Så kan en tandläkare straffas

Samhällslimatet är i många avseenden mycket hårdare idag och man kan i synnerhet se detta så det kommer till frågor om brott och straff där vissa verkar vilja införa dödsstraffet och ha detta i bruk även vid lindrigare förseelser. Hammurabis lagar är något som andra pekar på som en rättvis påföljd efter ett brott; öga för öga, tand för tand och så vidare.

Här gäller det för oss med normalt synsätt att hålla kylan och inte ryckas med i de populistiska skriken. I Sverige har vi ett säkert rättssystem där alla har rätt att få prövning och där ingen är skyldig förrän domen vunnit laga kraft.

Det här gäller oavsett vilket brott eller vilken typ av tvist det handlar om. Det kan handla om ett renodlad brottmål, det kan handla om en tvist om vårdnaden av de gemensamma barnen och det kan handla om en tvist mellan en patient och en tandläkare där man inte kan hitta någon gemensam lösning.

Det senare ska vi fokusera på här. För: vad händer egentligen om man är missnöjd med behandlingen som en tandläkare ger; hur kan man gå vidare då? Om du besökt en tandläkare i Solna som satt in ett tandimplantat i din mun och där detta sedan visar sig bli infekterad och måste tas ut: kan du ha rätt till ersättning, och framförallt: kan en tandläkare dömas för något brott?

Kontakta branschorganisationer och IVO

Först och främst, för att du ska ha ett möjligt fall så ska tandläkaren ha brustit i sin kommunikation, utfört en dålig behandling eller utelämnat andra alternativ i syfte att tjäna pengar på sig. Tandimplantat är dyrare, men det krävs också ett tillräckligt starkt käkben för att titanskruvarna som används ska fästa och välkomnas av kroppen. Skulle du vara rökare (och därmed ha ett svagt käkben) så kanske din tandläkare i Solna gjort ett uppenbart fel om han A) genomfört ingreppet utan att påtala detta för dig B) inte berättat om riskerna och C) inte sagt att andra alternativ förmodligen är en bättre lösning.

Det du kan göra är att först och främst kontakta din tandläkare och be denna om ersättning, en ny behandling eller någon annan typ av skälig kompensation. Skulle han vägrar så kan du välja att ta ärendet vidare till Privattandläkarna - en branschorganisation- som kan välja att gå vidare, utreda ärendet och eventuellt utesluta honom om de finner att han handlat på ett bedrägligt sätt.

Om du fortfarande är missnöjd - Privattandläkarna vill inte ge dig rätt, eller tandläkaren kanske inte är medlem - så kan du gå vidare till IVO. Inspektion för Vård och Omsorg som i sin tur kan gå så långt som att dra in tandläkarens licens. Du kan även prova att ta fallet vidare i en civil rättegång, men det är ovanligare och där kommer du att riskera mer - exempelvis i att du får ta hela kostnaden för tandläkarens jurister om du skulle förlora.

17 Sep 2018