utsättas för en våldtäkt är ett stort trauma. Förövaren har troligen inte insikt om hur fruktansvärt det brottet är för offret, men det är inget att förringa eller prata sig fri ifrån.

Beroende på hur brottet har gått till, om det är inomhus, hemma eller ett överfall utomhus, om man känner varandra sedan tidigare eller inte, kan det vara olika känslor inblandade i fallet. Men det är en fasansfull upplevelse för den som blir utsatt, och inte sällan ger det men för livet. Kanske vågar man inte gå ut ensam i Göteborg, kanske blir man rädd för folk och känner sig deprimerad och kränkt. Våldtäkt är ett grovt intrång på en annan människas integritet och tecken på dålig respekt för andra.

Polis, läkare och advokat kan konsulteras

Det är inte bara övergreppet i sig som är problemet, det kan också få konsekvenser. Det kan orsaka fysiska skador, leda till graviditet eller att offret får en smittsam sjukdom. De sociala konsekvenserna kan också bli psykologbesök och ett trauma som hänger i länge.

Har du blivit utsatt för våldtäkt bör du åka till läkare direkt och dokumentera vad som har hänt, och du bör också göra en polisanmälan. Du bör också ha en bra advokat som kan föra din talan när förövaren grips. Då kan du få skadestånd och ditt rättsläge stärks, så du behöver advokathjälp vid våldtäkt i Göteborg. Ibland nekar gärningsmannen och ord står mot ord. Det är tufft, men man måste våga anmäla så att man kan få hjälp.

29 Apr 2021