Ensam vårdnad är svår att få i Sverige

... Alla olyckliga familjer är olyckliga på sitt eget lilla vis ”. Orden som Leo Tolstoj skrev stämmer väl överens med verkligheten och även om denna sanning skrevs med gårdagen i åtanke så passar den bra in även i vår tid. Skillnaden här – mellan dagens Sverige och gårdagens Ryssland – är att man faktiskt inte behöver leva kvar i ett olyckligt förhållande och att man faktiskt kan skilja sig. Något som faktiskt är att föredra i många fall och ingenting att höja på ögonbrynen åt. Att kärleken tar slut, att den dyker upp på annat håller eller att man av någon annan anledning inte längre kan leva tillsammans är något som händer och en skilsmässa är en relativt vanlig företeelse i dagsläget.

Därmed inte sagt att äktenskapet är något som ska tas lättvindigt eller att en skilsmässa i sig är något att rycka på axlarna åt. Nej, har man valt att gifta sig så har man också givit varandra ett löfte om kärlek och det här gör att en skilsmässa – nästan utan undantag – innebär en känslomässig prövning och en period av sorg för de inblandade. Det är dessutom mycket praktiskt som ska skötas vid en skilsmässa och dels så handlar det om att man ska dela allting man köpt gemensamt mellan sig – allt från hus, till bil och vidare till annat bohag ska delas. En process som i sig kan innebära konflikt och som kan vara väldigt känslosam.

Dock; det som kan vara det värsta i samband med en skilsmässa är om det finns barn inblandade och om det uppstår en vårdnadstvist där den ene föräldern ansöker om ensam vårdnad. Även utan en ansökan om ensam vårdnad så innebär nämligen en skilsmässa en svår tid för ett barn och tillkommer det dessutom en konflikt så blir det hela ännu värre. Det är också av den anledningen som det är svårt att få till stånd ensam vårdnad i Sverige – från statens sida så ser man nämligen en fortsatt gemensam sådan att föredra framför ensam vårdnad. På gott och ont.

Ibland måste ensam vårdnad tilldelas

I många fall så sker nämligen en ansökan om ensam vårdnad av helt fel anledningar och som en chans att hämnas sin forne partner och det eventuella svek man blivit utsatt för. Ensam vårdnad och en ansökan om detta är i ett sådant läge enbart något som kan skapa djupa sår hos barnen och är alltså verkligen något som till varje pris bör undvikas.

I andra fall så är dock ensam vårdnad det enda alternativet; föreligger det kriminalitet, en allvarlig psykisk sjukdom eller allvarligt missbruk hos den ene föräldern så är denna miljö inte någon lämplig sådan för ett barn att växa upp i.

Dock, en vårdnadstvist är svår att vinna och inleder man en sådan så får man vara beredd att kämpa hårt för att övertyga rätten om att ensam vårdnad bör tilldelas. Ett bra juridiskt ombud är också något som rekommenderas. Men; överväg alltid skälen innan och utgå från barnens bästa – det är dem som drabbas hårdast av en vårdnadstvist.

5 Jun 2017