Är det straffbart att använda våld i hemmet?

Det är straffbart att använda fysiskt våld mot människor, även om man råkar bo ihop och vara släkt med varandra. Däremot är inte psykiskt våld straffbart. Det är inte straffbart att vara elak eller säga elaka saker till andra, men det är straffbart att slå någon annan. Att slå sina egna barn är straffbart, men det som är svårt är att kunna bevisa att barnet har blivit slaget, när och hur det gick till. Det är mycket för att domstolarna inte är anpassade till hur barn är och berättar om något som barnet har varit med om.

Domstolarna är inte anpassade för barn

Att ha med ett barn i en domstol och att barnet där ska berätta om det som barnet har varit med om, är ingenting som domstolarna vill. Därför brukar polisen filma när de förhör ett barn. Då visas polisen inspelade förhör för tingsrätten. Sedan är det upp till tingsrätten, domare och nämndemän att avgöra om de anser att det som barnet har berättat är ett bevis på att barnet har varit med om våldet och om den föräldern ska dömas för våldet.

Domstolarna vill ha mer än ett barn som berättar

Oftast brukar tingsrätterna inte döma endast för att ett barn har vittnat om våldet, utan de brukar vilja ha annan bevisning som till exempel att en läkare säger att barnet har skador som motsvarar det som barnet berättar, eller att någon har bevittnat det som barnet berättat. Att någon har sett skador på barnet, till exempel någon på skola eller förskola och om rektorn har anmält den föräldern och hört barnet berätta om det våld som barnet är utsatt för.

Även misshandel av vuxna är svårt bevisa

Är det en vuxen som blivit misshandlad brukar det vara nästan lika svårt att bevisa även våldet mot den vuxna personen, även om domstolarna är anpassade för vuxna människor. Domstolarna brukar vilja ha läkarintyg och att skadorna är dokumenterade med fotografier av skador efter våldet och att någon har bevittnat skadorna och våldet. Det kallas för stödbevisning, om något stöder det som den vuxna personen har berättat.

Det enda som kan hjällpa är en riktigt duktig advokat

Är det så att både barn och vuxna är utsatta för våld, bör man alltid anlita en duktig advokat som kan hjälpa så att de får det skydd som de behöver, både vad gäller barnets vårdnad, boende och umgänge. Läs mer om en duktig advokat på: https://www.vårdnad.com.

7 Feb 2019