Får man sätta upp markiser om man bor i bostadsrätt?

Brott mot bostadsrättslagen är måhända inte någon tyngre form av kriminalitet, men det är ändå en form av brott. I bostadsrättslagen framgår det att föreningen är ansvarig för yttre renoveringar och åtgärder på huset. Man kan alltså inte friskriva sig från skador på fastigheten eller personskador vid exempelvis en markismontering. Därför är många bostadsrättsföreningar i Stockholm restriktiva vad gäller yttre renoveringar och en medlem får vanligtvis inte sätta upp en balkong eller ens byta fönster på sin lägenhet. Att sätta upp markiser är också en form av fasadmodifiering och kan i många fall kräva tillstånd inte bara från föreningen utan även från Stockholms byggnämnd.

Gemensam lösning

Med detta sagt ser man ju ofta markiser i Stockholm även på flerfamiljshus  Markiser är en snygg och bra lösning för solskydd och hjälper dessutom till att skapa ett bättre inomhusklimat. Dock brukar markismontering vara en gemensam sak som alla lägenhetsinnehavare får ett erbjudande om. Föreningen har då större möjlighet att påverka fasadens utseende än om alla skulle sätta upp sina egna markiser.

markiser

Bättre pris, mindre valmöjligheter

För en större upphandling av markiser kan en förening och därigenom de enskilda medlemmarna dessutom få ett betydligt bättre pris än de skulle fått individuellt. Nackdelen är förstås att man inte helt och hållet själv kan bestämma över sin markis utseende. Men det är så att säga smällar man får ta om man bor i en bostadsrättsförening. Denna boendeform har sina för- och nackdelar och vill man ha total individuell frihet att rå om sitt boende kanske man ska överväga att flytta till en villa i stället. Fasaden utanför lägenheten tillhör inte lägenhetsinnehavaren utan förening, och det är deras ansvar att se till att allt går rätt till.

Att bryta mot bostadsrättslagen

Om en förening bryter mot bostadsrättslagen, till exempel genom att en medlem satt upp en markis på egen hand som sedan trillar ner och träffar någon i huvudet med skador som följd, blir det fråga om dryga böter eller kanske till och med fängelse för de ansvariga i styrelsen. Det är anledningen till att styrelser i bostadsrättsföreningar generellt är restriktiva vad gäller individuell frihet att påverka fasaden utanför bostadsrätten. Inne i bostaden däremot får man göra i stort sett vad man vill så länge man inte ger sig på bärande väggar, stammar och dylikt.

Goda grannar

Så vill du ha markiser ovanför dina fönster, lämna din åsikt till styrelsen och se till att den diskuteras på nästa stämma. Kanske finns fler grannar som är intresserade? I så fall har ni stor möjlighet att driva igenom er vilja på demokratisk väg. Ni kan dessutom se till att huset ni bor i behåller sitt estetiska och ekonomiska värde genom att välja enhetliga markiser som smälter in väl med fasaden och förhöjer istället för förfular fasaden.

1 Jul 2018