Skyddat boende - en nystart

Många lever sina liv under villkor som ingen människa ska behöva göra. Det kan handla om att man lever under ett hot av sin partner där man blir misshandlad, det kan handla om hedersförtryck och det kan handla om att barnen far illa genom psykiskt våld. Det finns många anledningar till varför folk behöver hjälp. Det som är extra tydlig i detta är att man måste komma bort, man måste kunna fly och genom detta få en chans att börja om utan att den som hotar, slår eller trakasserar kan följa efter.

Det innebär att man erbjuds en bostad på annan, hemlig ort och att bostaden i fråga innebär ett skyddat boende. Kontaktar man exempelvis Socialtjänsten med ett rop på hjälp så kan de direkt sätta in resurser och ordna ett skyddat boende. Viktigt att poängtera dock: handlar det om en akut fara så ska man ringa polisen och inte invänta någonting från den andra myndigheten.

Vad innebär ett skyddat boende?

Som sagt. Ett skyddat boende innebär en nystart och detta på hemlig ort. Man får en sekretessmarkering och ingen kan således hitta dig i något register. Alla som någon gång har flyttat till en ny stad vet vilken tid det tar att acklimatisera sig. Alla som någon gång har blivit utsatt för vål, hot eller känt sig sviken vet att det tar tid innan såren läker. Slår man ihop dessa båda meningar så kan man också få fram en bråkdel av de problem som kan komma över en person som flyttat till ett skyddat boende.

Där behövs extra hjälp. Det går liksom inte att ge en nyckel till en bostad och tro att personen i fråga ska klara sig själv. I många fall handlar det om trasiga människor som måste repareras och som får ta små, små steg mot ett normalt liv. Handlar det dessutom om barnfamiljer så måste resurserna i form av hjälp vara ännu högre.

Alla ska få hjälp att samtala med exempelvis en terapeut eller en barnpsykolog, man får hjälp med jobbsök, man får hjälp med studier, skjuts, läxhjälp, barnpassning - allt som kan underlätta vardagen. Därför är ett skyddat boende mer en bara en bostad - det är begrepp som innebär en nystart i dess rätta bemärkelse.

Vad kan gå fel med ett skyddat boende?

Ett skyddat boende är utrustat med säkerhetsdörrar, med larm och i vissa fall finns även övervakningskameror inkopplade för att skänka extra trygghet och säkerhet till den som bor där. Det bästa skyddet brukar anses vara den anonymitet man får. Ingen vet var man befinner sig och ingen vet vem man är. Det är en trygghet som kan göra att den drabbade kan återgå till ett normalt liv lite snabbare.

Men, det sker ibland misstag. Senast så såg man att SOS Alarm i Uppsala i sin larmlogg - som skickas ut till prenumeranter och medier - lyckades bifoga att en räddningsinsats skett till en specifik adress där man även skrev att det handlade om ett skyddat boende för kvinnor. Det är naturligtvis oförlåtligt och det är sådana misstag som måste rättas till.

Ett annat problem är de sociala medier som finns. Vi ger ett exempel på detta där vi säger att ett barn som bor i ett skyddat boende fotograferas av en kamrat i skolan. Utan att fråga så läggs bilden upp på Instagram och vips så är den också tillgänglig för alla. Det kanske ska mycket till att just den bilden når fel person - men håll med om att det finns en viss risk? Här bör man alltid vara försiktig och alltid fråga om det är okej att lägga upp en bild man tagit. Vissa som säger nej till detta gör det av speciella skäl. 

8 Dec 2018