Migrationsdomstolar ska egentligen avgöra asyl

Har du följt med i flyktingdebatten som har varit den senaste tiden? Vi skriver inte om politiska saker här i denna blogg, även om man har politiska åsikter. Vem har inte det? Men i vilket fall har vi bestämt oss för att inte saluföra politiska åsikter här. Däremot är saker som att vara eller inte vara flykting inte ett politiskt beslut eller ens en åsikt. Det är en allmänmänsklig rättighet. Blir man hotad eller förföljd och riskerar att utsättas för våld, förföljelse eller naturkatastrofer – har man rätt som människa – att fly och söka skydd någonstans där det är säkert. Det handlar alltså inte om en politisk handling. Det är en allmänmänsklig rättighet att få söka asyl i ett land som man tror ska vara säkert för en själv. 

Flyktingarna får egna jurister

Därför får alla de som söker asyl rätt till en advokat, en så kallad familjerättslig jurist, som ska hjälpa flyktingarna med den juridiska biten att söka asyl. De som är experter på migration, invandring och asylfrågor kallas familjerättsjuristen och arbetar på en sådan advokatbyrå. Familjerätt handlar tydligen om allt som har med familjerna att göra. Det kan handla om allt möjligt som till exempel skilsmässor, dödsfall och dödsbon. Det kan handla om asyl, om omhändertagande av barn och barn som blir utsatta för brott. Det kan även handla om att en jurist ser till att tillvarata ett barns intressen i en rättegång. En mycket känd sådan familjerättsadvokat är Elisabeth Massi Fritz. Hon har förekommit i många uppmärksammade rättegångar, där hon har tillvaratagit offrens intressen. Även sådant kan en familjerättsadvokat göra.

Flyktingarna rör upp många känslor

Vi (och resten av Sverige) har märkt att de senaste flyktingarna från Syrien, Somalia, Irak, Libanon och nu de ensamkommande ungdomarna från Afghanistan har rört upp otroligt mycket känslor. På den ena sidan finns de som tycker att Sverige ska ta emot alla dessa flyktingar. På den andra sidan finns alla som tycker motsatsen. De menar att det är en för stor börda att Sverige ensamt (?) ska ta emot så många flyktingar. De pratar högt och brett om vad det kostar det svenska samhället att ta emot så många flyktingar. De som är för att ta emot flyktingarna menar att även om det kostar just för tillfället att ta emot flyktingarna, så bidrar även de till att Sverige i framtiden får in skatteintäkter. De arbetar och betalar skatt. De ser till så att sjuka och gamla blir omhändertagna. Att vi får någon som tar hand om våra förskolor, våra sopor, våra sjukhus. De ska måla om hemma hos oss. De ska diska vår disk och så vidare, och så vidare. 

Det finns Migrationsdomstolar

Dessa flyktingar ska alltså få sin sak prövad i Migrationsdomstolar, som det heter. De ska få rätt att få föra sin juridiska talan och en domstols ska avgöra om de ska få stanna eller inte. Det är inte enbart Migrationsverket som ska bestämma det. Det är därför som flyktingarna ska ha en jurist som är expert på flyktingfrågor och som ska försvara flyktingen i fråga. Ja, vad ska man säga? Det är synd om dem som flyr. Det är det enda man kan säga. Är du intresserad av vad andra familjerättsjurister gör? Läs här.

7 Jan 2018