När grova brottslingar erkänner sina brott

Det är mycket som står på spel vid ett förhör av en grov brottsling. Många av landets grövsta brottslingar har gemensamt att de först har erkänt när de mest skickliga förhörsledarna har klivit in i rummet. Att få en brottsling att erkänna brott finns det viss forskning kring. I den här texten kan du läsa mer om hur ett förhör går till, den misstänktes rättigheter och vilka faktorer det är som kan göra att brott erkänns.

God bevisning

Ifall brottslingen känner sig säker på att dennes del i brottet kommer att kunna bevisas, är det ofta inte värt det att förneka brott. Istället kan gärningsmannen kanske hoppas på någon form av lindring av straffet vid ett erkännande. Det kan också handla om att brottslingen gärna inte vill framstå som osmart eller lite knäpp. Att inte erkänna ett brott där det finns starka bevis kan göra att brottslingen anser att man framstår just som det.

Skam och ånger

En gärningsman som utfört ett grovt brott kan få starka känslor av skuld och ånger under ett förhör. Ett erkännande till följd av en inre press är inte ovanligt. Ofta känns erkännandet dessutom tillfredsställande för brottslingar som känner skuld för sitt brott. Det kan bli som att tala ut och lägga korten på bordet. Psykopater och människor med allvarliga personlighetsstörningar känner sällan någon större tillfredställelse av ett erkännande. Snarare är det friskare personer och människor med neuroser som känner sig lättade. Ett erkännande kan göra det möjligt att gå vidare och så småningom återanpassa sig till samhället.

Press från förhörsledaren

Många inom området varnar ofta för dessa typer av erkännanden, då en risk finns att de inte blir tillförlitliga. Likväl är det en förhållandevis vanlig metod att använda sig av. En brottsling som utsätts för hård press av den som leder till förhöret kan visserligen pressa fram sanna erkännanden – men risken blir helt enkelt större att erkännandet inte är äkta. Vid väldigt hård press kan människor erkänna i princip vad som helst för att slippa undan. I sådana situationer kan en privat eller offentlig försvarare behöva rycka in. En mycket hård press från förhörsledare kan skada rättsäkerheten.

Rättigheter – privat och offentlig försvarare

Under ett förhör har en brottsling rätt att ha en offentlig försvarare (läs mer om hur detta fungerar här) närvarande ifall misstankegraden mot den tilltalade är skälig och brottet allvarligt. Vid mindre allvarligare brott, eller om misstankegraden inte är stark, kanske en offentlig försvarare inte tillsätts. I sådana fall har den tilltalade dock rätt att anlita privat hjälp. Försvararen får dock inte medverka om det kan anses vara till men för utredningen. En utredares möjligheter att begränsa en advokats närvaro vid förhör är dock begränsade. I fall där gärningsmannen inte är myndig tillsätts så gott som alltid en offentlig försvarare.

21 Jun 2017