Hur viktig är ventilationen i en fastighet?

Fram till 1992 var det ganska fritt fram för en fastighetsägare i Sverige att erbjuda sina hyresgäster bostäder med undermålig ventilation. Något som också skedde. Få var beredda att ta kostnaden för nya ventilationssystem och det innebar att konsekvenserna också blev kostsamma. Dels så såg man att fukt- och mögelskador skadade både hus och de som bodde i dem; en fuktskada kan få exempelvis trä att ruttna och därmed komma med höga reparationskostnader. Att mögelskador i sin tur kan leda till allergier, förkylningar och astma är en annan följd som den undermåliga ventilationen förde med sig. Som ett tredje exempel så kan man peka på skolor, arbetsplatser, sjukhus, vårdhem och andra lokaler där koncentration är viktig och där ventilation - god sådan - spelar en avgörande roll.

Det generella skicket på ventilationssystem i Sverige var så pass lågt att man 1992 var tvungen att vidta åtgärder och där man i Riksdagen klubbade igenom krav på OVK besiktning. En OVK besiktning innebär - kortfattat och förenklat - att en certifierad firma inom ventilation - på givna datum - ska anlitas för att kontrollera ventilationen och systemet.

Det utgår från de byggregler och normer som fanns då byggnaden/fastigheten uppfördes och en tumregel är att ju nyare fastighet det handlar om - desto hårdare krav finns också (allt eftersom att reglerna blivit tuffare).

OVK besiktning ger bättre ventilation

En OVK besiktning sker alltså av ett extern företag och där fastighetsägaren har ansvaret att anlita ett sådant. Själva besiktningen innebär att företaget för protokoll där allting kontrolleras. Anmärkningar kan ske enligt exempelvis en 1:a eller en 2:a. Den förra är ett mindre problem och är att anse mer som en varningsklocka.

Får man däremot en tvåa på någonting så måste man direkt - inom ett datum som sätts av företaget - åtgärda detta och boka in en ny OVK besiktning.

Protokollet ges till fastighetsägaren och skickas dessutom vidare till tillsynsmyndigheten i den kommun man bor i. Ett godkänt protokoll ska sättas upp - väl synligt - i entren till fastigheten.

Vilka straff kan man få som fastighetsägare?

Om en fastighetsägare skulle negligera de anmärkningar som fastigheten fått vid en OVK besiktning och inte åtgärder dessa inom den givna tiden som angivits så kommer ett vite att utdömas. Hur mycket är något som bestäms av Byggnadsnämnden i kommunen. Det kan naturligtvis ske att vite utdöms flera gånger - skulle en fastighetsägare vägra åtgärda problemen så kommer han fortsatt att bli straffad.

Man utför en OVK besiktning för att de som vistas i en fastighet ska få en så bra inomhusmiljö som möjligt och inte riskera att bli sjuk i sina egna hem. En fastighetsägare som struntar i dessa är ingen seriös sådan, så enkelt är det. Därför bör man som eventuell hyresgäst alltid kolla på anslagstavlan i entren efter ett intyg om att en OVK besiktning är utförd och har skett utan anmärkning.

Läs mer om OVK: https://www.ovkbesiktning.nu.

18 Jul 2018