Du kan själv välja offentlig försvarare

Om du är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du rätt att få en offentlig försvarare, en brottmålsadvokat som blir din företrädare och som ska se till att du får en rättvis rättegång. Advokaten ska samla in bevis och vittnesmål som talar till din fördel och lägga fram dem inför rätten. Utgångspunkten är alltid att advokaten ska göra allt han eller hon kan för att du ska slippa straff, eller, om du har erkänt ett brott, att straffet ska bli så lindrigt som  möjligt.

Att få en offentlig försvarare är dock lite av ett lotteri. Har du tur får du en erfaren och kunnig advokat med djupa kunskaper inom just det område du anklagas inom, men du kan också få en relativt oerfaren företrädare med grunda kunskaper i ämnet. Är du till exempel anklagad för ett ekobrott vill du ju inte ha en advokat som har våldsbrott som sin specialitet.

Ger dig större möjligheter

Därför kan det vara bra att veta att du själv har möjlighet att välja en brottmålsadvokat som offentlig försvarare, och få dennes kostnader betalda av staten. Då har du alla möjligheter att välja en advokat som inger dig förtroende och som dessutom har den kompetens du behöver för att få en så rättvis rättegång som möjligt. Ta reda på vilka advokater som finns på orten där du bor och vad de har för specialområden. Här kan du ta hjälp av Advokatsamfundet, och du kan också söka på nätet efter advokater och läsa omdömen från tidigare klienter. Om advokaten finns tillgänglig ska rätten godta ditt val av offentlig försvarare.

Var alltid ärlig mot din advokat

För att din advokat ska kunna hjälpa dig på bästa sätt måste du vara ärlig om din roll i det påstådda brottet. Är du skyldig kan advokaten uppmana dig att erkänna för att kunna få ett lindrigare straff. Är du oskyldig kan det ändå finnas detaljer som du vill undanhålla. Det bästa är att inte göra det, utan vara helt transparent med vad som hänt, för att inte komplicera fallet ytterligare. I en rättegång har det mesta en tendens att komma upp till ytan förr eller senare, och du gör jobbet svårt för din advokat om du inte berättar hela sanningen för din advokat. Kom ihåg att advokaten jobbar för att få dig fri, han eller hon kommer inte att utnyttja det du berättar på ett som åklagarsidan vinner på. Din försvarsadvokat har en långtgående tystnadsplikt som rätten bara kan bryta om de finner det absolut nödvändigt.

Du kan bli återbetalningsskyldig

Om du blir frikänd för ett brott behöver du inte betala några kostnader för din offentliga försvarare. Skulle du däremot dömas kan du, om du har en hög inkomst, också dömas att betala en del av advokatkostnaderna ur egen ficka. Hur mycket beror på din inkomst. Hänsyn ska så klart också tas till om du har kvar sagda inkomst eller inte.

En bra brottmålsadvokat en stor fördel

I en rättegång har du en stor fördel om du har en bra brottmålsadvokat vid din sida. Därför ska du alltid utnyttja rätten att själv välja advokat. Att anlita en bra advokat betyder inte automatiskt att du har något att dölja, utan är helt enkelt ett sätt att försäkra dig om att du får en så rättvis rättegång som möjligt. Är du oskyldig ska du inte tänka att du automatiskt kommer att blir frikänd; om det finns många bevis som talar till din nackdel och du har ett mindre begåvat juridiskt ombud, finns alltid risken att du döms för brottet och måste överklaga till hovrätten. 

advokat

11 Jun 2018