Blogg

Här i bloggen tar vi upp alla aspekter av det mycket breda ämnet juridik. 

Sida 3

RSS

Hur blev din badrumsrenovering?

4 Sep 2018

Fler väljer att renovera i dagens Sverige. Detta som en följd dels av en starkare ekonomi och dels som en följd av att det blivit billigare att bygga nytt, renovera och reparera saker idag. Det senare förklaras uteslutande av Rot-avdraget. Genom att vi kan dra av 30% av arbetskostnaden då vi renoverar så har vi också blivit mer benägna att öppna våra plånböcker i syfte att få mer tilltalande och mer funktionella hem – skapade efter våra behov och önskemål. Taket för rot-avdraget ligger på 50.000 kronor per person och per år. Det har gjort en stor skillnad; men det finns även en negativ sida som måste belysas.

Tyvärr så har många fuskjobb kommit som en följd av Rot-avdraget. Det kan förklaras av en stor ökning av antalet företag inom hantverksbranschen. Man startar ett företag, man erbjuder sina tjänster – men man klarar inte av att utföra dessa i praktiken. Ett område är extra talande i detta och det gäller vattenskador. Kostnaden för vattenskador uppgår till hisnande 5 miljarder varje år. De flesta av dessa kommer som en följd av vårt klimat – vattnet i stammar fryser och då det tinar så spricker rör och ledningar och leder till stora vattensamlingar.

De andra dock: de kommer ofta av fuskjobb som sker i två stycken rum i form av kök och badrum. En badrumsrenovering utförd av fel företag kan innebära en katastrof för den som bor i huset. En vattenskada tar dels lång tid att korrigera, dels så kostar den mycket pengar och dels så handlar det om att man under en tid tvingas leva väldigt obekvämt.

En fråga som många ställer sig är vem som bär ansvaret om en vattenskada uppkommer som en följd av en undermålig badrumsrenovering; är det du som privatperson i Stockholm eller är det företaget du anlitar? Nästan uteslutande så bär företaget ansvaret – om det går att påvisa att skadan beror på att jobbet är felaktigt utfört. Det är tyvärr inte helt enkelt.

Anmäl till ARN och kontakta en jurist

Tvister mellan företag och privatpersoner kan dra ut på tiden. Företaget som genomfört din badrumsrenovering ställer sig ovilliga att betala eller göra om arbetet och du vill – naturligtvis – få ett fungerande badrum utan att betala mer pengar. Det du kan göra är att ta det vidare och prova det hela i rätten. Det första steget är att anlita en jurist som hjälper dig med allt som hör juridiken till.

Steg nummer två är att anmäla till Allmänna Reklamationsnämnden och få fallet prövat där. Du kan även se till att kontakta olika branschorganisationer och anmäla företaget till dessa – det förutsätter dock att företaget i fråga tillhör någon av dessa. Som sagt, en tvist med en hantverkare går sällan fort – men visst finns det ett värde i att ta det vidare. Om inte annat för alla andras skull. Att få ett företag prickat kan åtminstone vara avskräckande och ge andra en varning från att gå i samma fälla som du själv har gått i.

Agera innan och slipp bekymmer

Det är ingen som vill betala för en undermålig tjänst. Det är heller ingen som vill betala för mycket pengar för ett jobb som man kan få billigare. Där finns en konflikt som på det stora hela förklarar en del av de fuskjobb som finns. Kort och gott: som kund så söker man det billigaste alternativet och väljer bort de företag som kostar lite mer. Det är på många sätt så ett oseriöst företag arbetar för att locka kunder. Vi tänkte visa lite hur man kan tänka för att undvika dessa och hur man - trots det - inte betalar för mycket pengar.

  1. Fler offerter - bättre förhandlingsläge: Ta in så många offerter du orkar. Jämför dessa och ta direkt bort de som är billigast och de dyraste. De som finns i mitten rent kostnadsmässigt kan du gå vidare med. Var inte rädd för att ställa priser mot varandra som en ren förhandlingsteknik.
  2. Kolla upp F-skattsedel och eventuella anmärkningar: För att du överhuvudtaget ska kunna använda rot-avdraget för din badrumsrenovering så krävs det att företaget har F-skattsedel och är momsregistrerat. Kolla upp det. Vidare kan du även se ifall det finns några betalningsanmärkningar. Det gör du genom att kontakta Kronofogden.
  3. Referenser och tidigare uppdrag: var har man tidigare arbetat - finns det något annat projekt i Stockholm som påminner om den badrumsrenovering du står inför att göra? Be om nummer till tidigare kunder och kontakta dessa. Ju längre tillbaka du orkar gå, desto säkrare är det.
  4. Garantier, certifikat och branschtillhörighet: Är företaget anslutet till en branschorganisation så är det en kvalitetsstämpel. Certifikat - exempelvis för att arbeta vid våtutrymmen - är ett måste. Väljer du ett företag som erbjuder totalentreprenad så ska även en behörig elektriker finnas. På arbetet ska det lämnas garanti och du ska inte betala förrän en besiktning av en oberoende besiktningsman ägt rum. Gällande betalningen så ska du aldrig betala någonting i förskott.

Separera lyckligt - är det möjligt?

24 Aug 2018

Alla som någon gång varit med om en separation vet att det handlar om en extremt jobbig och påfrestande tid. Detta oavsett om man är den drivande till uppbrottet eller om man är den som blir lämnad. Därför är också frågan i rubriken att anse som retorisk. Ingen separation eller skilsmässa sker lättvindigt, men allting är också relativt och de flesta kan - efter en tid - landa mjukt på sina fötter och även fortsatt ha god kontakt med sin forna partner. Något som också krävs vid separationer där man har gemensamma barn. Att som barn se sina föräldrar bryta upp är väldigt tufft. De stora förebilderna man har i livet kommer plötsligt inte längre att bo under samma tak och som barn så kommer man i framtiden att få två stycken platser att kalla hemma snarare än det boende man vant sig vid. Det är sådana skilsmässor som måste hanteras med silkesvantar på och där man som vuxen måste hantera situationen på ett bra sätt: inga onödiga bråk, inget skuldbeläggande, inget skitsnack och en tydlig information till barnet/barnen om vad som pågår.

Det senare är naturligtvis givet vilken ålder barnet befinner sig; men nästan oavsett så bör barnet i fråga få veta vad som händer och därigenom också få en chans att vänja sig och låta det hela sjunka in. Barn förstår mer än vad man tror och många som försöker skydda sina barn genom att utelämna dem får en oönskad konsekvens på köpet; detta i form av att barnet i fråga tar på sig ansvaret och skulden. Där vill man inte hamna; var så öppen som situationen kräver och ditt barn klarar av - men var det utan att skuldbelägga.

Ensam vårdnad som sista utväg

De flesta skilsmässor sker lyckligt så till vida att en ömsesidig respekt fortfarande finns mellan parterna. Om det finns barn inblandade så brukar man även fortsatt ha lika stort ansvar gällande juridiska frågor, ansvar, skyldigheter och rättigheter. Skillnaden är att ansvaret ligger i två olika hem - men kommunikationen finns ändå där och uppfostran sker på det sätt som föräldrarna kommit överens om. Detsamma gäller ekonomi, skola, kärlek, mat på bordet och så vidare - allt enligt den barnkonvention som sammanställts av FN.

Tyvärr så finns det också exempel på där gemensam vårdnad är omöjlig vid- och efter en avslutad skilsmässa. Den ena föräldern anser - av någon anledning - att den andre är olämplig som vårdnadshavare och lämnar in en ansökan om ensam vårdnad; något som kommer att behandlas av Socialtjänsten och, eventuellt, också av domstolen.

Motsätter sig den andre föräldern ansökan om ensam vårdnad så har situationen förvandlats till en vårdnadstvist och där kan en domstol slutligen bli det organ som beslutar i frågan. Först så kommer man dock som förälder att erbjudas hjälp i syfte att hitta en lösning där den gemensamma vårdnaden om barnen fortlöper. Det är nämligen den vårdnadsformen som anses som bäst för barnet och ett steg i att hitta en lösning är att man erbjuds hjälp i form av samarbetssamtal. Där får man en chans att samtala och diskutera med tredje person - exempelvis en socionom eller psykolog - som kommunen erbjuder. Varje kommun i Sverige är enligt lag tvungna att erbjuda par i en vårdnadstvist denna lösning; en lösning som också, i många fall, har en god effekt.

Ta juridisk hjälp för att få ensam vårdnad

Vissa vårdnadstvister går inte att lösa, och vissa måste också genomföras med tanke på vilka underliggande omständigheter som ligger bakom stämningen och den inlämnade ansökan om ensam vårdnad. Rör det sig om hot, våld, kriminalitet och missbruk så är detta ingen lämplig miljö för barnen att leva i - där måste en vårdnadstvist inledas och där måste ensam vårdnad tilldelas den förälder som sköter sig.

Oavsett dock: för att ge sig själv den bästa chansen att få ensam vårdnad så gör man bäst i att ta professionell hjälp och anlita ett juridisk ombud specialiserat på Familjerätt. Både för att kunna ha en chans att få sin egen talan framförd och för att få ett stöd genom en påfrestande process. Som sagt: man ser ofta gemensam- och delad vårdnad som det bästa alternativet och därför krävs det spetskunskaper för att få ensam vårdnad.

Ensam vårdnad, ska vi tillägga, är inte synonymt med att den andre föräldern utestängs. Denne har fortfarande umgängesrätt och kommer att få träffa och umgås med sina barn. Det juridiska ansvaret rörande frågor som skola, vård och annat försvinner dock.

Mer läsning: Krav för ensam vårdnad

Hur viktig är ventilationen i en fastighet?

18 Jul 2018

Fram till 1992 var det ganska fritt fram för en fastighetsägare i Sverige att erbjuda sina hyresgäster bostäder med undermålig ventilation. Något som också skedde. Få var beredda att ta kostnaden för nya ventilationssystem och det innebar att konsekvenserna också blev kostsamma. Dels så såg man att fukt- och mögelskador skadade både hus och de som bodde i dem; en fuktskada kan få exempelvis trä att ruttna och därmed komma med höga reparationskostnader. Att mögelskador i sin tur kan leda till allergier, förkylningar och astma är en annan följd som den undermåliga ventilationen förde med sig. Som ett tredje exempel så kan man peka på skolor, arbetsplatser, sjukhus, vårdhem och andra lokaler där koncentration är viktig och där ventilation - god sådan - spelar en avgörande roll.

Det generella skicket på ventilationssystem i Sverige var så pass lågt att man 1992 var tvungen att vidta åtgärder och där man i Riksdagen klubbade igenom krav på OVK besiktning. En OVK besiktning innebär - kortfattat och förenklat - att en certifierad firma inom ventilation - på givna datum - ska anlitas för att kontrollera ventilationen och systemet.

Det utgår från de byggregler och normer som fanns då byggnaden/fastigheten uppfördes och en tumregel är att ju nyare fastighet det handlar om - desto hårdare krav finns också (allt eftersom att reglerna blivit tuffare).

OVK besiktning ger bättre ventilation

En OVK besiktning sker alltså av ett extern företag och där fastighetsägaren har ansvaret att anlita ett sådant. Själva besiktningen innebär att företaget för protokoll där allting kontrolleras. Anmärkningar kan ske enligt exempelvis en 1:a eller en 2:a. Den förra är ett mindre problem och är att anse mer som en varningsklocka.

Får man däremot en tvåa på någonting så måste man direkt - inom ett datum som sätts av företaget - åtgärda detta och boka in en ny OVK besiktning.

Protokollet ges till fastighetsägaren och skickas dessutom vidare till tillsynsmyndigheten i den kommun man bor i. Ett godkänt protokoll ska sättas upp - väl synligt - i entren till fastigheten.

Vilka straff kan man få som fastighetsägare?

Om en fastighetsägare skulle negligera de anmärkningar som fastigheten fått vid en OVK besiktning och inte åtgärder dessa inom den givna tiden som angivits så kommer ett vite att utdömas. Hur mycket är något som bestäms av Byggnadsnämnden i kommunen. Det kan naturligtvis ske att vite utdöms flera gånger - skulle en fastighetsägare vägra åtgärda problemen så kommer han fortsatt att bli straffad.

Man utför en OVK besiktning för att de som vistas i en fastighet ska få en så bra inomhusmiljö som möjligt och inte riskera att bli sjuk i sina egna hem. En fastighetsägare som struntar i dessa är ingen seriös sådan, så enkelt är det. Därför bör man som eventuell hyresgäst alltid kolla på anslagstavlan i entren efter ett intyg om att en OVK besiktning är utförd och har skett utan anmärkning.

Läs mer om OVK: https://www.ovkbesiktning.nu.

Får man sätta upp markiser om man bor i bostadsrätt?

1 Jul 2018

Brott mot bostadsrättslagen är måhända inte någon tyngre form av kriminalitet, men det är ändå en form av brott. I bostadsrättslagen framgår det att föreningen är ansvarig för yttre renoveringar och åtgärder på huset. Man kan alltså inte friskriva sig från skador på fastigheten eller personskador vid exempelvis en markismontering. Därför är många bostadsrättsföreningar i Stockholm restriktiva vad gäller yttre renoveringar och en medlem får vanligtvis inte sätta upp en balkong eller ens byta fönster på sin lägenhet. Att sätta upp markiser är också en form av fasadmodifiering och kan i många fall kräva tillstånd inte bara från föreningen utan även från Stockholms byggnämnd.

Gemensam lösning

Med detta sagt ser man ju ofta markiser i Stockholm även på flerfamiljshus  Markiser är en snygg och bra lösning för solskydd och hjälper dessutom till att skapa ett bättre inomhusklimat. Dock brukar markismontering vara en gemensam sak som alla lägenhetsinnehavare får ett erbjudande om. Föreningen har då större möjlighet att påverka fasadens utseende än om alla skulle sätta upp sina egna markiser.

markiser

Bättre pris, mindre valmöjligheter

För en större upphandling av markiser kan en förening och därigenom de enskilda medlemmarna dessutom få ett betydligt bättre pris än de skulle fått individuellt. Nackdelen är förstås att man inte helt och hållet själv kan bestämma över sin markis utseende. Men det är så att säga smällar man får ta om man bor i en bostadsrättsförening. Denna boendeform har sina för- och nackdelar och vill man ha total individuell frihet att rå om sitt boende kanske man ska överväga att flytta till en villa i stället. Fasaden utanför lägenheten tillhör inte lägenhetsinnehavaren utan förening, och det är deras ansvar att se till att allt går rätt till.

Att bryta mot bostadsrättslagen

Om en förening bryter mot bostadsrättslagen, till exempel genom att en medlem satt upp en markis på egen hand som sedan trillar ner och träffar någon i huvudet med skador som följd, blir det fråga om dryga böter eller kanske till och med fängelse för de ansvariga i styrelsen. Det är anledningen till att styrelser i bostadsrättsföreningar generellt är restriktiva vad gäller individuell frihet att påverka fasaden utanför bostadsrätten. Inne i bostaden däremot får man göra i stort sett vad man vill så länge man inte ger sig på bärande väggar, stammar och dylikt.

Goda grannar

Så vill du ha markiser ovanför dina fönster, lämna din åsikt till styrelsen och se till att den diskuteras på nästa stämma. Kanske finns fler grannar som är intresserade? I så fall har ni stor möjlighet att driva igenom er vilja på demokratisk väg. Ni kan dessutom se till att huset ni bor i behåller sitt estetiska och ekonomiska värde genom att välja enhetliga markiser som smälter in väl med fasaden och förhöjer istället för förfular fasaden.

Säkra dig mot inbrott - byt fönster

20 Jun 2018

Vilket brott är det “säkraste” att genomföra i dagens Sverige? Det finns mycket som talar för att ett inbrott hos privatperson är att anse som relativt riskfritt. Detta som en följd av att Polisen genomgått omstruktureringar som i sin tur gjort att arbetsbelastningen (främst det administrativa) blivit högre. Här har en typ av prioritering skapats.

Polisen måste, så att säga, välja mellan vilka brott som ska läggas överst i högen bland anmälningarna. Inbrott hamnar inte högt, så mycket kan vi säga. I många fall så blir en anmälan om ett inbrott och utredningen av denna nedlagt inom loppet av någon dag. Det gör att en tjuv på det stora hela måste tas på bar gärning - något som även det är svårt sett till de omstruktureringar som gjorts. Allt det här gör att man som boende i större städer - i synnerhet Stockholm, Malmö och Göteborg - måste säkra upp sitt eget hem och försvåra för en inbrottstjuv.

Det gör att man dels minimerar riskerna och dels också att man blir ersatt av sitt Försäkringsbolag om någonting ändå skulle hända. Gällande det senare så kan vi direkt säga att en olåst balkongdörr - på vid gavel - och ett inbrott den vägen inte kommer att ersättas. Det måste finnas tecken på att inbrott skett - exempelvis i form av brytmärken.

I frågan om att säkra sig själv så kan man till mångt och mycket använda sitt sunda förnuft. Att ställa frågan - var tar sig tjuven in? - och svara på denna brukar räcka långt. Det vill säga - hittar du de svaga punkterna till ditt hus i Stockholm och gör dessa säkrare så minimerar du också risken för ett inbrott. Svaga punkter som ser ut som följer: Dina fönster, din dörr och din garageport. Vi förklarar närmare.

Tre svaga punkter som du bör se över

  • Fönster . Det finns speciella fönster som ger ett bättre skydd. De är dels förstärkta i bågen och har stabila lås. Det är väl bara att kasta en sten genom själva glaset - ett fönster är väl inte starkare än sin svagaste punkt? Dagens fönster inom säkerhet går även att få förstärkta i glaset; något som gör dem omöjliga att krossa med våld. Tänk även på att ett byte av fönster har andra fördelar då de isolerar bättre och därmed också är en fördelaktig investering sett till det minskade läckaget av värme och energi. Läs mer om fönster: http://www.fönsterstockholm.net
  • Dörrarna. På samma sätt som man kan säkra sina fönster så bör dörren/dörrarna vara säkra. Det kostar en del, men det finns ett stort värde i att köpa säkerhetsdörrar. Modellerna nu ser dessutom ut som “vanliga dörrar” och går att få klädda i träfasad. Inuti finns skyddet i form av metall och längs sidorna finns förstärkning som gör att dörrarna i fråga är omöjliga att bryta upp. Vi ska även peka på garageportar som en svag punkt. Faktum är att många inbrott sker genom den vägen. Även här finns portars om rä omöjliga att bryta upp - och som, liksom vanliga dörrar, inte heller ger avkall på det rent estetiska. Dagens säkrare garageportar är snygga och går att få med vilken panel och i vilken färg som helst.
  • Larm och ljus Ett inbrottslarm är en bra lösning - men en ganska kostsam sådan. Bättre upp är i många fall att använda sig att ett ljussystem. När någon beträder din tomt i Stockholms å känner sensorer av rörelsen och strålkastare sätts igång. Dina grannar kan vakna och tjuven i fråga blir ofta så pass rädd att han skräms på flykt. En prisvärd lösning!

Hur pass säker är en telefonväxel?

14 Jun 2018

Digitala intrång sträcker sig inte enbart till att cybertjuvar tar sig in i datorer för att stjäla information, sälja vidare och/eller begära pengar för att lämna tillbaka det man kommit över. Nej, det sker även andra typer av intrång. Som företag så är man ganska oskyddad i och med att man ofta dels kan betydligt mindre än vad en så kallad hacker kan och dels är ganska blåögd. I många fall så är det för enkelt för någon att ta sig in i ett system och tillskansa sig information som ingen överhuvudtaget märker.

Det här är något som vi, tyvärr, kommer att se mer av i takt med att fler väljer att uppdatera sina system och modernisera sina verksamheter. Det som krävs är i de flesta fall en stabil partner inom it-säkerhets om kan säkra upp system och göra informationen skyddad för obehöriga. Detta gäller även andra tjänster och vi ska titta lite närmare på en modern telefonväxel och hur ett brott kan se ut om man talar om just den typen av system.

En modern telefonväxel ger fler möjligheter - det är de flesta överens om. Man slipper som företag skyhöga operatörskostnader, man får en bättre - och rakare - kommunikation både mellan anställda och mellan anställda/kunder. Därtill så kan en modern telefonväxel även göra en verksamhet mer lättstyrd sett till att de anställda går att nå - och kan jobba - var som helst och inte alls är bunden till en fast plats och en fast telefon.

Det är möjligt att implementera mobilen och koppla upp den mot en telefonväxel och delta vid möten, koppla samtal mellan sig och sköta sitt jobb var man än är. Till en fast kostnad som är oberoende av vilken operatör man valt: allt som krävs är nämligen ett trådlöst nätverk. Fördelarna är, som alla ser, extremt stora. Men, det finns brister.

Exempel på brott genom en telefonväxel

Två stycken brott kan vi ge exempel på där någon/några tagit sig in och använt en modern telefonväxel. Det första hämtar vi från Sverige och närmare bestämt från Härnösand där ett företag plötsligt fick en saftig räkning för sin telefoni. Det visade sig att en obehörig person hackat sig in i systemet och ringt samtal till Kuba - under en längre tid - till denna påtagligt höga kostnad.

Det som är talande i sammanhanget är att företaget i fråga inte vill gå ut med vilken typ av telefonväxel som drabbats - av den enkla anledningen att man vill förhindra fler brott.

Det andra exemplet är hämtat från USA och det är av ett lite större magnitud. Där hackade sig nämligen ett antal personer sig in i 2500 dåligt skyddade telefonväxlar och sålde därefter kapacitet från dessa vidare till olika call-center runt om i världen. Dessa callcenter har därefter sålt kapaciteten vidare till olika privatpersoner.

Ett sofistikerat brott där kostnaden - den summa som dessa cyberbrottslingar kommit över genom att sälja kapaciteten vidare - uppgått till hisnande 55 miljoner dollar. Det finns således ett ganska stort värde i att attackera en telefonväxel.

Hitta rätt leverantör för er telefonväxel

Ett nyckelord i detta är säkerhet. Gemensam nämnare mellan båda våra exempel är bristande sådan. I fallet från USA så var det extra påtagligt då attackera och intrången skett på telefonväxlar som fortfarande hade det fabriksinställda lösenordet kvar. Det är att göra det lite väl lätt för en tjuv.

Om du funderar på att byta telefonväxel - vilket du definitivt ska; fördelarna är så pass stora - så ska du se över säkerhetsfrågan. Den leverantör du väljer ska lämpligen sköta övervakningen och genom det kunna se ifall någon ingrepp sker eller om det normala mönstret plötsligt ändras. Genom det kan man snabbt agera och säkerställa att systemet stängs för obehöriga.

 

Du kan själv välja offentlig försvarare

11 Jun 2018

Om du är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du rätt att få en offentlig försvarare, en brottmålsadvokat som blir din företrädare och som ska se till att du får en rättvis rättegång. Advokaten ska samla in bevis och vittnesmål som talar till din fördel och lägga fram dem inför rätten. Utgångspunkten är alltid att advokaten ska göra allt han eller hon kan för att du ska slippa straff, eller, om du har erkänt ett brott, att straffet ska bli så lindrigt som  möjligt.

Att få en offentlig försvarare är dock lite av ett lotteri. Har du tur får du en erfaren och kunnig advokat med djupa kunskaper inom just det område du anklagas inom, men du kan också få en relativt oerfaren företrädare med grunda kunskaper i ämnet. Är du till exempel anklagad för ett ekobrott vill du ju inte ha en advokat som har våldsbrott som sin specialitet.

Ger dig större möjligheter

Därför kan det vara bra att veta att du själv har möjlighet att välja en brottmålsadvokat som offentlig försvarare, och få dennes kostnader betalda av staten. Då har du alla möjligheter att välja en advokat som inger dig förtroende och som dessutom har den kompetens du behöver för att få en så rättvis rättegång som möjligt. Ta reda på vilka advokater som finns på orten där du bor och vad de har för specialområden. Här kan du ta hjälp av Advokatsamfundet, och du kan också söka på nätet efter advokater och läsa omdömen från tidigare klienter. Om advokaten finns tillgänglig ska rätten godta ditt val av offentlig försvarare.

Var alltid ärlig mot din advokat

För att din advokat ska kunna hjälpa dig på bästa sätt måste du vara ärlig om din roll i det påstådda brottet. Är du skyldig kan advokaten uppmana dig att erkänna för att kunna få ett lindrigare straff. Är du oskyldig kan det ändå finnas detaljer som du vill undanhålla. Det bästa är att inte göra det, utan vara helt transparent med vad som hänt, för att inte komplicera fallet ytterligare. I en rättegång har det mesta en tendens att komma upp till ytan förr eller senare, och du gör jobbet svårt för din advokat om du inte berättar hela sanningen för din advokat. Kom ihåg att advokaten jobbar för att få dig fri, han eller hon kommer inte att utnyttja det du berättar på ett som åklagarsidan vinner på. Din försvarsadvokat har en långtgående tystnadsplikt som rätten bara kan bryta om de finner det absolut nödvändigt.

Du kan bli återbetalningsskyldig

Om du blir frikänd för ett brott behöver du inte betala några kostnader för din offentliga försvarare. Skulle du däremot dömas kan du, om du har en hög inkomst, också dömas att betala en del av advokatkostnaderna ur egen ficka. Hur mycket beror på din inkomst. Hänsyn ska så klart också tas till om du har kvar sagda inkomst eller inte.

En bra brottmålsadvokat en stor fördel

I en rättegång har du en stor fördel om du har en bra brottmålsadvokat vid din sida. Därför ska du alltid utnyttja rätten att själv välja advokat. Att anlita en bra advokat betyder inte automatiskt att du har något att dölja, utan är helt enkelt ett sätt att försäkra dig om att du får en så rättvis rättegång som möjligt. Är du oskyldig ska du inte tänka att du automatiskt kommer att blir frikänd; om det finns många bevis som talar till din nackdel och du har ett mindre begåvat juridiskt ombud, finns alltid risken att du döms för brottet och måste överklaga till hovrätten. 

advokat

Det händer den som blir misstänkt för brott

4 Jun 2018

Att bli misstänkt för ett eventuellt brott hör inte till vanligheten för de flesta människor, om det inte är så att man är kriminell, eller är känd av polisen sedan tidigare. Många poliser tänker att är en person en gång misstänkt för något brott tidigare, är det lätt att misstänkliggöra samma person för fler brott. Och har man en gång blivit dömd för ett brott, är det lätt på samma sätt att de misstänker den personen för fler brott.

Dock händer det ju då och då, att någon som både är oskyldig och som varken är kriminell, eller tidigare dömd, blir misstänkt för något brott. Man kan ha varit på fel plats vid fel tidpunkt, i värsta fall. Så vad skulle kunna hända om någon råkade bli utsatt för polisens misstankar om ett begånget brott? Oavsett vilket, har man alltid rätt till en brottmålsadvokat, någon som kan hjälpa en bevisa att man är oskyldig, eller som hjälper till att man får ett så rättvist straff som det bara går. Här går vi igenom det vanligaste förloppet vid en sådan oförmodad händelse.

1. Förhör

För det första ber polisen om att förhöra någon som de misstänker för ett brott. Det är en stor risk att de kan ha spanat på den personen innan de tar in hen till förhör, beroende på hur allvarligt brottet är som de misstänker att hen är skyldig till. Ibland vill de bara förhöra en person, för att kunna ”avföra” den personen från en utredning. Har de inga starka misstankar mot den personen, vill de få det klart att den personen inte är misstänkt för brottet. Då kan det hända att de helt enkelt förhör den och sedan släpper alla misstankar om brott.

2. Misstankarna stärks eller försvinner

Det är sedan upp till polisen eller åklagaren att bestämma sig efter ett, eller flera förhör att bestämma sig för om misstankarna mot personen har stärkts eller försvunnit. Är det ett ”ringa” brott, är det polisen som själva leder sin egen utredning. Är det fråga om ett allvarligt brott, som till exempel ett mord, våldtäkt är det en åklagare som leder utredningen. Då fattar åklagaren beslutet om utredningen ska fortsätta, om misstankarna ”kvarstår”, eller vad polisen ska göra. Det kan vara så att åklagaren ändå misstänker en person efter ett förhör och kanske i hemlighet spanar på den personen. Händer det då något som stärker åklagarens misstankar mot personen, går de vidare till nästa punkt.

3. Häktning

Innan det blir fråga om en häktning, får man gripa en person och hålla den personen kvar i häkte innan en häktning. Polisen får alltså ”gripa” en person, polisen får anhålla en person men det är åklagaren som måste ha riktigt starka misstankar och något slags bevis om att den de misstänker har begått brottet. Redan här måste åklagaren presentera skäl för att få häkta någon person efter att polisen har anhållit någon. Häktning beslutas i förhandling i domstol och åklagaren får inte själv bestämma det. Häktesförhandling i domstol ska ske senast 4 dagar efter ett gripande.

Man får hålla någon i förvar som anhållen i högst 3 dagar. Mer specifikt får man sitta i förvar tills klockan är 12 under den tredje dagen. Innan det måste åklagaren bestämma sig för om en person ska bli häktad eller inte. Bestämmer sig åklagaren för det, hålls då en förhandling i tingsrätten och så måste åklagaren lägga fram bevis för att det är viktigt att personen ska fortfarande vara häktad.

4. Fler förhör 

Efter en häktningsförhandling måste man fortsätta utredningen som visar om någon person är fortfarande misstänkt. Åklagaren kan inte hålla någon häktad hur länge som helst, utan måste så fort som möjligt kunna hålla rättegång, eller släppa en misstänkt person fri. Finns det inga bevis måste personen avskrivas som misstänkt.

5. Rättegång

Det måste till en rättegång för att någon ska fortsätta sitta i ett häkte. Detta är viktigt i en rättsstat. En person ska inte kunna sitta häktad utan rättegång hur länge som helst. Det måste finnas bevis och att de prövas inför en tingsrätt.

6. Straff

Visar det sig att domstolen tycker att bevisen visar att någon är skyldig till det misstänkta brottet, måste tingsrätten sedan bestämma vilket straff personen ska få. Hur domstolen tänker och argumenterar för ett visst straff måste dokumenteras och göras offentligt.

Allt längre straff i Sverige

13 Apr 2018

Vissa av våra politiker anser alltid att vi har för låga straff i Sverige. Oftast har det med vänster-högerskalan inom politiken att göra och de motsättningar som av tradition finns mellan dessa olika läger. Av tradition anser vänsterpolitikerna att kriminella ska vårdas för de brott som de har begått, eftersom man väljer att se till en helhetsbild av den kriminella personen, istället för enbart till det enstaka brottet. På högerkanten vill man helt enkelt stävja brott med avskräckande exempel och höja straffsatserna istället för att vårda kriminella. Av hävd är det politiker på vänsterkanten som ser sociala problem som grunden för kriminalitet i vårt samhälle. För dem är lösningen att ge de socialt utsatta vägar till hjälp i stället för att sätta ”hårt mot hårt”. 

Allt fler sitter under längre tid i fängelse

Detta påverkar ju de lagar som stiftas när det kommer till straffsatser för olika brott. Länge dömdes kriminella och de som befanns skyldiga till mord, till relativt låga straff, om man jämför med straff i till exempel USA, som har ett av de hårdaste straffsatserna i Västvärlden. Säg, för 30, 40 år sedan kunde en morddömd vara ute i friheten efter 15, 20 år i fängelse efter ett gott uppförande i fängelse. Idag har straffen skärpts så att många morddömda faktiskt döms efter de längre straffsatserna i lagen. Idag är et inte ovanligt med morddömda som sitter längre än 20, 25 år i fängelse, trots ett ”gott uppförande” i fängelse.

De längre straffen har med rådande opinion att göra

Detta har inte att göra med att de kriminellas advokater skulle göra ett sämre jobb, utan har med den allmänna strömningen att göra, där mord ses mer allvarligt än förut. Vi ser ett allmänt en mer striktare tolkning av lagen när det kommer till morddömda, påverkat mer av allmänhetens åsikter än av ändrade lagar. Det har stuckit i mångas ögon att rättsväsendet har dömt till straff som har legat på den undra skalan, både då det har kommit till våldtäkts- och morddomar.

Vara kriminell på landsorten innebär att man har svårt få tag i duktiga advokater

Inte så oväntat dras de flesta advokater till storstäderna där arbetstillfällen är som flest. Det kan ställa till det för dem som råkar bo på annat håll i landet, där det kan vara svårare att få tag i en duktig advokat, om nu det skulle behövas. Frånvaron av duktiga advokater på landsorten kan innebära vissa risker för rättssäkerheten efter som alla; såväl storstadsbor som landsortsbor har rätt till bästa möjliga försvar om man skulle råka hamna som föremål för en brottsutredning. Denna avsaknad av duktiga advokater på landsorten gör att man måste söka efter advokater i storstäderna. Vilket ytterligare ökar konkurrensen om de duktiga advokaterna, vilket gör att det inte är särskilt lätt för dem som bor i mindre eller mellanstora städer att få det försvar som de egentligen behöver.

Så mycket tjänar en försvarsadvokat

28 Mar 2018

Det är ingen hemlighet att det är relativt välbetalt att arbeta i någon av landets största städer som försvarsadvokat i Stockholm. Samtidigt är det något som kräver disciplin, motivation och hårt arbete för att lyckas med. Först behöver man genomgå en femårig juridikutbildning på heltid, för att sedan få en examen. Därefter krävs tre års praktiskt arbete på en juristbyrå. När den femåriga utbildningen är klar, och när man har den treåriga erfarenheten av praktiskt juridiskt arbete, kan man ansöka om att bli antagen som advokat hos Advokatsamfundet. Först därefter har man möjlighet att påbörja sin bana som praktiserande försvarsadvokat. Många lyckas få en riktigt bra lön för mödan.

Miljonlöner förekommer

Endast tre procent av yrkesverksamma jurister tjänar mindre än 28 000 kronor i månaden. Bland försvarsadvokater är siffran troligen lägre, eftersom även nyexaminerade jurister ingår i lönestatistiken. Att endast tre procent av yrkesverksamma jurister tjänar under 28 000 kronor i månaden, kan vägas mot att fler än fem procent tjänar 100 000 kronor i månaden eller mer. Den här gruppen är också den största, så som statistiken är fördelad. Näst därefter kommer jurister med 35 000 – 35 999 kronor, som utgör strax över tre procent. Ofta är de riktigt välbetalda juristerna höga chefer på stora byråer som inte sällan återfinns i landets storstäder (Stockholm, Göteborg till exempel).

Skillnader mellan olika sektorer

Likt andra yrken som utövas både i det privata och det allmänna finns skillnader i snittlöner mellan olika sektorer. Snittet för jurister (där försvarsadvokater ingår) i kommunalsektor är 41 232 kronor och 40 863 kronor i statlig sektor. I privata sektorn är snittlönen betydligt högre, med 51 051 kronor. Samtidigt finns betydligt större möjligheter att klättra i lönestegen som icke-chef om man är anställd privat. Tio procent tjänar 77 350 kronor eller mer i den privata sektorn. I den kommunala sektorn är motsvarande siffra 53 600, och i den statliga 54 200. Den tionde percentilen är ungefär samma i kommunal och privat sektor (30 400 respektive 30 600) och lägre i statlig sektor (28 600).

Högre lönenivåer i Stockholm

I Stockholm tenderar lönenivåerna att vara något högre. Det här sammanfaller givetvis med att timpriserna för kunderna också ofta är något högre i Stockholm än i lite mindre städer. Exakt vad det kostar varierar givetvis väldigt mycket, men någonstans mellan 1 500 kronor och 6 000 kronor kan en försvarsadvokat ta ut i timmen. I Stockholm, oftare än i andra städer, tenderar timpriserna att ligga över 1 500 kronor. När det gäller rättshjälp finns dock en timkostnadsnorm som regeringen bestämmer.

Försvarare vid förhör

8 Mar 2018

Hur ser det egentligen ut med advokater vid förhör? Är du misstänkt för brott har du rätt till en offentlig försvarare som bekostas av skattemedel. Det gäller då dock att brottet ska ha fängelse i straffskalan, och du får då hjälp i de allra flesta fall. Om endast böter föreligger i straffskalan är det inte alls säkert att du får rätt till ”gratis” hjälp. I vissa fall kan det dock gå ändå. Läs mer om det nedan.

Misstänkt för brott? Ha namnet på en brottmålsadvokat redo

Om du är misstänkt för brott är det troligtvis en brottmålsadvokat som kan ta tillvara dina intressen allra bäst. Om du inte frågar efter en specifik advokat eller advokatbyrå är det tingsrätten som utser ett offentligt biträde till dig. Risken finns att den här juristen har mycket lite erfarenhet av brottmål – eller ingen alls.

Om du på förhand kan leta upp en brottmålsadvokat du tycker verkar bra, kan du be att få ta kontakt med denne redan under förhöret. Som nämnt i inledningen är det dock inte säkert att du får din brottmålsadvokat bekostad av offentliga medel – det gäller att du är anklagad för ett allvarligare brott i domstol, med fängelse i straffskalan, för att så ska ske. Något som ligger i gränslandet är till exempel stora dagsböter. I ett sådant läge bör du skicka in en ansökan och se om du kan få hjälpen bekostad av skattebetalare.

Du behöver inte svara på frågor

Något som kan vara bra att känna till är att du inte behöver svara på några frågor under förhöret. Många rekommenderar att man inte gör detta förrän en advokat (förslagsvis en specialiserad brottmålsadvokat om du är misstänkt för brott) har kommit.

Du är däremot skyldig att infinna dig till polisförhöret, även om du alltså har rätt att tiga när frågor ställs. Skulle du utebli kan polisen komma och hämta dig. Om du kommer till polisförhöret och delges misstanke om brott på plats, rekommenderas det att inte fortsätta förhöret innan din brottmålsadvokat närvarar.

Om du är missnöjd med din försvarare

Om du är missnöjd med din försvarare har du rätt att ansöka om att få en ny. Du framställer då en begäran hos domstolen, som sedan gör en bedömning av det enskilda fallet. Anses det finnas tillräckliga skäl för ett byte får du ett nytt biträde. Det är upp till dig att skriva till domstolen och begära att bytet ska ske. Du behöver då ange vem du vill byta till och varför du är missnöjd med det nuvarande biträdet. När det kommer till brottmål finns alltid rätten att anlita en privat försvarare, på egen bekostnad.

Migrationsdomstolar ska egentligen avgöra asyl

7 Jan 2018

Har du följt med i flyktingdebatten som har varit den senaste tiden? Vi skriver inte om politiska saker här i denna blogg, även om man har politiska åsikter. Vem har inte det? Men i vilket fall har vi bestämt oss för att inte saluföra politiska åsikter här. Däremot är saker som att vara eller inte vara flykting inte ett politiskt beslut eller ens en åsikt. Det är en allmänmänsklig rättighet. Blir man hotad eller förföljd och riskerar att utsättas för våld, förföljelse eller naturkatastrofer – har man rätt som människa – att fly och söka skydd någonstans där det är säkert. Det handlar alltså inte om en politisk handling. Det är en allmänmänsklig rättighet att få söka asyl i ett land som man tror ska vara säkert för en själv. 

Flyktingarna får egna jurister

Därför får alla de som söker asyl rätt till en advokat, en så kallad familjerättslig jurist, som ska hjälpa flyktingarna med den juridiska biten att söka asyl. De som är experter på migration, invandring och asylfrågor kallas familjerättsjuristen och arbetar på en sådan advokatbyrå. Familjerätt handlar tydligen om allt som har med familjerna att göra. Det kan handla om allt möjligt som till exempel skilsmässor, dödsfall och dödsbon. Det kan handla om asyl, om omhändertagande av barn och barn som blir utsatta för brott. Det kan även handla om att en jurist ser till att tillvarata ett barns intressen i en rättegång. En mycket känd sådan familjerättsadvokat är Elisabeth Massi Fritz. Hon har förekommit i många uppmärksammade rättegångar, där hon har tillvaratagit offrens intressen. Även sådant kan en familjerättsadvokat göra.

Flyktingarna rör upp många känslor

Vi (och resten av Sverige) har märkt att de senaste flyktingarna från Syrien, Somalia, Irak, Libanon och nu de ensamkommande ungdomarna från Afghanistan har rört upp otroligt mycket känslor. På den ena sidan finns de som tycker att Sverige ska ta emot alla dessa flyktingar. På den andra sidan finns alla som tycker motsatsen. De menar att det är en för stor börda att Sverige ensamt (?) ska ta emot så många flyktingar. De pratar högt och brett om vad det kostar det svenska samhället att ta emot så många flyktingar. De som är för att ta emot flyktingarna menar att även om det kostar just för tillfället att ta emot flyktingarna, så bidrar även de till att Sverige i framtiden får in skatteintäkter. De arbetar och betalar skatt. De ser till så att sjuka och gamla blir omhändertagna. Att vi får någon som tar hand om våra förskolor, våra sopor, våra sjukhus. De ska måla om hemma hos oss. De ska diska vår disk och så vidare, och så vidare. 

Det finns Migrationsdomstolar

Dessa flyktingar ska alltså få sin sak prövad i Migrationsdomstolar, som det heter. De ska få rätt att få föra sin juridiska talan och en domstols ska avgöra om de ska få stanna eller inte. Det är inte enbart Migrationsverket som ska bestämma det. Det är därför som flyktingarna ska ha en jurist som är expert på flyktingfrågor och som ska försvara flyktingen i fråga. Ja, vad ska man säga? Det är synd om dem som flyr. Det är det enda man kan säga. Är du intresserad av vad andra familjerättsjurister gör? Läs här.

Juridisk hjälp inom LVU

5 Jan 2018

Om ditt barn har tvångsomhändertagits enligt LVU kommer du att bli kallad till en muntlig förhandling i rätten. Vid rättegången har du rätt till ett offentligt biträde; en advokat eller annat juridiskt ombud som företräder dig och för din talan. Staten betalar kostnaderna för denna advokat.

Du har rätt att själv välja offentligt biträde och rätten ska utse biträdet enligt dina önskemål, om advokaten är tillgänglig. När du väljer offentligt biträde bör du välja en advokat med goda kunskaper inom familje- och socialrätt och i synnerhet med erfarenhet av LVU. En bra LVU-advokat kan hjälpa dig att granska socialtjänstens utredning och argumentera för din och ditt barns sak.

LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga är den lag som används när ett barn misstänks fara illa i hemmet. Socialtjänsten kan då göra en utredning och komma fram till att barnet bör omhändertagas och placeras på familjehem eller i fosterfamilj. För att ett barn sak omhändertagas och skiljas från sina förälder måste socialtjänsten ha starka misstankar om att barnet riskerar att skadas fysiskt eller psykiskt och att dess framtid riskeras, exempelvis genom misshandel eller sexuella övergrepp. Om socialtjänsten fått indikationer från barnets omgivning som skola eller anhöriga på att sådana risker föreligger gör man en utredning.

Det kan också vara så att barnets eget beteende ligger till grund för en utredning. Om barnet exempelvis missbrukar droger, har ett självskadebeteende eller prostituerar sig kan ett beslut tas om tvångsomhändertagning. Oftast placeras då barnet på ett ungdomsboende anpassat för dess problematik. I dessa fall kan det vara barnets föräldrar som kontaktat socialtjänsten och bett dem göra något åt en situation de tappat kontrollen över.

Utredning och rättegång

Att göra en utredning om tvångsomhändertagande är en känslig process och många hänsyn måste tas till hur barnet kommer att reagera på ett omhändertagande. Frågan om det är rätt att skilja barnet från dess föräldrar måste ställas mot barnets nuvarande situation. Ibland kan det vara svårt att avgöra om hemförhållandena är så pass allvarliga att ett omhändertagande blir nödvändigt.

Detta medför också att en utredning ofta blir bristfällig och innehåller felaktigheter. Det är absolut nödvändigt att en såpass allvarlig fråga tas upp i rätten, där alla parter kan höras och domstolen kan skapa sig en fullständig bild av situationen. Och det är också därför som det är så viktigt att du väljer rätt advokat att företräda dig. Chansen är stor att rättegången blir en uppslitande och känslomässig historia och du behöver någon som kan förbli balanserad och föra din talan på ett sakligt och korrekt sätt.

Framtiden

Om ditt barn blir omhändertaget är det också viktigt att du respekterar beslutet och tar det som en signal att det är dags att förändra ditt liv och göra det bästa för att åter kunna leva med barnet. Du förlorar inte din roll som vårdnadshavare vid ett omhändertagande, men det övergår tillfälligt i socialnämndens försorg. Var sjätte månad görs en uppföljning av beslutet och om du kan visa att du  kan erbjuda ditt barn goda levnadsförhållanden finns en stor chans att du kan återförenas med ditt barn inom något eller ett par år.

En våldtäkt är en grov kränkning

18 Dec 2017

Många tänker sig att en våldtäkt alltid sker utomhus och där mörkret fungerar som ett slags skydd för gärningsmannen. Det innebär att vem som helst kan bli utsatt för en våldtäkt och att det hela enbart handlar om att man är fel person på fel plats - hade man bara gått en anna väg, vid en annan tid så hade man klarat sig. faktum är att de flesta våldtäkter sker i hemmet och att man som offer känner förövaren i fråga. Det är också det som gör det hela än mer obehagligt.

Många offer kan ha lättare att acceptera en våldtäkt som skett just utomhus i mörkret och där förövaren varit att anse som en ensam galning. Handlar det istället om en person som man står nära, som man litar på och som man verkligen tycker om - ja, då blir det en svårare process att hantera. Att det sedan handlar om en väldigt, väldigt svår process som det redan är, det är också viktigt att poängtera. En våldtäkt är det mest förnedrande, det mest kränkande och det värsta som en kvinna/man kan utsättas för.

I dessa dagar så har ljuset kommit att handla på just offer för våldtäkter, kränkningar och sexuella trakasserier. Uppropet Metoo har visat att det finns ett i det närmaste gigantiskt mörkertal och att flertalet kvinnor sitter på berättelser och trauman som ingen kunnat räkna med. Det finns en kultur där män med makt utnyttjar sin makt och sina positioner i syfte att förnedra, tillskansa sig sexuella tjänster och till och med våldta för att sedan - med hot - komma undan med det. med makten kommer tystnaden och då en våldtäkt ofta handlar om att ord står mot ord så räknar männen kallt med att de- tack vare sin höga position - ska komma undan med vad de gjort. Metoo har dragit fram väldigt mycket smutsig byk i solskenet och det är omöjligt att blunda för detta.

Anmäl din våldtäkt och sök rättslig hjälp

En av flera positiva effekter av detta upprop är att offer märker att de inte är ensamma. Det är ofta känslan av ensamhet som gör den efterföljande processen vid en våldtäkt så svår att hantera. Att sitta ensam vid ett polisförhör, att se förundersökningen fortlöpa - och kanske träffa på förövaren under tiden - och att slutligen, om så sker, se fallet tas upp i rätten är ytterst påfrestande för ett redan sargat offer.

Vårt råd är att man tar hjälp vid en våldtäkt och att man gör det direkt. Att anlita en advokat - ett målsägarbiträde -  som lotsar dig genom hela processen och som dels bistår dig rent juridiskt och dels - ännu viktigare - känslomässigt ger dig dels bättre odds för upprättelse och dels en lindrigare resa. Många offer känner sig obekväma och upplever den inträffade våldtäkten som deras eget fel - detta på grund av frågor som ställs, av både polis och av förövarens advokat, som handlar om klädsel, berusning och samtycke. Har du en advokat vid sin sida så skyddas du mot dessa ovidkommande frågor.

Viktigt att veta om du utsatts för en våldtäkt

Du som offer har rätt till terapi efter en våldtäkt - kostnadsfri. Ditt målsägarbiträde och dennes tjänster är också kostnadsfri för dig och arvodet betalas av staten. En våldtäkt bör anmälas så fort som möjligt då det är lättare att säkra teknisk bevisning om så sker. Men, även om man väntar så finns det goda möjligheter att vinna en process. Det viktiga är att man vågar anmäla och att man inser att man inte står ensam.

Mer information om våldtäkter hittar du här: http://www.våldtäkt.com.

Måste man följa vår arvsrätt?

28 Sep 2017

Sverige har arvsrätt och detta innebär att vi följer en särskild ordning då arvet efter en avliden ska fördelas mellan de släktingar och bekanta som finns kvar i livet. Vi har arvsrätt för att i så stor grad som möjligt undvika missförstånd och konflikter – även om dessa problem naturligtvis ändå kan förekomma då någon avlider. Folk känner sig ofta åsidosatta och negligerade då det handlar om sin egen rätt till ett arv och detta alltså trots att vi har en arvsrätt att följa och det är också detta som kan leda till bittra och infekterade konflikter mellan familjemedlemmar.

Kan man då undvika att dessa konflikter uppstår? Ja, ett sätt är ju att man, helt enkelt, följer och accepterar den givna arvsrätt vi har och detta även om man själv tycker sig ha haft en speciell relation med den avlidne och därmed är berättigad till en större del av arvet. Ett annat sätt – och detta gäller den avlidne och dennes ansvar – är att ha ett skrivet testamente klart den dagen man dör.

Detta kan nämligen sätta sig över vår arvsrätt och och detta är särskilt bra vid exempelvis en samborelation. Är man sambo – och oavsett om det handlar om tjugo, tio eller två år – så kan nämligen vår arvsrätt te sig lite orättvist och det kan vara så att man enligt den står ganska långt bak i kön då arvet ska fördelas och här kan alltså ett skrivet testamente vara räddningen om man vill att sin sambo ska få ta del av det man har skrapat ihop.

Här talar vi alltså om det du själv har tjänat – det gemensamma som möbler och annat blir ju även ditt och detta oavsett alltså hur vår arvsrätt ser ut. Det kan alltså vara en god idé att skriva bådas namn på kontraktet vid exempelvis ett bil- eller ett husköp om man är sambo och detta gör man alltså då för att det inte ska bli något strul den dagen någon avlider. Alltså – skrivet testamente och gemensamma namn på kontrakt är det som kan underlätta för sambos och stå över den arvsrätt vi har i Sverige.

Kan vi dela arvet utan arvsrätt?

Det finns naturligtvis fall där vår arvsrätt kan åsidosättas och detta kan ju vara då familjen, de bekanta och släktingar som finns kvar bestämmer sig för att dela arvet utan någon extern hjälp. Det finns ju många exempel där man gör en fin ceremoni av hela processen och exempelvis drar lott om kvarlåtenskapen och delar den lika och utan inblandning av denna arvsrätt. Detta är dock ganska ovanligt och det krävs verkligen att familjen i fråga sätter prestige och sin egen rätt åt sidan för att detta ska fungera.

Man ska ju veta att vår arvsrätt trots allt finns där för att underlätta och inte är något som finns där för att sabotera elelr för att jävlas med någon – det är helt enkelt ett sätt att använda sig av för att undvika konflikter. Man ska alltså se vår arvsrätt som ett hjälpmedel och inte som ett hinder.

← Äldre inlägg