Är du felbehandlad av din tandläkare?

Alla tandläkare är inte lika bra. Så enkelt går det att sammanfatta hela branschen. På samma sätt som inte alla snickare är lika skickliga, som alla läkare inte är det ochs om alla skådisar inte heller är det så finns det en skillnad i kompetens även hos tandläkare och det är någonting som man måste vara medveten om. Det kan gå fel och du kan råka ut för en felbehandling. Det senare är inte ovanligt. Däremot är det dock vanligt att flera tandläkare frånsäger sig ansvaret då sådana inträffar och dessvärre då kan det då blir en jobbig resa för dig som patient.

Många pekar på att det finns ett samband mellan privata tandläkarmottagningar och en oförmåga i att ta ansvar för en uppenbar felbehandling. Något som faktiskt också påpekas i ett nummer att av Tandläkarna (tidningen) där man undrar varför antalet Lex Maria anmälningar är så få - trots att flertalet patienter väljer att ta sina fall vidare?

Det är en fråga som det dock inte ges något svar på - däremot så uppmanas medlemmarna till eget ansvar och självrannsakan. En Lex Maria anmälan är per se inte jordens undergång, det ger dock alla möjligheter för en mottagning att se över sina rutiner och bli bättre.

Så går du vidare och får upprättelse

Med det sagt: hur ska du agera om du känner dig felbehandlad av en tandläkare och vill ha ersättning eller en ny behandling utförd? Det första steget är att kontakta din tandläkare och rådgöra med denne kring vad som kan vara lämpligt att göra. De flesta kan erbjuda alternativa lösningar - en tandprotes istället för ett tandimplantat och så vidare. Ersättning måste du dock söka hos tandläkarens försäkringsbolag och nå en förlikning där.

Ett annat alternativ är att du söker dig till en branschorganisation - Privattandläkarna exempelvis - och låter dessa starta en utredning; det förutsätter dock att tandläkaren är ansluten till en sådan - vilket långt ifrån alla är. Vidare så kan du anmäla till Patientnämnden i det landsting du tillhör. Skulle det vara en allvarlig vårdskada så kan du anmäla till IVO - Inspektion för vård och omsorg - och driva ärendet genom detta organ. Viktigt att tillägga i detta är att du numera inte stämmer den enskilde tandläkaren utan den mottagning där behandlingen är utförd.

Det är inte helt enkelt att få upprättelse. Därför tycker vi att det ligger på ditt bord att säkerställa kvaliteten innan du bokar tid. Som i alla andra branscher så kanske det inte är din plånbok som ska fälla avgörande i frågan. Även tandläkare har fri prissättning och det innebär att det kanske är bättre att betala några hundralappar extra för en tandläkare i Bromma som har en fin renomme snarare än att söka sig till en mottagning i Kista som erbjuder marknadens absolut bästa priser.

7 Oct 2018