Så mycket tjänar en försvarsadvokat

Det är ingen hemlighet att det är relativt välbetalt att arbeta i någon av landets största städer som försvarsadvokat i Stockholm. Samtidigt är det något som kräver disciplin, motivation och hårt arbete för att lyckas med. Först behöver man genomgå en femårig juridikutbildning på heltid, för att sedan få en examen. Därefter krävs tre års praktiskt arbete på en juristbyrå. När den femåriga utbildningen är klar, och när man har den treåriga erfarenheten av praktiskt juridiskt arbete, kan man ansöka om att bli antagen som advokat hos Advokatsamfundet. Först därefter har man möjlighet att påbörja sin bana som praktiserande försvarsadvokat. Många lyckas få en riktigt bra lön för mödan.

Miljonlöner förekommer

Endast tre procent av yrkesverksamma jurister tjänar mindre än 28 000 kronor i månaden. Bland försvarsadvokater är siffran troligen lägre, eftersom även nyexaminerade jurister ingår i lönestatistiken. Att endast tre procent av yrkesverksamma jurister tjänar under 28 000 kronor i månaden, kan vägas mot att fler än fem procent tjänar 100 000 kronor i månaden eller mer. Den här gruppen är också den största, så som statistiken är fördelad. Näst därefter kommer jurister med 35 000 – 35 999 kronor, som utgör strax över tre procent. Ofta är de riktigt välbetalda juristerna höga chefer på stora byråer som inte sällan återfinns i landets storstäder (Stockholm, Göteborg till exempel).

Skillnader mellan olika sektorer

Likt andra yrken som utövas både i det privata och det allmänna finns skillnader i snittlöner mellan olika sektorer. Snittet för jurister (där försvarsadvokater ingår) i kommunalsektor är 41 232 kronor och 40 863 kronor i statlig sektor. I privata sektorn är snittlönen betydligt högre, med 51 051 kronor. Samtidigt finns betydligt större möjligheter att klättra i lönestegen som icke-chef om man är anställd privat. Tio procent tjänar 77 350 kronor eller mer i den privata sektorn. I den kommunala sektorn är motsvarande siffra 53 600, och i den statliga 54 200. Den tionde percentilen är ungefär samma i kommunal och privat sektor (30 400 respektive 30 600) och lägre i statlig sektor (28 600).

Högre lönenivåer i Stockholm

I Stockholm tenderar lönenivåerna att vara något högre. Det här sammanfaller givetvis med att timpriserna för kunderna också ofta är något högre i Stockholm än i lite mindre städer. Exakt vad det kostar varierar givetvis väldigt mycket, men någonstans mellan 1 500 kronor och 6 000 kronor kan en försvarsadvokat ta ut i timmen. I Stockholm, oftare än i andra städer, tenderar timpriserna att ligga över 1 500 kronor. När det gäller rättshjälp finns dock en timkostnadsnorm som regeringen bestämmer.

28 Mar 2018