Om utlänningslagen

Inom den svenska migrationsrätten är utlänningslagen en av de mer kända lagarna. Migrationsrätt är ett stort område, vilket gör att det finns många lagar och begrepp kopplade till det. Utlänningslagen sägs vara den största lagen inom nämnda område.

Vad är utlänningslagen?

Kort sagt är utlänningslagen den del av landets lagar som behandlar migrationsrätt. Bestämmelserna handlar i stort om hur utländska medborgare (eller statslösa personer) får jobba, bo och vistas i Sverige. Asyl, visum och uppehållstillstånd står även under utlänningslagen.

Lagens historia

År 1927 stiftades Sveriges första utlänningslag. Lagen var mycket restriktiv jämfört med hur det är, och har varit, under 2000-talet och 1900-talets andra halva. Tio år efter att lagen infördes, 1937, gjordes den än mer restriktiv till följd av flyktingströmmarna från Tyskland. Året efter bestämde Sverige, tillsammans med Schweiz, att det skulle bli ännu svårare för de judiska flyktingarna att fly. Detta gjordes genom att bokstaven J skulle stämplas i tyska judars pass.

Efter att kriget fortlöpte gjordes dock lagen mer fri. Så småningom började ett visst antal flyktingar att få passera gränsen till Sverige. Vid den här tiden ville tyskarna inte längre låta judar utvandra. Generellt sett gällde visumtvång för medborgare utanför Norden efter andra världskrigets utbrott i Sverige.

Exempel på rättsfall

År 2004 reste en person enligt egen utsago in i Sverige. Hon ansökte sedan om asyl dagen efter. Under samtal sa hon att det fanns risk för att hon mördades av sina bröder. Detta eftersom hon gift sig med en man utan nämnda bröders samtycke. Hon sa även att maken till henne dödats under tiden hon flytt från Irak, och att hennes familj misstänkte att det var bröderna som legat bakom detta. Trots detta avvisades hon enligt migrationsöverdomstolens beslut, MIG 207:30.

En annan utlänning, vars maka var bosatt i Sverige, nekades uppehållstillstånd. Detta också på grund av avsaknad av pass.

Utlänningsförordningen

Bestämmelser som kompletterar utlänningslagen finns att hitta i Utlänningsförordningen. Det som bestämmelserna gäller är bland annat dessa:

• Resehandlingar
• Rätt till uppehåll
• Tillstånd för att arbeta i Sverige
• Ut- och avvisning

Lagens kapitel

I utlänningslagen finns det 23 kapitel. Bland annat behandlar dessa kapitel följande:

• Visering
• Rätt till uppehåll
• Återkallande av tillstånd
• Ut- och avvisning
• Hur förvar och uppsikt skall hanteras
• Kostnader

Sveriges lagbok

Sveriges lagbok, eller Sveriges rikes lag, är en bok som innehåller ett urval av lagar som anses vara till intresse för allmänheten. Ansvarig utgivare brukar traditionsenligt vara ett justitieråd som avslutat sin tjänst. Så som vi känner igen lagboken idag, har den sett ut (och getts ut) sedan 1861. 1736 gavs dock en bok ut med samma titel – även om formatet var lite annorlunda.

Sveriges lagbok behandlar bland annat just migrationsrätt. Givetvis är detta en relativt liten del av boken, som är mycket omfattande.

Vill du veta mer om den svenska migrationsrätten: www.migrationsrätt.biz.

13 Feb 2017