Försvarare vid förhör

Hur ser det egentligen ut med advokater vid förhör? Är du misstänkt för brott har du rätt till en offentlig försvarare som bekostas av skattemedel. Det gäller då dock att brottet ska ha fängelse i straffskalan, och du får då hjälp i de allra flesta fall. Om endast böter föreligger i straffskalan är det inte alls säkert att du får rätt till ”gratis” hjälp. I vissa fall kan det dock gå ändå. Läs mer om det nedan.

Misstänkt för brott? Ha namnet på en brottmålsadvokat redo

Om du är misstänkt för brott är det troligtvis en brottmålsadvokat som kan ta tillvara dina intressen allra bäst. Om du inte frågar efter en specifik advokat eller advokatbyrå är det tingsrätten som utser ett offentligt biträde till dig. Risken finns att den här juristen har mycket lite erfarenhet av brottmål – eller ingen alls.

Om du på förhand kan leta upp en brottmålsadvokat du tycker verkar bra, kan du be att få ta kontakt med denne redan under förhöret. Som nämnt i inledningen är det dock inte säkert att du får din brottmålsadvokat bekostad av offentliga medel – det gäller att du är anklagad för ett allvarligare brott i domstol, med fängelse i straffskalan, för att så ska ske. Något som ligger i gränslandet är till exempel stora dagsböter. I ett sådant läge bör du skicka in en ansökan och se om du kan få hjälpen bekostad av skattebetalare.

Du behöver inte svara på frågor

Något som kan vara bra att känna till är att du inte behöver svara på några frågor under förhöret. Många rekommenderar att man inte gör detta förrän en advokat (förslagsvis en specialiserad brottmålsadvokat om du är misstänkt för brott) har kommit.

Du är däremot skyldig att infinna dig till polisförhöret, även om du alltså har rätt att tiga när frågor ställs. Skulle du utebli kan polisen komma och hämta dig. Om du kommer till polisförhöret och delges misstanke om brott på plats, rekommenderas det att inte fortsätta förhöret innan din brottmålsadvokat närvarar.

Om du är missnöjd med din försvarare

Om du är missnöjd med din försvarare har du rätt att ansöka om att få en ny. Du framställer då en begäran hos domstolen, som sedan gör en bedömning av det enskilda fallet. Anses det finnas tillräckliga skäl för ett byte får du ett nytt biträde. Det är upp till dig att skriva till domstolen och begära att bytet ska ske. Du behöver då ange vem du vill byta till och varför du är missnöjd med det nuvarande biträdet. När det kommer till brottmål finns alltid rätten att anlita en privat försvarare, på egen bekostnad.

8 Mar 2018