Alla behöver en jurist - minst en gång i livet

Har du en familj? Då kommer det att hända dig. Någon gång under ditt liv behöver du anlita en jurist med koll på familjerätt. Familjerätts-frågor täcker in flera olika juridiska frågor som rör familjeliv i ett brett spektra. Du har kanske redan varit i kontakt med en jurist utan att ha tänkt särskilt mycket på det. Det gäller till exempel par som gifter sig och skriver äktenskapsförord. Det behöver inte finnas en konflikt för att du ska anlita en specialist på området juridik inom familjerätt. Det bästa är att anlita en familjerätts-jurist redan innan konflikten uppstår. Då kanske den aldrig uppstår.

Förenklat kan man säga att juridik handlar om att människor ska veta vad de har rätt till och vad de inte har rätt till. Våra rättigheter skiftar förstås beroende på vilken roll vi har. Under ett helt liv hinner vi ofta ha många roller inom familjerättens breda fält. Alla är vi som bekant barn i början och kanske har vi syskon. När föräldrarna går bort kan det vara bra att ta hjälp av en jurist så att det inte blir bråk om föräldrarnas tillgångar. Har du själv blivit förälder så kan du se saken från andra sidan - genom att anlita en jurist med stenkoll på familjerätt så slipper du oroa dig för att dina barn och i förlängningen även barnbarn ska bli osams efter att du gått bort.

Viktigt skydda barnen

Föräldrar som inte drar jämt, vet hur smärtsamt det kan bli för barnen. En vanlig skilsmässa är tung i sig. Men när det finns barn som far illa är det än värre. Barn, har i sig, en lång rad rättigheter som de vuxna kanske inte tänker på när de är upptagna av sin egen vuxna konflikt. Men när familjemedlemmar måste sära på sig så spelar det så klart roll för alla relationer i en familj.

En jurist som specialiserat sig på familjerättsfrågor är en bra hjälp för familjer där ett barn måste skyddas. Det förekommer ju tyvärr att barn har en våldsam förälder som den andra föräldern naturligtivs vill skydda barnen emot. En jurist hjälper till och för din talan om du behöver vara med i en utredning om vem som ska ha vårdnaden om ert gemensamma barn. Familjerätts-jurister hanterar också adoptionsfrågor.

Jurister med koll på familjerätt hjälper också till vid boupptäckningen när en släkting avlidit.

28 Dec 2016