Så fungerar umgängesrätten med egna barn

Har du barn, och du och din föredetta partner inte kommer överens om hur barnet ska ha det? Befinner ni er i en vårdnadstvist? Även om det skulle vara så, att den ena föräldern vill ha ensam vårdnad, ensam har barnet boende hos sig, har den andra föräldern alltid umgängesrätt med barnet. Eller, egentligen är det ju barnet som har umgängesrätten till den andra föräldern. Många gånger tappar vi bort det perspektivet – barnperspektivet. Det står så snyggt i alla lagar; i socialtjänstlagen, i lagen om barns vårdnad, boende och umgänge, men hur väl fungerar det i praktiken?

Får du inte träffa ditt barn?

Är det så att du har blivit utmanövrerad av den andra föräldern, och inte får träffa barnet alls, bör du ta fajten för ditt barn. Anlita en duktig advokat, då en duktig advokat kan innebära skillnaden mellan seger och nederlag för ditt barn. Framför allt; om du misstänker att ditt barn far illa av den andra föräldern, bör du ta fajten och skydda ditt barn. Och det bästa sättet att göra det är att anlita rätt sorts advokat som kan ta striden för att barnets rättigheter tas till vara.

Vi efterlyser barnperspektiv

Här önskar vi mer av ett stort barnperspektiv. Som förälder är det barnets rättigheter som borde vara i fokus, inte de egna rättigheterna. Som förälder är det inte rättigheter man har till sina barn, det är barn som rättigheter till sina föräldrar. Därför bör man alltid prata med barn och på så sätt ta reda på vad barnet självt önskar sig. Den enda gång som man inte kan eller bör ta hänsyn till det är om barnet blir utsatt för våld – psykiskt eller fysiskt, sexuella övergrepp, eller om den andra föräldern är dokumenterat psykiskt sjuk, dokumenterat missbrukar narkotika eller alkohol. Då är man nämligen farlig för ett barns fysiska och psykiska utveckling. Det är enda gången man inte ska göra som barn vill. Då måste skyddet av barnet går före allt annat. Här skulle man kunna önska att socialtjänsten gick in och skyddade barn. Det fungerar i vissa kommuner men långt från vad alla barn skulle behöva oavsett var i landet som barnet bor.

Därför bör du anlita en advokat

Det är endast en duktig advokat som kan innebär skillnaden för om barnet blir skyddat eller inte. För om barnet ska växa upp på ett tryggt och säkert sätt. Det är en bra advokat som kan hjälpa dig som förälder att ta tillvara barnets intressen och rättigheter. Läs här om hur du kan anlita en duktig advokat för fajten för umgängesrätten med ditt barn på: https://www.umgängesrätt.com.

27 Oct 2018