Säkra dig mot inbrott - byt fönster

Vilket brott är det “säkraste” att genomföra i dagens Sverige? Det finns mycket som talar för att ett inbrott hos privatperson är att anse som relativt riskfritt. Detta som en följd av att Polisen genomgått omstruktureringar som i sin tur gjort att arbetsbelastningen (främst det administrativa) blivit högre. Här har en typ av prioritering skapats.

Polisen måste, så att säga, välja mellan vilka brott som ska läggas överst i högen bland anmälningarna. Inbrott hamnar inte högt, så mycket kan vi säga. I många fall så blir en anmälan om ett inbrott och utredningen av denna nedlagt inom loppet av någon dag. Det gör att en tjuv på det stora hela måste tas på bar gärning - något som även det är svårt sett till de omstruktureringar som gjorts. Allt det här gör att man som boende i större städer - i synnerhet Stockholm, Malmö och Göteborg - måste säkra upp sitt eget hem och försvåra för en inbrottstjuv.

Det gör att man dels minimerar riskerna och dels också att man blir ersatt av sitt Försäkringsbolag om någonting ändå skulle hända. Gällande det senare så kan vi direkt säga att en olåst balkongdörr - på vid gavel - och ett inbrott den vägen inte kommer att ersättas. Det måste finnas tecken på att inbrott skett - exempelvis i form av brytmärken.

I frågan om att säkra sig själv så kan man till mångt och mycket använda sitt sunda förnuft. Att ställa frågan - var tar sig tjuven in? - och svara på denna brukar räcka långt. Det vill säga - hittar du de svaga punkterna till ditt hus i Stockholm och gör dessa säkrare så minimerar du också risken för ett inbrott. Svaga punkter som ser ut som följer: Dina fönster, din dörr och din garageport. Vi förklarar närmare.

Tre svaga punkter som du bör se över

  • Fönster . Det finns speciella fönster som ger ett bättre skydd. De är dels förstärkta i bågen och har stabila lås. Det är väl bara att kasta en sten genom själva glaset - ett fönster är väl inte starkare än sin svagaste punkt? Dagens fönster inom säkerhet går även att få förstärkta i glaset; något som gör dem omöjliga att krossa med våld. Tänk även på att ett byte av fönster har andra fördelar då de isolerar bättre och därmed också är en fördelaktig investering sett till det minskade läckaget av värme och energi. Läs mer om fönster: http://www.fönsterstockholm.net
  • Dörrarna. På samma sätt som man kan säkra sina fönster så bör dörren/dörrarna vara säkra. Det kostar en del, men det finns ett stort värde i att köpa säkerhetsdörrar. Modellerna nu ser dessutom ut som “vanliga dörrar” och går att få klädda i träfasad. Inuti finns skyddet i form av metall och längs sidorna finns förstärkning som gör att dörrarna i fråga är omöjliga att bryta upp. Vi ska även peka på garageportar som en svag punkt. Faktum är att många inbrott sker genom den vägen. Även här finns portars om rä omöjliga att bryta upp - och som, liksom vanliga dörrar, inte heller ger avkall på det rent estetiska. Dagens säkrare garageportar är snygga och går att få med vilken panel och i vilken färg som helst.
  • Larm och ljus Ett inbrottslarm är en bra lösning - men en ganska kostsam sådan. Bättre upp är i många fall att använda sig att ett ljussystem. När någon beträder din tomt i Stockholms å känner sensorer av rörelsen och strålkastare sätts igång. Dina grannar kan vakna och tjuven i fråga blir ofta så pass rädd att han skräms på flykt. En prisvärd lösning!
20 Jun 2018