En vårdnadstvist är tuff att vinna

Det finns alltid en risk för konflikt i samband med en skilsmässa och detta av förklarliga skäl. I och med att det kan handla om svek som anledning till uppbrottet så finns det också väldigt stora känslor inblandade och dessa kan göra att man försöker hämnas på sin forne partner. Tråkigt naturligtvis; men då det enbart handlar om materiella ting som ska delas så är det ändå acceptabelt.

Det finns dock ett än värre scenario än att man vid en skilsmässa bråkar om vem ska bo kvar i huset, vem som ska rätt till vad och hur mycket den ene ska betala för att köpa ut den andre.

Det värsta tänkbara scenariot i samband med en skilsmässa är nämligen då det finns barn inblandade och då föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden om dessa och där en vårdnadstvist inleds. En vårdnadstvist är nämligen något som slår hårdast mot dem som den handlar om och detta i form av barnen.

Man ska veta att barn kan fara väldigt illa av en vårdnadstvist och att det av den anledningen är något som till varje pris måste försöka undvikas. Ser man till exempelvis otrohet, att någon ska flytta eller någon annan anledning till en skilsmässa och en efterföljande vårdnadstvist så är dessa skäl inte tillräckligt starka för att man som förälder ska utsätta sina barn för en sådan process.

Kontakta ett ombud vid en vårdnadstvist

Naturligtvis dock så finns det andra skäl som gör att en ansökan om ensam vårdnad och en vårdnadstvist måste äga rum och där man som förälder direkt ska kontakta ett skickligt juridiskt ombud. Gällande ett ombud så är det viktigt att man anlitar ett sådant som har vana av vårdnadstvist och som är specialiserad på familjerätt; det ger alltid en större chans att vinna.

Generellt sett så ser man från statens sida att gemensam vårdnad är att föredra och av den anledningen så är det ganska svårt att vinna en vårdnadstvist i Sverige. Ett bra ombud underlättar och ger en fördel.

Vi nämnde ovan att en vårdadstvist i vissa fall måste ske och om vi nedan räknar upp några punkter som visar på miljöer där en förälder med all tydlighet visat att inga barn ska växa upp så kan dessa se ut enligt följande:

  • Missbruk
  • Grav psykisk sjukdom
  • Kriminalitet
  • Pedofili
  • Incest
  • Våld i hemmet; mot barnen eller mot den andre föräldern
  • Risk för att barnen kidnappas

Här finns skäl att inleda en vårdnadstvist och där den ene parten måste tilldelas ensam vårdnad. Att man ser gemensam vårdad som bäst innebär inte på något sätt att det alltid behöver vara så. En vårdnadstvist måste i vissa fall inledas.

18 Jul 2017