Vad är straffet för misshandel?

Enligt lagen finns det olika grader av misshandel. Det finns fyra grader av misshandel som man kan bli dömd för. De är "ringa misshandel", "misshandel", "grov misshandel" och "misshandel synnerligen grovt brott". Utifrån dessa fyra grader av brott som man kan bli misstänkt och eventuellt dömd för, utdelas straff. 

Ringa misshandel

Detta ä den lindrigaste graden av misshandel och innebär att man har slagit en annan person, men inte så att den andra blir handikappad, eller liknande. Straffet för ringa misshandel är böter, eller fängelse i högst 6 månader, och leder oftast till böter.

Misshandel

Den som blir dömd för brottet att ha begått misshandel kan få fängelse upp till 2 år, men de flesta blir dömda till 1 års fängelse för misshandel, som ofta omvandlas till några månader. Det innebär att man har slagit någon, kanske upprepade gånger.

Grov misshandel

Blir man dömd för grov misshandel, innebär det att man som brottsling har visat stor hänsynslöshet mot den som man har misshandlat. Dessutom inverkar hur stor skadan blivit för den som har blivit misshandlad. Och åldern både på offret och den som är skyldig.

Misshandel synnerligen grovt brott

Detta är ganska ovanligt, men innebär att den som har gjort sig skyldig till detta, har närmast torterat sitt stackars offer och då kan den skyldiga bli dömd till 4-10 års fängelse. Dock är det ovanligt att någon får så långt straff som 10 år, oftast handlar det om 5-6 års fängelse på sin höjd.

misshandel

Bevisen som krävs för fällande dom

Det kan vara svårt att bevisa en misshandel. Här krävs det mer än att någon berättar om en misshandel. Förutom att den som blivit utsatt för misshandeln berättar om hur det gick till, krävs det oftast annan "stödbevisning" som det heter. Det vill säga, en läkare måste ha dokumenterat och sett blåmärken och skador efter misshandeln. Helst ska ett vittne ha sett när misshandeln ägde rum och kan berätta om klockslag, plats och hur misshandeln gick till. Har man allt detta, bör brottet gå att bevisa. Utan vittnen, och definitivt utan dokumenterade skador är det så gott som omöjligt att bevisa en påstådd misshandel. En försvarsadvokat kan alltid säga att skadorna kan ha kommit av olika saker; man har gått in i en vägg, gått in i en dörr, ha ramlat från taket, från ett träd eller ramlat på gatan. En duktig advokat kan alltid så ett tvivel hos tingsrättens domare och nämndemän, och med ett rimligt tvivel blir ingen dömd. Läs mer om en duktig advokat här: https://www.misshandel.nu.

11 Jul 2019