Allt längre straff i Sverige

Vissa av våra politiker anser alltid att vi har för låga straff i Sverige. Oftast har det med vänster-högerskalan inom politiken att göra och de motsättningar som av tradition finns mellan dessa olika läger. Av tradition anser vänsterpolitikerna att kriminella ska vårdas för de brott som de har begått, eftersom man väljer att se till en helhetsbild av den kriminella personen, istället för enbart till det enstaka brottet. På högerkanten vill man helt enkelt stävja brott med avskräckande exempel och höja straffsatserna istället för att vårda kriminella. Av hävd är det politiker på vänsterkanten som ser sociala problem som grunden för kriminalitet i vårt samhälle. För dem är lösningen att ge de socialt utsatta vägar till hjälp i stället för att sätta ”hårt mot hårt”. 

Allt fler sitter under längre tid i fängelse

Detta påverkar ju de lagar som stiftas när det kommer till straffsatser för olika brott. Länge dömdes kriminella och de som befanns skyldiga till mord, till relativt låga straff, om man jämför med straff i till exempel USA, som har ett av de hårdaste straffsatserna i Västvärlden. Säg, för 30, 40 år sedan kunde en morddömd vara ute i friheten efter 15, 20 år i fängelse efter ett gott uppförande i fängelse. Idag har straffen skärpts så att många morddömda faktiskt döms efter de längre straffsatserna i lagen. Idag är et inte ovanligt med morddömda som sitter längre än 20, 25 år i fängelse, trots ett ”gott uppförande” i fängelse.

De längre straffen har med rådande opinion att göra

Detta har inte att göra med att de kriminellas advokater skulle göra ett sämre jobb, utan har med den allmänna strömningen att göra, där mord ses mer allvarligt än förut. Vi ser ett allmänt en mer striktare tolkning av lagen när det kommer till morddömda, påverkat mer av allmänhetens åsikter än av ändrade lagar. Det har stuckit i mångas ögon att rättsväsendet har dömt till straff som har legat på den undra skalan, både då det har kommit till våldtäkts- och morddomar.

Vara kriminell på landsorten innebär att man har svårt få tag i duktiga advokater

Inte så oväntat dras de flesta advokater till storstäderna där arbetstillfällen är som flest. Det kan ställa till det för dem som råkar bo på annat håll i landet, där det kan vara svårare att få tag i en duktig advokat, om nu det skulle behövas. Frånvaron av duktiga advokater på landsorten kan innebära vissa risker för rättssäkerheten efter som alla; såväl storstadsbor som landsortsbor har rätt till bästa möjliga försvar om man skulle råka hamna som föremål för en brottsutredning. Denna avsaknad av duktiga advokater på landsorten gör att man måste söka efter advokater i storstäderna. Vilket ytterligare ökar konkurrensen om de duktiga advokaterna, vilket gör att det inte är särskilt lätt för dem som bor i mindre eller mellanstora städer att få det försvar som de egentligen behöver.

13 Apr 2018