Vad är straffet för bokföringsbrott?

Vad är straffet för bokföringsbrott, finns det förmildrande omständigheter och vad kan räknas som ett grövre brott?

Från statens sida har man börjat slå ner hårdare på ekonomisk brottslighet och bokföringsbrott är inget undantag från detta. Många tar chansen att tjäna mer pengar genom att fiffla lite med siffrorna i sin bokföring - andra gör det av ren okunskap och aktsamhet. Vad gäller påföljden för bokföringsbrott så är fängelse i max två år det högsta taket. Bedöms brottet som ringa så är böter den normala påföljden, där är dock straffskalan fängelse i högst sex månader. Om man bedömer ett bokföringsbrott som grovt så kan man dömas till fängelse i minst sex månader och som högst sex år.

Det ger en klar bild av vad som kan vänta om man som näringsidkare inte sköter sin bokföring enligt konstens alla regler. Man kan även räkna med att en åklagare kommer att yrka på att man får betala företagsbot - den betalar man som näringsidkare ur egen ficka. Det bästa sättet att undvika ett bokföringsbrott - och här vänder vi oss till de som agerar oaktsamt - är att ta professionell hjälp med bokföringen.

Att anlita en redovisningsbyrå är det säkraste sättet att visa att man har rent mjöl i påsen och att man tar sin bokföring på det allvar som den kräver. Det kostar inte många kronor att köpa sig den säkerheten. En redovisningsbyrå är en partner man ej vill vara utan.

Den vanligaste påföljden är böter och villkorlig dom

Om man ser till statistik från BRÅ - Brottsförebyggande Rådet - så är den vanligaste påföljden vid ett bokföringsbrott villkorlig dom och dagsböter. Detta går emellertid stick i stäv med hur Högsta Domstolen normalt brukar döma. HD:s syn på bokföringsbrott - enligt tidigare domar - är att fängelse bör vara den naturliga påföljden. Man anser att brottets art är så pass allvarligt att ett fängelsestraff ska dömas.

Det ger en hint om framtiden. Troligt är att detta kan komma att ändras och att det normala i framtiden är att en näringsidkare som fuskar med sin bokföring snarare kan räkna med fängelse än med dagsböter och en villkorlig dom. Detta är en spekulation, men man kan ändå tänka sig att en slags mellanväg kan hittas - en mellanväg som innebär exempelvis samhällstjänst.

bokföring

Vad kan ge en mildare dom?

Det finns några argument som kan tala mot ett fängelsestraff i samband med bokföringsbrott. Vi räknar upp några av dessa:

  • En blygsam rörelse som ej bedrivits på heltid. Man kan ta hänsyn till storleken på en rörelse och se att ett bokföringsbrott skett som en följd av slarv eller okunskap.
  • Svag ekonomi. Om man kanske inte har råd att anlita en redovisningsbyrå så kan detta tala för en mildare dom.
  • Inga anställda. Har man varit ensam anställd så är det i många fall en förmildrande omständighet.
  • Rörelsen är liten och har gått med förlust. Detta är också ett argument till varför man ska kunna undvika exempelvis fängelse som påföljd.
  • Tidsfaktorer. Om en rörelse är relativt ny kan påverka. Detsamma om verksamheten haft uppehåll under en period och att det är under denna som slarvet med bokföringen skett.
14 Oct 2019