Separera lyckligt - är det möjligt?

Alla som någon gång varit med om en separation vet att det handlar om en extremt jobbig och påfrestande tid. Detta oavsett om man är den drivande till uppbrottet eller om man är den som blir lämnad. Därför är också frågan i rubriken att anse som retorisk. Ingen separation eller skilsmässa sker lättvindigt, men allting är också relativt och de flesta kan - efter en tid - landa mjukt på sina fötter och även fortsatt ha god kontakt med sin forna partner. Något som också krävs vid separationer där man har gemensamma barn. Att som barn se sina föräldrar bryta upp är väldigt tufft. De stora förebilderna man har i livet kommer plötsligt inte längre att bo under samma tak och som barn så kommer man i framtiden att få två stycken platser att kalla hemma snarare än det boende man vant sig vid. Det är sådana skilsmässor som måste hanteras med silkesvantar på och där man som vuxen måste hantera situationen på ett bra sätt: inga onödiga bråk, inget skuldbeläggande, inget skitsnack och en tydlig information till barnet/barnen om vad som pågår.

Det senare är naturligtvis givet vilken ålder barnet befinner sig; men nästan oavsett så bör barnet i fråga få veta vad som händer och därigenom också få en chans att vänja sig och låta det hela sjunka in. Barn förstår mer än vad man tror och många som försöker skydda sina barn genom att utelämna dem får en oönskad konsekvens på köpet; detta i form av att barnet i fråga tar på sig ansvaret och skulden. Där vill man inte hamna; var så öppen som situationen kräver och ditt barn klarar av - men var det utan att skuldbelägga.

Ensam vårdnad som sista utväg

De flesta skilsmässor sker lyckligt så till vida att en ömsesidig respekt fortfarande finns mellan parterna. Om det finns barn inblandade så brukar man även fortsatt ha lika stort ansvar gällande juridiska frågor, ansvar, skyldigheter och rättigheter. Skillnaden är att ansvaret ligger i två olika hem - men kommunikationen finns ändå där och uppfostran sker på det sätt som föräldrarna kommit överens om. Detsamma gäller ekonomi, skola, kärlek, mat på bordet och så vidare - allt enligt den barnkonvention som sammanställts av FN.

Tyvärr så finns det också exempel på där gemensam vårdnad är omöjlig vid- och efter en avslutad skilsmässa. Den ena föräldern anser - av någon anledning - att den andre är olämplig som vårdnadshavare och lämnar in en ansökan om ensam vårdnad; något som kommer att behandlas av Socialtjänsten och, eventuellt, också av domstolen.

Motsätter sig den andre föräldern ansökan om ensam vårdnad så har situationen förvandlats till en vårdnadstvist och där kan en domstol slutligen bli det organ som beslutar i frågan. Först så kommer man dock som förälder att erbjudas hjälp i syfte att hitta en lösning där den gemensamma vårdnaden om barnen fortlöper. Det är nämligen den vårdnadsformen som anses som bäst för barnet och ett steg i att hitta en lösning är att man erbjuds hjälp i form av samarbetssamtal. Där får man en chans att samtala och diskutera med tredje person - exempelvis en socionom eller psykolog - som kommunen erbjuder. Varje kommun i Sverige är enligt lag tvungna att erbjuda par i en vårdnadstvist denna lösning; en lösning som också, i många fall, har en god effekt.

Ta juridisk hjälp för att få ensam vårdnad

Vissa vårdnadstvister går inte att lösa, och vissa måste också genomföras med tanke på vilka underliggande omständigheter som ligger bakom stämningen och den inlämnade ansökan om ensam vårdnad. Rör det sig om hot, våld, kriminalitet och missbruk så är detta ingen lämplig miljö för barnen att leva i - där måste en vårdnadstvist inledas och där måste ensam vårdnad tilldelas den förälder som sköter sig.

Oavsett dock: för att ge sig själv den bästa chansen att få ensam vårdnad så gör man bäst i att ta professionell hjälp och anlita ett juridisk ombud specialiserat på Familjerätt. Både för att kunna ha en chans att få sin egen talan framförd och för att få ett stöd genom en påfrestande process. Som sagt: man ser ofta gemensam- och delad vårdnad som det bästa alternativet och därför krävs det spetskunskaper för att få ensam vårdnad.

Ensam vårdnad, ska vi tillägga, är inte synonymt med att den andre föräldern utestängs. Denne har fortfarande umgängesrätt och kommer att få träffa och umgås med sina barn. Det juridiska ansvaret rörande frågor som skola, vård och annat försvinner dock.

Mer läsning: Krav för ensam vårdnad

24 Aug 2018